പരിശോധന എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? | ഹീമോകോൾട്ട് ടെസ്റ്റ്

ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? സ്റ്റൂളിലെ നിഗൂ (ത (ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്തം നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് കാണാനാകാത്തത്) എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ വൻകുടൽ കാൻസർ പരിശോധനയ്ക്കായി The-Test® ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരിശോധനയിൽ സ്റ്റൂളിലെ രക്തത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും അഭാവവും മാത്രമേ വേർതിരിക്കാനാകൂ എന്നതിനാൽ, അതിന്റെ കാരണം നിർണ്ണയിക്കാൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല ... പരിശോധന എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? | ഹീമോകോൾട്ട് ടെസ്റ്റ്

ഹീമോകോൾട്ട് ടെസ്റ്റ്

ആമുഖം ടെസ്റ്റ്® മലവിസർജ്ജനത്തിലെ ഒരു പരിശോധനയാണ്, ഇത് മലവിസർജ്ജനത്തിൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് കാണാനാകാത്ത ചെറിയ രക്തസ്രാവ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു (നിഗൂ =ത = മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു). വൻകുടൽ (വൻകുടൽ) കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മലാശയം എന്നിവയുടെ മാരകമായ ട്യൂമർ, അതായത് വൻകുടൽ കാർസിനോമയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിംഗ് രീതിയായി ഈ പരിശോധന പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാരണം… ഹീമോകോൾട്ട് ടെസ്റ്റ്

പോസിറ്റീവ് ഹീമോകോൾട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്താണ്? | ഹീമോകോൾട്ട് ടെസ്റ്റ്

എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹീമോകോൾട്ട് ടെസ്റ്റ്®? ടെസ്റ്റ® സ്റ്റൂളിൽ നിഗൂ (മായ (നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് കാണാനാകാത്ത) രക്തം ഉണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ (സ്റ്റൂളിൽ രക്തം ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ ഇത് നിർണ്ണയിക്കുകയുള്ളൂ. ). അതിനാൽ, ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ... പോസിറ്റീവ് ഹീമോകോൾട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്താണ്? | ഹീമോകോൾട്ട് ടെസ്റ്റ്

ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്? | ഹീമോകോൾട്ട് ടെസ്റ്റ്

ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്? ഒരു ടെസ്റ്റിൽ സാധാരണയായി മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് കത്തുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവ ഡോക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നൽകും. ഈ കത്തുകൾ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ തുല്യമായി പരിഗണിക്കണം. ആദ്യ ദിവസം, ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൂൾ സാമ്പിൾ അടച്ച സ്പാറ്റുല ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ലെറ്ററിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേതും… ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്? | ഹീമോകോൾട്ട് ടെസ്റ്റ്

മലം രക്തം - ഇതാണ് കാരണങ്ങൾ!

ആമുഖം നിങ്ങൾ ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൂളിൽ രക്തം കണ്ടാൽ, ബാധിക്കപ്പെട്ട പലർക്കും പലപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠ തോന്നുന്നു. പലപ്പോഴും, ആദ്യത്തെ ചിന്തകളിലൊന്ന് കുടലിലെ അർബുദത്തിന്റെ ദിശയിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സ്റ്റൂളിലെ രക്തത്തിന് മറ്റ് പല പൊതു കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം അവർ മറക്കുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ… മലം രക്തം - ഇതാണ് കാരണങ്ങൾ!

ഗുല്ലറ്റ് വീക്കം | മലം രക്തം - ഇതാണ് കാരണങ്ങൾ!

ഗല്ലറ്റ് വീക്കം സാധാരണയായി അന്നനാളത്തിന്റെ വീക്കം (അന്നനാളം) ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേഷ്യൽ റിഫ്ലക്സ് രോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ആമാശയത്തിലെ ആസിഡ് വർദ്ധിക്കുന്നത് അന്നനാളത്തിലെ കഫം മെംബറേൻ വീക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും നെഞ്ചെരിച്ചിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ഇത് പ്രധാനമായും രാത്രിയിലും പലപ്പോഴും സമ്മർദ്ദത്തിന്റെയും വായുവിന്റെയും വികാരവുമായി കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ... ഗുല്ലറ്റ് വീക്കം | മലം രക്തം - ഇതാണ് കാരണങ്ങൾ!

ഡിവർ‌ട്ടിക്യുല | മലം രക്തം - ഇതാണ് കാരണങ്ങൾ!

കുടലിലെ ഡൈവർട്ടികുല കുടലിന്റെ ല്യൂമനിലേക്കുള്ള കുടൽ പാളികളുടെ വീക്കങ്ങളാണ്. ഇത് വളരെക്കാലം രോഗലക്ഷണമില്ലാതെ തുടരുന്നതിനാൽ, ആദ്യത്തെ അടയാളം പലപ്പോഴും ഡൈവേർട്ടിക്കുലയുടെ ശക്തമായ പ്രകോപനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മലം രക്തത്തിന്റെ മിശ്രിതമാണ്. കുടലിൽ ഡൈവേർട്ടിക്കുല പതിവായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, ഇതിനെ ഡൈവർട്ടികുലോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ... ഡിവർ‌ട്ടിക്യുല | മലം രക്തം - ഇതാണ് കാരണങ്ങൾ!

തിളക്കമുള്ള ചുവന്ന രക്തത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ | മലം രക്തം - ഇതാണ് കാരണങ്ങൾ!

തിളക്കമുള്ള ചുവന്ന രക്തത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കലത്തിൽ ഇളം ചുവപ്പ് രക്തം ഒരു മിശ്രിതമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് സാധാരണയായി ദഹനനാളത്തിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. മിക്കപ്പോഴും ഹെമറോയ്ഡുകൾ തിളങ്ങുന്ന ചുവന്ന ശുദ്ധമായ രക്ത നിക്ഷേപത്തിന് കാരണമാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഴത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കുടൽ പോളിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർട്ടിക്കുല അല്ലെങ്കിൽ ... തിളക്കമുള്ള ചുവന്ന രക്തത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ | മലം രക്തം - ഇതാണ് കാരണങ്ങൾ!

മലം രക്തം, വയറുവേദന

ആമുഖം സ്റ്റൂളിലെ രക്തത്തിന് വിവിധ കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. ഈ കാരണങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉചിതമായ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തമാക്കണം, കാരണം കുടൽ കാൻസർ രക്തരൂക്ഷിതമായ മലം ഉണ്ടാക്കും. ഒരേ സമയം വയറുവേദന സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് രോഗനിർണയത്തെ ചെറുതാക്കും. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണോ എന്ന് ആദ്യം വിലയിരുത്തണം ... മലം രക്തം, വയറുവേദന

രോഗനിർണയം | മലം രക്തം, വയറുവേദന

രോഗനിർണ്ണയം വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് രോഗനിർണയം. ഒന്നാമതായി, ഡോക്ടറുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ മരുന്ന്, മുൻ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലുള്ള അപകട ഘടകങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്കിടെ, മലദ്വാര മേഖല പരിശോധിക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ-മലാശയ പരിശോധനയും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, ഡോക്ടർ ഒരു വിരൽ ചേർക്കുന്നു ... രോഗനിർണയം | മലം രക്തം, വയറുവേദന

വയറിളക്കത്തോടുകൂടിയ മലം രക്തം

ആമുഖം മലത്തിലെ രക്തം പലരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കാരണം സാധാരണയായി നിരുപദ്രവകരമാണ്. മലത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണം ഹെമറോയ്ഡുകൾ ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ മലത്തിൽ രക്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം എന്നതിനാൽ, ഒരു ഡോക്ടർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു വ്യക്തത വരുത്തണം. മലത്തിലെ രക്തമാകാം ... വയറിളക്കത്തോടുകൂടിയ മലം രക്തം

വയറിളക്കത്തോടുകൂടിയ മലം രക്തത്തിനുള്ള തെറാപ്പി | വയറിളക്കത്തോടുകൂടിയ മലം രക്തം

വയറിളക്കത്തോടൊപ്പം മലത്തിൽ രക്തത്തിനുള്ള തെറാപ്പി വയറിളക്കത്തിന്റെ കാരണം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, ആവശ്യത്തിന് ദ്രാവകം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് - പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളിലും പ്രായമായവരിലും - മലവിസർജ്ജനത്തിലൂടെ ധാരാളം ദ്രാവകം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ധാരാളം ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളും (ലവണങ്ങൾ) ഇതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ തെറാപ്പി കാരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. … വയറിളക്കത്തോടുകൂടിയ മലം രക്തത്തിനുള്ള തെറാപ്പി | വയറിളക്കത്തോടുകൂടിയ മലം രക്തം