ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസ് ശസ്ത്രക്രിയ - എന്താണ് അപകടസാധ്യതകൾ?

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ്, യാഥാസ്ഥിതിക തെറാപ്പി എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ഷീണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ, ഡൈവേർട്ടിക്കുലിറ്റിസിന് കൂടുതൽ ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല. പോഷകാഹാരവും ആൻറിബയോട്ടിക്കുകളും ഡൈവേർട്ടികുല വീക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചികിത്സ യാഥാസ്ഥിതികമോ ശസ്ത്രക്രിയയോ ആകാം. യാഥാസ്ഥിതിക… ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസ് ശസ്ത്രക്രിയ - എന്താണ് അപകടസാധ്യതകൾ?

പ്രവർത്തനം | ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസ് ശസ്ത്രക്രിയ - എന്താണ് അപകടസാധ്യതകൾ?

ഓപ്പറേഷൻ diverticulitis ശസ്ത്രക്രിയയുടെ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുത്ത ശസ്ത്രക്രിയാ സാങ്കേതികത, രോഗിയുടെ അവസ്ഥ (പ്രീ-ഓപ്പറേറ്റഡ്, പൊണ്ണത്തടി മുതലായവ) രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചട്ടം പോലെ, പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ ഇല്ലാതെ, പ്രവർത്തനത്തിന് ഏകദേശം 1-3 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഹാൻസണും സ്റ്റോക്കും അനുസരിച്ച് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ രോഗത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീകരണം… പ്രവർത്തനം | ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസ് ശസ്ത്രക്രിയ - എന്താണ് അപകടസാധ്യതകൾ?

പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിണതഫലങ്ങൾ | ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസ് ശസ്ത്രക്രിയ - എന്താണ് അപകടസാധ്യതകൾ?

ഓപ്പറേഷന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഒരു ഡൈവർട്ടിക്യുലോസിസ് രോഗി വിജയകരമായ ഒരു ഓപ്പറേഷന് ശേഷം സുഖം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. മിക്ക കേസുകളിലും, കുടലിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഡൈവേർട്ടികുല ഇതിനകം തന്നെ ഉണ്ട്, അതിനാൽ ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് അവയെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. രോഗബാധിതനായ വ്യക്തി ഇപ്പോഴും കുടലിൽ പുതിയ ഡൈവർട്ടികുലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, കൂടാതെ ഡൈവർട്ടിക്യുലൈറ്റിസ് വികസിപ്പിച്ചേക്കാം, ഇത്… പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിണതഫലങ്ങൾ | ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസ് ശസ്ത്രക്രിയ - എന്താണ് അപകടസാധ്യതകൾ?

ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസിന്റെ കാരണങ്ങൾ

വൻകുടലിന്റെ ഒരു രോഗമാണ് ഡൈവേർട്ടിക്കുലിറ്റിസ്, അതിൽ കുടൽ മ്യൂക്കോസയുടെ ചെറിയ നീണ്ടുനിൽപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ഇവ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ (ഡൈവേർട്ടികുലോസിസ്) നിലനിൽക്കുകയോ വീക്കം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾ ഡൈവേർട്ടിക്കുലിറ്റിസിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കൂ. പാശ്ചാത്യ വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങളിൽ, 50- ൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ 60-70% പേർക്ക് ഡൈവർട്ടികുലോസിസ് ഉണ്ട്, എന്നാൽ 10-20% പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഡൈവേർട്ടിക്കുലിറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ഡൈവേർട്ടിക്കുലിറ്റിസിനെ ഒന്നായി മാറ്റുന്നു ... ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസിന്റെ കാരണങ്ങൾ

ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസിനുള്ള പോഷകാഹാരം

ഡൈവേർട്ടികുലൈറ്റിസിലെ പോഷകാഹാര സ്വഭാവം നിശിത വീക്കത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ, ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് കുടൽ ഒഴിവാക്കുകയും ഡൈവേർട്ടിക്കുലം കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വീക്കം സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കടുത്ത വേദനയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, രോഗബാധിതരായ രോഗികൾക്ക് ആദ്യം സിരയിലൂടെ രക്ഷാകർതൃത്വം നൽകുന്നു ... ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസിനുള്ള പോഷകാഹാരം

വേദന ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്? | ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസ് ഉള്ള വേദന - ഇത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

വേദന ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്? ഡൈവേർട്ടികുലൈറ്റിസിന്റെ തീവ്രതയനുസരിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലാത്ത (യാഥാസ്ഥിതിക) അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയാ തെറാപ്പിയിലൂടെ വേദന ഒഴിവാക്കാനാകും. യാഥാസ്ഥിതിക ചികിത്സയിൽ, നിശിതവും സങ്കീർണ്ണമല്ലാത്തതുമായ ഡൈവേർട്ടിക്കുലിറ്റിസിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേയൊരു തരം തെറാപ്പി, കുടലിന്റെ വീക്കം ബാധിച്ച ഭാഗം 2-3 ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ അവധിയിലൂടെ ആശ്വാസം ലഭിക്കും ... വേദന ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്? | ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസ് ഉള്ള വേദന - ഇത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസ് ഉള്ള വേദന - ഇത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

വൻകുടലിലെ ഒരു രോഗമാണ് ഡൈവർട്ടികുലൈറ്റിസ്, പ്രധാനമായും കോളന്റെ അവസാന ഭാഗമായ സിഗ്മോയിഡ് കോളൻ (കോളൺ സിഗ്മോയിഡം). ഈ രോഗത്തിൽ, കുടൽ മ്യൂക്കോസയുടെ (ഡൈവർട്ടികുല) നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും, ഈ ബൾജുകൾ കുടൽ മതിലിന്റെ എല്ലാ മ്യൂക്കോസൽ പാളികളെയും ബാധിക്കില്ല, അതിനാൽ അവയെ സ്യൂഡോഡിവർട്ടികുല എന്ന് വിളിക്കണം. … ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസ് ഉള്ള വേദന - ഇത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസ് ഘട്ടങ്ങൾ

വൻകുടലിന്റെ കുടൽ മ്യൂക്കോസയുടെ ചെറിയ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം ആണ് ഡൈവേർട്ടിക്കുലിറ്റിസ്. ഇത് പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ തുടരുന്നു, പക്ഷേ വേദനയിലൂടെയും സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം, കൂടാതെ ഒരു ഡൈവേർട്ടികുലം കുടൽ ഉള്ളടക്കം കീറുകയും വയറിലെ അറയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ ജീവന് ഭീഷണിയാകും. രോഗത്തെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാം. ഒരു വശത്ത്, രോഗം ... ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസ് ഘട്ടങ്ങൾ

ഘട്ടം III | ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസ് ഘട്ടങ്ങൾ

മൂന്നാം ഘട്ടം വിട്ടുമാറാത്ത ആവർത്തന (ആവർത്തിച്ചുള്ള) ഡൈവേർട്ടിക്കുലിറ്റിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റേജ് III നൽകിയിരിക്കുന്നു. ചില ഇടവേളകളിൽ അടിവയറ്റിലെ വേദനയെക്കുറിച്ച് രോഗികൾ ആവർത്തിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പനി, മലബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തോടുകൂടിയ വായു ചോർച്ച എന്നിവയും ഉണ്ടാകും (ഷാംപെയ്ൻ മൂത്രം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ). ആവർത്തിച്ചുള്ള കോശജ്വലന പ്രക്രിയകൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കാം ... ഘട്ടം III | ഡിവർ‌ട്ടിക്യുലൈറ്റിസ് ഘട്ടങ്ങൾ

ഡൈവേർട്ടിക്യുലൈറ്റിസിലെ ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ ആന്റിബയോസിസ്

ഡൈവേർട്ടികുലൈറ്റിസിനുള്ള ആൻറിബയോസിസ് ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയുടെ നേരിയതോ വളരെ നിശിതമോ ആയ ഡൈവേർട്ടിക്കുലിറ്റിസിൽ, വിശാലമായ സ്പെക്ട്രം ആൻറിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഉചിതമായ സംയോജനമാണ് സാധാരണയായി സിരയിലൂടെ നൽകുന്നത്. മെട്രോണിഡാസോൾ + 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ഗ്രൂപ്പിലെ ഫ്ലൂറോക്വിനോലോണുകൾ, അമോക്സിസില്ലിൻ + ബീറ്റാലക്ടമാസ് ഇൻഹിബിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 2, 3 ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സെഫാലോസ്പോരിനുകൾ എന്നിവ ഫലപ്രദമായ കോമ്പിനേഷനുകളാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അനുയോജ്യത… ഡൈവേർട്ടിക്യുലൈറ്റിസിലെ ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ ആന്റിബയോസിസ്

അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്: | ഡൈവേർട്ടിക്യുലൈറ്റിസിലെ ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ ആന്റിബയോസിസ്

അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്: സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിൻ (രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫ്ലൂറോക്വിനോലോൺ): മരുന്നിന്റെ അപചയ പാത കാരണം, കഫീന്റെ പ്രഭാവം മെച്ചപ്പെടുന്നു. സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയ്ക്കിടെ, പ്രത്യേകിച്ച് കാർഡിയാക് അരിഹ്‌മിയ അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം ഉള്ള രോഗികൾ കഫീൻ ഒഴിവാക്കണം. കൂടാതെ, ആൻറിബയോട്ടിക് പാൽ, പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റാസിഡുകൾ (നെഞ്ചെരിച്ചിൽ) എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം എടുക്കരുത്, അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്: | ഡൈവേർട്ടിക്യുലൈറ്റിസിലെ ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ ആന്റിബയോസിസ്

സ്റ്റേജിംഗ് | ഡൈവേർട്ടിക്യുലൈറ്റിസിലെ ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ ആന്റിബയോസിസ്

സ്റ്റേജിംഗ് അതിന്റെ തീവ്രതയനുസരിച്ച്, വൻകുടൽ ഡൈവേർട്ടികുലൈറ്റിസിനെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാം. സ്റ്റേജ് വർഗ്ഗീകരണം അനുസരിച്ച്, രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ട്. ദൈനംദിന ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ, ഹാൻസന്റെയും സ്റ്റോക്കിന്റെയും വർഗ്ഗീകരണം വിജയകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. അതിനാൽ, ശാരീരിക പരിശോധന, കോളൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് എനിമ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രഫി എന്നിവയുടെ ഫലങ്ങൾ ... സ്റ്റേജിംഗ് | ഡൈവേർട്ടിക്യുലൈറ്റിസിലെ ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ ആന്റിബയോസിസ്