ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയയുടെ കാരണങ്ങൾ

ആമുഖം ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ചിത്രം വിവരിക്കുന്നു, അതിൽ രക്തത്തിലെ ത്രോംബോസൈറ്റുകളുടെ (രക്ത പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റുകൾ) എണ്ണം കുറയുന്നു. കാരണങ്ങൾ ഏകദേശം രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം. ഒന്നുകിൽ അസ്ഥി മജ്ജയിൽ ഒരു തകരാറുണ്ട്, അതിനാൽ ത്രോംബോസൈറ്റുകളുടെ രൂപീകരണം കുറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ച തകർച്ചയുണ്ട്, ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ... ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയയുടെ കാരണങ്ങൾ

വെർ‌ഹോഫ് രോഗം - ഇത് ഭേദമാക്കാനാകുമോ?

എന്താണ് വെർൽഹോഫിന്റെ രോഗം? വെർൽഹോഫ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ രോഗത്തെ ഇമ്യൂൺ ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ജർമ്മൻ വൈദ്യനായ പോൾ വെർൽഹോഫിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ശരീരം സ്വന്തം രക്ത പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റുകളായ ത്രോംബോസൈറ്റുകളെ തെറ്റായി ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് രോഗപ്രതിരോധ ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ. തത്ഫലമായി, ഇവ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ തകർന്നു, അങ്ങനെ ... വെർ‌ഹോഫ് രോഗം - ഇത് ഭേദമാക്കാനാകുമോ?

രോഗത്തിൻറെ ഗതി എന്താണ്? | വെർ‌ഹോഫ് രോഗം - ഇത് ഭേദമാക്കാനാകുമോ?

രോഗത്തിൻറെ ഗതി എന്താണ്? രോഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിക്ക് രോഗലക്ഷണ ലക്ഷണങ്ങളായ പാൻക്റ്റിഫോം രക്തസ്രാവം (പെറ്റീഷ്യ) അല്ലെങ്കിൽ ബാധിക്കാത്ത ആളുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ രക്തസ്രാവം വർദ്ധിക്കുന്ന പ്രവണത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. രോഗം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റുകൾ നശിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പെറ്റീഷ്യയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു ... രോഗത്തിൻറെ ഗതി എന്താണ്? | വെർ‌ഹോഫ് രോഗം - ഇത് ഭേദമാക്കാനാകുമോ?

എനിക്ക് വെർ‌ഹോഫ് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുളിക കഴിക്കാമോ? | വെർ‌ഹോഫ് രോഗം - ഇത് ഭേദമാക്കാനാകുമോ?

എനിക്ക് വെർലോഫ് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗുളിക കഴിക്കാമോ? ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന് ഗുളികയുടെ രൂപത്തിൽ, വെർലോഫിന്റെ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപകടസാധ്യതയില്ല. ഗുളിക ഒരു ഹോർമോൺ ചികിത്സയാണ്, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, പ്രതിമാസ ആർത്തവത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നു. ഈ രക്തസ്രാവം കുറയുന്നത് പോലും പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാം ... എനിക്ക് വെർ‌ഹോഫ് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുളിക കഴിക്കാമോ? | വെർ‌ഹോഫ് രോഗം - ഇത് ഭേദമാക്കാനാകുമോ?

കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റിന്റെ എണ്ണം - എപ്പോഴാണ് ഇത് അപകടകരമാകുന്നത്?

ആമുഖം ത്രോംബോസൈറ്റുകൾ രക്തത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ്, ഇത് പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിൽ അവർ ഒരു പ്രധാന ദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നു, പരിക്കേറ്റാൽ പാത്രങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ രക്ത എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ത്രോംബോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം നിർണ്ണയിക്കാനും ഇടയ്ക്കിടെ കുറയ്ക്കാനും കഴിയും. രക്തത്തിലെ ത്രോംബോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം എങ്കിൽ ... കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റിന്റെ എണ്ണം - എപ്പോഴാണ് ഇത് അപകടകരമാകുന്നത്?

ലക്ഷണങ്ങൾ | കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റിന്റെ എണ്ണം - എപ്പോഴാണ് ഇത് അപകടകരമാകുന്നത്?

ലക്ഷണങ്ങൾ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റ് കുറവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, രക്തസ്രാവം കുറയുന്ന സമയം കൊണ്ട് ത്രോംബോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ കഴിയും. നിരുപദ്രവകരമായ മുറിവുകൾക്ക് ശേഷം പലതും വളരെ വ്യക്തവുമായ ഹെമറ്റോമകളും ('ചതവുകൾ') ഇതിന്റെ സൂചനയാകാം. ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ രക്തസ്രാവം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് കാരണം നിർത്താൻ കഴിയില്ല ... ലക്ഷണങ്ങൾ | കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റിന്റെ എണ്ണം - എപ്പോഴാണ് ഇത് അപകടകരമാകുന്നത്?

ലബോറട്ടറി മൂല്യങ്ങൾ | കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റിന്റെ എണ്ണം - എപ്പോഴാണ് ഇത് അപകടകരമാകുന്നത്?

ലബോറട്ടറി മൂല്യങ്ങൾ ത്രോംബോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ രക്തസംഖ്യയാണ്. അതിനാൽ ഒരു രക്ത സാമ്പിൾ എടുക്കുകയും μl രക്തത്തിൽ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റ് കൗണ്ട് അളക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂല്യങ്ങൾ .l രക്തത്തിന് 150 - 000. 380 ത്രോംബോസൈറ്റുകളുടെ പരിധിയിലാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂല്യങ്ങൾ കിടക്കേണ്ട ഈ ശ്രേണി ബാധകമാണ് ... ലബോറട്ടറി മൂല്യങ്ങൾ | കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റിന്റെ എണ്ണം - എപ്പോഴാണ് ഇത് അപകടകരമാകുന്നത്?

രോഗത്തിന്റെ ഗതി | കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റിന്റെ എണ്ണം - എപ്പോഴാണ് ഇത് അപകടകരമാകുന്നത്?

രോഗത്തിൻറെ ഗതി പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റുകൾ കുറവുള്ള രോഗിയുടെ ഗതി ക്ലിനിക്കലിയിൽ ശ്രദ്ധേയമല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് ജീവന് ഭീഷണിയായി മാറാം. ത്രോംബോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന രക്തസ്രാവ സമയം മൂലമാകാം. രക്തസ്രാവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മുറിവുകളുടെ വലുപ്പം ചെറുതും ചെറുതുമായി മാറുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം നിരുപദ്രവകരമായ പരിക്കുകൾക്ക് കഴിയും ... രോഗത്തിന്റെ ഗതി | കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റിന്റെ എണ്ണം - എപ്പോഴാണ് ഇത് അപകടകരമാകുന്നത്?

പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റിന്റെയും ല്യൂകോസൈറ്റുകളുടെയും എണ്ണം കുറച്ചു | കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റിന്റെ എണ്ണം - എപ്പോഴാണ് ഇത് അപകടകരമാകുന്നത്?

രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റുകളുടെയും ല്യൂക്കോസൈറ്റുകളുടെയും എണ്ണം കുറയുകയാണെങ്കിൽ, രക്തത്തിലെ ത്രോംബോസൈറ്റുകളുടെയും ല്യൂക്കോസൈറ്റുകളുടെയും എണ്ണം കുറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് പല കാരണങ്ങളാൽ സംഭവിക്കാം. അസ്ഥി മജ്ജയിലെ രണ്ട് കോശങ്ങളും പൂർവ്വിക കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത്, രക്താർബുദം (വെളുത്ത രക്താർബുദം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) ഒരു കാരണമാകാം. ഇത് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ... പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റിന്റെയും ല്യൂകോസൈറ്റുകളുടെയും എണ്ണം കുറച്ചു | കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റിന്റെ എണ്ണം - എപ്പോഴാണ് ഇത് അപകടകരമാകുന്നത്?