ത്രോംബോസിസ്: തെറാപ്പി

പൊതുവായ നടപടികൾ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശികവൽക്കരണത്തിന്റെയും രൂപഘടനയുടെയും സിര ത്രോംബോസിസിന് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ആവശ്യമില്ല! കഠിനമായ വേദനാജനകമായ കാലിലെ വീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ഇത് പ്രത്യേകമായി സഹായിക്കുന്നു (ത്രോംബസ് പ്രാദേശികവൽക്കരണവും രൂപഘടനയും പരിഗണിക്കാതെ). നേരെമറിച്ച്, മൊബിലൈസേഷൻ ഒരു പ്രധാന നടപടിയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക: എന്നിരുന്നാലും, പതിവായി നടത്തുന്ന ആൻറിഓകോഗുലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 3 x L, 3 x S… ത്രോംബോസിസ്: തെറാപ്പി

ഹെപ്പാരിൻ-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ (എച്ച്ഐടി)

നിർവ്വചനം ഹെപ്പാരിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാരണം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലെ കുറവിനെ ഹെപ്പാരിൻ-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ (HIT) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നോൺ-ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ഫോം (HIT ടൈപ്പ് I), ആന്റിബോഡി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം (HIT ടൈപ്പ് II) എന്നീ രണ്ട് ഫോമുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നു. ആമുഖം ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ത്രോംബോസൈറ്റുകളുടെ കുറവാണ്, അതായത് രക്ത പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റുകൾ. വാക്ക് … ഹെപ്പാരിൻ-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ (എച്ച്ഐടി)

കാരണങ്ങൾ | ഹെപ്പാരിൻ-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ (എച്ച്ഐടി)

കാരണങ്ങൾ ഹെപ്പാരിൻ-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ഒന്നുകിൽ രോഗപ്രതിരോധമല്ലാത്ത, നിരുപദ്രവകരമായ ആദ്യകാല രൂപമായി (ടൈപ്പ് I) രൂപപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റ് ഫാക്ടർ 4/ഹെപ്പാരിൻ കോംപ്ലക്‌സിന് (ടൈപ്പ് II) എതിരായ ആന്റിബോഡികളുടെ രൂപീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇവ രക്തം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതിന് കാരണമാവുകയും പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റുകൾ “പിടിക്കപ്പെടുക” അല്ലെങ്കിൽ “കുടുങ്ങുകയും” ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് ഇനി അവരുടെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണങ്ങൾ | ഹെപ്പാരിൻ-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ (എച്ച്ഐടി)

തെറാപ്പി | ഹെപ്പാരിൻ-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ (എച്ച്ഐടി)

തെറാപ്പി ടൈപ്പ് II HIT സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹെപ്പാരിൻ ഉടൻ നിർത്തലാക്കുക എന്നതാണ് തെറാപ്പിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം. കൂടാതെ, ഹെപ്പാരിൻ അടങ്ങിയ മറ്റെല്ലാ മരുന്നുകളും സാധ്യമായ സങ്കീർണതകൾ തടയുന്നതിന് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഹെപ്പാരിൻ അടങ്ങിയ തൈലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കത്തീറ്റർ ജലസേചനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആൻറിഓകോഗുലന്റ് തെറാപ്പി ഹെപ്പാരിൻ അധിഷ്ഠിത പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറ്റണം ... തെറാപ്പി | ഹെപ്പാരിൻ-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ (എച്ച്ഐടി)

രാത്രിയിൽ കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ് | കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ്

രാത്രിയിൽ കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ് ചട്ടം പോലെ, പകൽ സമയത്ത് മാത്രമേ കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ് ധരിക്കുകയുള്ളൂ. സ്റ്റോക്കിംഗ്സ് ധരിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രതയനുസരിച്ച് വ്യക്തിഗതമായി വ്യത്യാസപ്പെടാം. മിക്ക കേസുകളിലും, പ്രതിദിനം കുറഞ്ഞത് 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുരുത്വാകർഷണബലം കുറവായതിനാൽ രാത്രിയിൽ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കാം ... രാത്രിയിൽ കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ് | കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ്

കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ്

എന്താണ് കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ്? കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ് എന്നത് തെറാപ്പിയിലും ത്രോംബോസിസിന്റെ പ്രതിരോധത്തിലും സിര രക്തപ്രവാഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വൈദ്യസഹായമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ചില കാരണങ്ങളാൽ, രക്ത ഘടനയ്ക്ക് കാലുകളുടെ സിര പാത്രങ്ങളിലെ ഒഴുക്ക് അനുപാതം മാറ്റാൻ കഴിയും, അതിനാൽ കാലുകളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് രക്തപ്രവാഹം ... കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ്

വർഗ്ഗീകരണം | കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ്

വർഗ്ഗീകരണം കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗുകൾ ലെഗ് ടിഷ്യുവിലെ സ്റ്റോക്കിംഗ് നടത്തുന്ന സമ്മർദ്ദം അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ക്ലാസുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേരിയബിൾ ശക്തികളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുമെന്നാണ്. മൊത്തം 4 ക്ലാസുകൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു: 18-21 mmHg, ഇടത്തരം (23-32 mmHg), ശക്തമായ (34-46 mmHg) സമ്മർദ്ദങ്ങളുള്ള മിതമായത് ... വർഗ്ഗീകരണം | കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ്

കഴുകൽ | കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ്

കഴുകൽ കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇക്കാലത്ത് സുഖവും പരിചരണവും ധരിക്കുന്നതിൽ വളരെ മനോഹരമാണ്. സാധാരണയായി ഇത് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ്, ഇത് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതും വായുവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതുമാണ്. കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ് പതിവായി ധരിക്കുന്നതും ഇറുകിയതും ആയതിനാൽ, പ്രത്യേക മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ദുർഗന്ധമോ വിയർപ്പോ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ, കംപ്രഷൻ ... കഴുകൽ | കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ്

ഹൃദയംമാറ്റിവയ്ക്കൽ ത്രോംബോസിസ് രോഗപ്രതിരോധം

ശസ്ത്രക്രിയാനന്തര ത്രോംബോസിസ് പ്രോഫിലാക്സിസ് എന്നത് ത്രോംബോസിസിന്റെ (രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിനുള്ള) അപകടസാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു ഓപ്പറേഷനുശേഷം (= ഓപ്പറേഷനുശേഷം) ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അളവുകളും മരുന്നുകളുമാണ്. രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് രക്തത്തിന്റെ (എംബോളസ്) സഹായത്തോടെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകുകയും ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തുകയും ഒരു പാത്രം തടയുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നു. ഹൃദയംമാറ്റിവയ്ക്കൽ ത്രോംബോസിസ് രോഗപ്രതിരോധം

മയക്കുമരുന്ന് ഇതര പോസ്റ്റ്-ഓപ്പറേറ്റീവ് ത്രോംബോസിസ് പ്രോഫിലാക്സിസ് | ഹൃദയംമാറ്റിവയ്ക്കൽ ത്രോംബോസിസ് രോഗപ്രതിരോധം

നോൺ-മയക്കുമരുന്നിന് ശേഷമുള്ള ത്രോംബോസിസ് പ്രോഫിലാക്സിസ് ഒന്നോ അതിലധികമോ അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം രോഗി ത്രോംബോസിസ് പ്രോഫിലാക്സിസ് എടുക്കണം. എത്ര അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അവ എത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണെന്നും ആശ്രയിച്ച്, തുടക്കത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഇതര ചികിത്സകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ. പ്രത്യേകിച്ച്, ഒടിഞ്ഞ കാലുകൾ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ രോഗികൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, എന്നാൽ മറ്റുവിധത്തിൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ളവർ, സാധാരണയായി ... മയക്കുമരുന്ന് ഇതര പോസ്റ്റ്-ഓപ്പറേറ്റീവ് ത്രോംബോസിസ് പ്രോഫിലാക്സിസ് | ഹൃദയംമാറ്റിവയ്ക്കൽ ത്രോംബോസിസ് രോഗപ്രതിരോധം

മരുന്ന് പോസ്റ്റ്-ഓപ്പറേറ്റീവ് ത്രോംബോസിസ് പ്രോഫിലാക്സിസ് | ഹൃദയംമാറ്റിവയ്ക്കൽ ത്രോംബോസിസ് രോഗപ്രതിരോധം

മരുന്നുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ത്രോംബോസിസ് പ്രോഫിലാക്സിസ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായപൂർത്തിയായ രോഗികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതകളുള്ള രോഗികളിൽ, മയക്കുമരുന്ന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോസ്റ്റ്‌ഓപ്പറേറ്റീവ് ത്രോംബോസിസ് പ്രോഫിലാക്സിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിനെ തടയുന്ന മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അങ്ങനെ രക്ത പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റുകൾ (ത്രോംബോസൈറ്റുകൾ) ഒരുമിച്ച് പറ്റിനിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു ... മരുന്ന് പോസ്റ്റ്-ഓപ്പറേറ്റീവ് ത്രോംബോസിസ് പ്രോഫിലാക്സിസ് | ഹൃദയംമാറ്റിവയ്ക്കൽ ത്രോംബോസിസ് രോഗപ്രതിരോധം

പോസ്റ്റ്ത്രോംബോട്ടിക് സിൻഡ്രോം

ലെഗ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസിന് (രക്തം കട്ടപിടിച്ച് സിര അടയ്ക്കൽ) ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ സങ്കീർണതയാണ് പോസ്റ്റ്ത്രോംബോട്ടിക് സിൻഡ്രോം (പിടിഎസ്). ഇത് വിട്ടുമാറാത്ത റിഫ്ലക്സ് തിരക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അതിനാൽ രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ശരിയായി ഒഴുകാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, തുടർച്ചയായ സിരകളിലേക്ക് (ബൈപാസ് രക്തചംക്രമണം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ) മാറിക്കൊണ്ട് രക്തം ഭാഗികമായി അടഞ്ഞ സിരകളെ മറികടക്കുന്നു. പോസ്റ്റ്ത്രോംബോട്ടിക് സിൻഡ്രോം