തെറാപ്പി പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ

പാൻക്രിയാറ്റിക് കാർസിനോമ (അല്ലെങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ അർത്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായ പദം: പാൻക്രിയാസിന്റെ ഡക്റ്റൽ അഡിനോകാർസിനോമ), പാൻക്രിയാറ്റിക് കാർസിനോമ, പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ, പാൻക്രിയാറ്റിക് ട്യൂമർ ഓപ്പറേഷൻ സർജറി എല്ലായ്പ്പോഴും ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ചികിത്സയായിരിക്കണം. ട്യൂമർ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ് എന്നതാണ് മുൻവ്യവസ്ഥ, അതായത് ഇത് പാൻക്രിയാസിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അതിലേക്ക് വളരുകയില്ല (നുഴഞ്ഞുകയറുക) ... തെറാപ്പി പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ

കീമോതെറാപ്പി | തെറാപ്പി പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ

കീമോതെറാപ്പി, കീമോതെറാപ്പി സമയത്ത്, രോഗിക്ക് കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ വിവിധ രീതികളിൽ തടയുന്ന വിവിധ മരുന്നുകൾ (സൈറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ്) നൽകുന്നു. ട്യൂമർ ടിഷ്യു ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ടിഷ്യൂകൾ അവയുടെ വളർച്ചയെ തടയുകയും ഭാഗികമായി കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വിവിധ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് പ്രൊഫൈലുകളുള്ള സൈറ്റോസ്റ്റാറ്റിക് മരുന്നുകളുടെ സംയോജനം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ... കീമോതെറാപ്പി | തെറാപ്പി പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ

രോഗനിർണയം | തെറാപ്പി പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ

പ്രവചനം പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ചാൽ, സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ട്. പാൻക്രിയാസിന്റെ തലയിൽ ട്യൂമർ വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പിത്തരസം നാളത്തെ താരതമ്യേന നേരത്തെയുള്ള ഇടുങ്ങിയതായതിനാൽ, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസറിനേക്കാൾ (പാൻക്രിയാറ്റിക് CA) നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയേക്കാം ... രോഗനിർണയം | തെറാപ്പി പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ

ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ | ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ

ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസറിന് സാധാരണഗതിയിൽ വേദനയില്ലാതെ വലുതാക്കിയ ലിംഫ് നോഡുകളാണ് അണുബാധയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. അവ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാം, സാധാരണയായി ഇത് വളരെക്കാലം നിലനിൽക്കും. അവ പലപ്പോഴും കഴുത്തിലോ കക്ഷത്തിലോ ഞരമ്പിലോ സ്പർശിക്കുന്നു. വലുതാക്കിയ… ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ | ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ

കാരണങ്ങൾ | ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ

കാരണങ്ങൾ ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസറിന്റെ വികാസത്തിനുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മാരകമായ ലിംഫോമയുടെ വികാസത്തിന് നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഒത്തുചേരണമെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഹോഡ്ജ്കിൻസ് രോഗത്തിൽ, അസാധാരണമായ ബി-സെല്ലുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു, അവരുടെ ചുമതല സാധാരണയായി ആന്റിബോഡികളുടെ ഉത്പാദനമാണ്. ഈ കോശങ്ങൾ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുകയും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ... കാരണങ്ങൾ | ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ

തെറാപ്പി | ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ

ഹോഡ്ജ്കിൻസ് ലിംഫോമയിലെ തെറാപ്പി, തെറാപ്പി സമീപനം എല്ലായ്പ്പോഴും രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ട്യൂമർ കോശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തെറാപ്പി എല്ലായ്പ്പോഴും കീമോതെറാപ്പിയും റേഡിയേഷനും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. I, II ഘട്ടങ്ങളിൽ, നാല് പദാർത്ഥങ്ങളുള്ള (ABVD സ്കീം) കീമോതെറാപ്പിയുടെ രണ്ട് ചക്രങ്ങൾ ഒരേസമയം പ്രാദേശിക വികിരണത്തോടൊപ്പം നടത്തുന്നു ... തെറാപ്പി | ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ

രോഗനിർണയം | ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ

പ്രവചനം ഹോഡ്കിൻ ലിംഫോമയുടെ പ്രവചനം വളരെ നല്ലതാണ്. അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം, 80 മുതൽ 90% വരെ രോഗികൾ ഇപ്പോഴും രോഗം തിരിച്ചെത്താതെ ജീവിക്കുന്നു. കുട്ടികളിൽ, ഈ നിരക്ക് അതിലും കൂടുതലാണ്, അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം രോഗമില്ലാത്ത 90% രോഗികളും അതിജീവിക്കുന്നു. പൂർത്തിയായ തെറാപ്പിക്ക് ശേഷം ആദ്യ വർഷത്തിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് തവണ ആവർത്തിക്കുന്നു, ... രോഗനിർണയം | ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ

സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ | ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ

സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസറിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ആൻ-അർബോർ അനുസരിച്ച് 4 ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലിംഫ് നോഡുകളെ മാത്രം ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, I-III ഘട്ടങ്ങൾക്ക് എൻ എന്ന പദവി നൽകും. ലിംഫ് നോഡുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇ (എക്സ്ട്രാനോഡലിന്) സ്റ്റേജിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. കൂടാതെ, ബി ലക്ഷണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കാം ... സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ | ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ

ആവൃത്തി | ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ

ആവൃത്തി ബ്രിട്ടീഷ് ഫിസിഷ്യനും പാത്തോളജിസ്റ്റുമായ തോമസ് ഹോഡ്കിൻ (*1798) ലിംഫ് ഗ്രന്ഥിയുടെ അർബുദം, ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ തുടങ്ങിയ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ഹോഡ്ജ്കിൻസ് രോഗം (ഇതും: ലിംഫോഗ്രാനുലോമാറ്റോസിസ്) 1832 -ൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി വിവരിച്ചത് അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ്. മറ്റെല്ലാ മാരകമായ ലിംഫോമകളെയും ഹോഡ്ജ്കിൻ ഇതര ലിംഫോമകളുടെ ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ... ആവൃത്തി | ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ

ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ

ആമുഖം ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ ലിംഫ് നോഡുകളിലെയും ലിംഫറ്റിക് ടിഷ്യൂകളിലെയും കോശങ്ങളുടെ അപചയത്തെ വിവരിക്കുന്നു, കുടൽ, പ്ലീഹ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലെ ലിംഫറ്റിക് ടിഷ്യു. രണ്ട് തരം ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസറുകളുണ്ട്: ഹോഡ്ജ്കിൻസ് ലിംഫോമയും നോൺ-ഹോഡ്ജ്കിൻ ലിംഫോമകളും, രണ്ടാമത്തേത് കൂടുതൽ സാധാരണമാണെങ്കിലും (ഏകദേശം 85% ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസറുകൾ). അവയെല്ലാം പ്രകടമാണ് ... ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ

ഓസ്റ്റിയോചോൻഡ്രോം

ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൊതുവായ സ്വഭാവം മാത്രമാണ്, ഒരു ട്യൂമർ തെറാപ്പി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ഓങ്കോളജിസ്റ്റിന്റെ കൈകളിലാണ്! കാർട്ടിലാജിനസ് എക്സോസ്റ്റോസിസ്, സുപ്രബോണി, എക്സോസ്റ്റോസിസ്, സോളിറ്ററി എക്സോസ്റ്റോസിസ്, സോളിറ്ററി ഓസ്റ്റിയോചോൻഡ്രോം, എക്കോൻഡ്രോം, ഹെറിഡേറ്ററി മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സോസ്റ്റോസ് (എച്ച്എംഇ), മൾട്ടിപ്പിൾ ഓസ്റ്റിയോകാർട്ടിലജിനസ് എക്സോസ്റ്റോസ്, ഓസ്റ്റിയോചോൻഡ്രോമാറ്റോസിസ്. നിർവചനം ഓസ്റ്റിയോചോൻഡ്രോം ഏറ്റവും സാധാരണമായ അസ്ഥി ട്യൂമർ ആണ്. മിക്ക കേസുകളിലും, ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്… ഓസ്റ്റിയോചോൻഡ്രോം

മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് | ഓസ്റ്റിയോചോൻഡ്രോം

മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ഓസ്റ്റിയോചോൻഡ്രോമാസ് നല്ലതും അതിനാൽ മെറ്റാസ്റ്റാസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. തരുണാസ്ഥിയിൽ നിന്നാണ് അസ്ഥി രൂപപ്പെടുന്നത്. 0. 25% കേസുകളിൽ, ഒറ്റപ്പെട്ടതും ഒന്നിലധികം ഓസ്റ്റിയോചോൻഡ്രോമകളുമായ ഒരു ഓസ്റ്റിയോചോൻഡ്രോം മാരകമായി നശിക്കും. വേദന: ഇത് ഒരു നല്ല ട്യൂമർ ആയതിനാൽ, മിക്ക കേസുകളിലും പരാതികളില്ല. അസ്ഥികളുടെ വളർച്ച ഞരമ്പുകളെ പ്രകോപിപ്പിക്കും, ഇത് വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകും. … മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് | ഓസ്റ്റിയോചോൻഡ്രോം