രക്തം ഛർദ്ദി | മദ്യം മൂലം ഛർദ്ദി

രക്തം ഛർദ്ദി അമിതമായ മദ്യപാനത്തിനു ശേഷവും ഛർദ്ദിയിൽ രക്തം കലരുന്നത് സാധാരണമല്ല, അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കണം. വർഷങ്ങളോളം അമിതമായ മദ്യപാനം അന്നനാളത്തിൽ വാസ്കുലർ ബൾഗുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. ഛർദ്ദിക്കുമ്പോൾ ഇവ പൊട്ടാം... രക്തം ഛർദ്ദി | മദ്യം മൂലം ഛർദ്ദി

മദ്യം മൂലം ഛർദ്ദി

ആമുഖം വലിയ അളവിൽ മദ്യം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഛർദ്ദിയെ മദ്യം വിഷബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമായി മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, ഛർദ്ദി ശരീരത്തിലെ വിഷം എത്തനോളിനെതിരായ ഒരു സംരക്ഷക പ്രതിഫലനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും, ഈ പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ ആൽക്കഹോൾ ലെവൽ 2 - 2.5 ... മദ്യം മൂലം ഛർദ്ദി

അനുബന്ധ ലക്ഷണങ്ങൾ | മദ്യം മൂലം ഛർദ്ദി

അനുഗമിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ മദ്യം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഛർദ്ദി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, മിതമായ മദ്യം വിഷബാധയുണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടതാണ്, ഇത് സാധാരണയായി മറ്റ് നിരവധി ലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. നിരോധനമോ ​​ആക്രമണോത്സുകതയോ പോലുള്ള പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ, സംസാര വൈകല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവേചന വൈകല്യം പോലുള്ള വൈജ്ഞാനിക വൈകല്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. ബാധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സാധാരണയായി കഴിയില്ല… അനുബന്ധ ലക്ഷണങ്ങൾ | മദ്യം മൂലം ഛർദ്ദി