അയോഡിൻറെ കുറവ്

ആമുഖം അയോഡിൻ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയൂ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതിദിന അയോഡിൻ ആവശ്യം 150 മുതൽ 200 മൈക്രോഗ്രാം വരെയാണ്. ജർമ്മനിയിൽ, ഭൂഗർഭജലത്തിലും മണ്ണിലും താരതമ്യേന അയോഡിൻ കുറവാണ്, അതിനാൽ സ്വാഭാവിക അയോഡിൻറെ കുറവ് ഉണ്ട്. കഴിച്ച അയോഡിൻറെ 99% ഉപയോഗിക്കുന്നത്… അയോഡിൻറെ കുറവ്

കാരണങ്ങൾ | അയോഡിൻറെ കുറവ്

കാരണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അയോഡിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, അത് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കഴിക്കണം. അതിനാൽ ശരീരത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ച് അയഡിൻ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കഴിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലമാണ് അയോഡിൻറെ കുറവ്. ജർമ്മനിയിൽ ഭൂഗർഭജലത്തിലും മണ്ണിലും താരതമ്യേന അയോഡിൻ കുറവാണ്, അതിനാൽ ഒരു… കാരണങ്ങൾ | അയോഡിൻറെ കുറവ്

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അയോഡിൻറെ കുറവ് | അയോഡിൻറെ കുറവ്

ഗർഭാവസ്ഥയിലും മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്തും അയോഡിൻറെ കുറവ് ഗർഭാവസ്ഥയിലും മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്തും അമ്മയുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല, ഗർഭസ്ഥശിശുവിനും നവജാതശിശുവിനും ആവശ്യമായ അയോഡിൻ നൽകണം. ഗർഭാവസ്ഥയിലും മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്തും അയഡിൻ ആവശ്യകത വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആവശ്യത്തിന് അയോഡിൻ എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഗർഭിണിയായ… ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അയോഡിൻറെ കുറവ് | അയോഡിൻറെ കുറവ്

അയോഡിൻറെ കുറവ് മൂലം മുടി കൊഴിച്ചിൽ | അയോഡിൻറെ കുറവ്

അയോഡിൻറെ കുറവ് മൂലമുള്ള മുടി കൊഴിച്ചിൽ ശരീരത്തിലെ പല ഉപാപചയ പ്രക്രിയകൾക്കും തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകളായ T3, T4 എന്നിവ പ്രധാനമാണ്. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ, മുടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധിത ടിഷ്യുവിന്റെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനത്തെ അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. … അയോഡിൻറെ കുറവ് മൂലം മുടി കൊഴിച്ചിൽ | അയോഡിൻറെ കുറവ്

ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം മൂല്യങ്ങൾ

ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന, തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളുമായി ശരീരത്തിന്റെ അപര്യാപ്തമായ വിതരണമാണ് സവിശേഷത. എന്നിരുന്നാലും, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത കാരണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. തത്വത്തിൽ, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുണ്ട്. പ്രാഥമിക ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തകരാറിനെ വിവരിക്കുന്നു ... ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം മൂല്യങ്ങൾ

പട്ടിക | ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം മൂല്യങ്ങൾ

പട്ടിക രക്തത്തിലെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി മൂല്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, രോഗത്തിന്റെ കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലിന് ആവശ്യമായ നിരവധി രക്ത മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. മിക്ക കേസുകളിലും, പങ്കെടുക്കുന്ന വൈദ്യൻ ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രിന്റൗട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു, അതിൽ എല്ലാ രസകരമായ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി മൂല്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു പട്ടിക കാണിക്കുന്നു. വിശദമായി, ഇവയാണ്… പട്ടിക | ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം മൂല്യങ്ങൾ

ഗർഭം | ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം മൂല്യങ്ങൾ

ഗർഭം തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകളുടെ ആവശ്യം ഗർഭകാലത്ത് വർദ്ധിക്കും. അതിനാൽ ഗർഭിണികൾക്ക് അവരുടെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി സാധാരണയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഗർഭാവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പുതന്നെ, ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഹോർമോണുകളുടെ അപര്യാപ്തമായ വിതരണം നയിച്ചേക്കാം ... ഗർഭം | ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം മൂല്യങ്ങൾ

ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

നിർവ്വചനം തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകളായ തൈറോക്സിൻ (ടി 4) അല്ലെങ്കിൽ ട്രയോഡൊഥൈറോണിൻ (ടി 3) എന്നിവയുടെ അഭാവമാണ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന്റെ സവിശേഷത. ഈ കുറവ് മെറ്റബോളിസത്തെ മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നു, പ്രകടനവും ക്ഷീണവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ, തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹൈപ്പോഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകളുടെ അഭാവം, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്, സാധാരണയായി… ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

മറ്റ് ആന്തരിക ലക്ഷണങ്ങൾ | ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

മറ്റ് ആന്തരിക ലക്ഷണങ്ങൾ തൈറോയ്ഡ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ (ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം) പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കുറഞ്ഞ energyർജ്ജ ഉപാപചയവും ഹൃദയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള തടസ്സവും സാധാരണയായി ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറയുന്നു (ബ്രാഡികാർഡിയ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന). മറുവശത്ത്, തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ടാക്കിക്കാർഡിയ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കുറച്ചതിനാൽ ... മറ്റ് ആന്തരിക ലക്ഷണങ്ങൾ | ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

തലയിലും മനസ്സിലും ലക്ഷണങ്ങൾ | ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

തലയിലും മനസ്സിലുമുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസമുള്ള ഭൂരിഭാഗം രോഗികളും രോഗാവസ്ഥയിൽ തലവേദന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. തലവേദനയ്ക്ക് പുറമേ, രോഗികൾ പലപ്പോഴും വർദ്ധിച്ച ക്ഷീണം, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ക്ഷീണം, ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രകടമായ മന്ദത എന്നിവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ ഭാഗമായും മൈഗ്രെയ്ൻ ഉണ്ടാകാം. കൂടാതെ, ഇതിനകം നിലവിലുള്ള… തലയിലും മനസ്സിലും ലക്ഷണങ്ങൾ | ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

പ്രത്യക്ഷങ്ങൾ | ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ബാഹ്യ രൂപം മിക്കവാറും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ചർമ്മത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു: വീക്കം: ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചർമ്മത്തിന്റെ വീക്കത്തെ മൈക്സോഡീമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ എഡെമ വെള്ളം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, അതിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം പല്ലുകൾ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. തണുത്തതും വിളറിയതുമായ ചർമ്മത്തിൽ വിള്ളലുകളും വരണ്ടതും വരണ്ടതുമായ പാടുകൾ കുറയുന്നു വിയർപ്പ് (ഹൈപ്പോഹിഡ്രോസിസ്) അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ... പ്രത്യക്ഷങ്ങൾ | ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

പുരുഷന്മാരിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ | ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

പുരുഷന്മാരിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം പുരുഷന്മാരിൽ നിരവധി സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം എത്രമാത്രം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, പുരുഷന്മാരിലെ ലക്ഷണങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രകടമായ ക്ഷീണവും പ്രകടനത്തിലെ ബലഹീനതയുമാണ്. ഇത് ഡ്രൈവിന്റെ അഭാവമായും സ്വയം കാണിക്കാം. പുരുഷന്മാരിലെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു,… പുരുഷന്മാരിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ | ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ