വിദ്യാഭ്യാസ പഠന ഗെയിമുകൾ

ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പഠന ഗെയിമുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യാം, അത് പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് കുട്ടിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും വിവിധ തലങ്ങളിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കാഴ്ചയിൽ ആകർഷകമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഗെയിമുകൾ എല്ലാം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മരം (നോർഡിക് പൈൻ, ആൽഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബിർച്ച് പ്ലൈവുഡ്) കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അവ ഉപയോഗിക്കാൻ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. വേണ്ടി … വിദ്യാഭ്യാസ പഠന ഗെയിമുകൾ

മികച്ച പ്രതിഭയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പിന്തുണ

ഉയർന്ന സമ്മാനം, ഉയർന്ന ദാനത്തിന്റെ രോഗനിർണയം, ദാനം, ഉയർന്ന സമ്മാനം, പ്രത്യേക സമ്മാനം, പ്രതിഭ, പ്രത്യേക സമ്മാനം, ഉയർന്ന ബുദ്ധി, ഉയർന്ന ബുദ്ധി, ഉയർന്ന ദാനം, ഉയർന്ന പ്രകടനം, ഉയർന്ന ദാനം, ഭാഗിക പ്രകടന വൈകല്യം, ഉയർന്ന ദാനം, ഡിസ്കാൽക്യുലിയ. engl : വളരെ സമ്മാനം, ഉയർന്ന കഴിവുള്ള, ദാനം, സമ്മാനം. നിലവിലുള്ള ഉയർന്ന പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്, സമ്മാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ... മികച്ച പ്രതിഭയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പിന്തുണ

ആഭ്യന്തര മേഖലയിലെ പിന്തുണ | മികച്ച പ്രതിഭയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പിന്തുണ

ഗാർഹിക മേഖലയിലെ പിന്തുണ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും ഒരു മാതൃക വെച്ചും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താനാകും. പ്രത്യേകിച്ചും വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കുട്ടികൾ താൽപ്പര്യ ഘടകം അനുസരിച്ച് തർക്കിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല രസകരമായ ഘടകവും, അഭിപ്രായത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു ... ആഭ്യന്തര മേഖലയിലെ പിന്തുണ | മികച്ച പ്രതിഭയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പിന്തുണ

മുതിർന്നവരിൽ സമ്മാനം

നിർവ്വചനം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബൗദ്ധിക ഗ്രഹണവും സംയോജിപ്പിക്കുവാനും ഓർക്കുവാനുമുള്ള കഴിവും വളരെ വലുതായപ്പോൾ അവർ സാധാരണ വ്യക്തിയെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കുള്ള സമ്മാനം ഏകദേശം 2-3% കേസുകളിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ 80% ത്തിലധികം സമ്മാനങ്ങളും യുവാക്കളിൽ ഇതിനകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ... മുതിർന്നവരിൽ സമ്മാനം

സമ്മാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ | മുതിർന്നവരിൽ സമ്മാനം

ദാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ - കൂടുതലും സ്കൂൾ പ്രായത്തിൽ - പ്രതിഭയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. വളരെ കഴിവുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഈ "ലക്ഷണങ്ങൾ" പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരാൾക്ക് അവ പരാമർശിക്കാം: പര്യവേക്ഷണം: ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധാലുവാണ്, കൂടാതെ നിരവധി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ... സമ്മാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ | മുതിർന്നവരിൽ സമ്മാനം

വളരെയധികം സമ്മാനിച്ചവരുടെ പ്രൊമോഷനിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ | മുതിർന്നവരിൽ സമ്മാനം

ഉയർന്ന കഴിവുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സമ്മാനാർഹതയുടെ രോഗനിർണയം നടത്തിയുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഒരു രോഗമല്ല, ഒരു നൈപുണ്യമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, ഒരാൾ രോഗശാന്തിയിലോ ചികിത്സയിലോ ചിന്തിക്കരുത്, മറിച്ച് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഇതിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം ... വളരെയധികം സമ്മാനിച്ചവരുടെ പ്രൊമോഷനിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ | മുതിർന്നവരിൽ സമ്മാനം

കണ്ടെത്താത്ത ഉയർന്ന കഴിവുകൾ | മുതിർന്നവരിൽ സമ്മാനം

കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്ത ഉയർന്ന കഴിവുകൾ മിക്കപ്പോഴും, കുട്ടിക്കാലത്തും പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോഴും ഉയർന്ന പ്രതിഭയെ തിരിച്ചറിയുകയോ വളരെ വൈകി തിരിച്ചറിയുകയോ ചെയ്യാറില്ല. പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത, തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത സമ്മാനം ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ അസന്തുഷ്ടനാക്കുക മാത്രമല്ല, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കണ്ടെത്താത്ത ഉയർന്ന കഴിവുകൾ | മുതിർന്നവരിൽ സമ്മാനം

സമ്മാനത്തിന്റെ രോഗനിർണയം

ഉയർന്ന സമ്മാനം, സമ്മാനം, ഉയർന്ന സമ്മാനം, പ്രത്യേക സമ്മാനം, പ്രതിഭ, പ്രത്യേക സമ്മാനം, ഉയർന്ന ബുദ്ധി, ഉയർന്ന ബുദ്ധി, ഉയർന്ന സമ്മാനം, ഉയർന്ന പ്രകടനം, ബുദ്ധി, ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്: ഉയർന്ന കഴിവുള്ള, ഉയർന്ന കഴിവുള്ള, ദാനം, സമ്മാനം. വളരെ ദാനമുള്ളത് എന്താണെന്ന് നിർവ്വചിക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾ പലപ്പോഴും ബുദ്ധി മാത്രം അളക്കുന്നതിൽ സ്വയം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സമ്മാനം ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിനെക്കാൾ കൂടുതലാണ് ... സമ്മാനത്തിന്റെ രോഗനിർണയം

നിർദ്ദിഷ്ട സേവനങ്ങൾ നൽകി | സമ്മാനത്തിന്റെ രോഗനിർണയം

നിർദ്ദിഷ്ട സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രത്യേക സേവനങ്ങൾ, ഒരു കൗമാരക്കാരന്റെ സർഗ്ഗാത്മകതയും നിശ്ചയദാർation്യവും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും വ്യത്യസ്ത താൽപ്പര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുകയും വിവിധ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിവിധ മത്സരങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടിയും കൗമാരക്കാരനും. ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മത്സരങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ... നിർദ്ദിഷ്ട സേവനങ്ങൾ നൽകി | സമ്മാനത്തിന്റെ രോഗനിർണയം

ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡിഫറൻസേഷൻ | സമ്മാനത്തിന്റെ രോഗനിർണയം

ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ദാനശീലം തെറ്റായി വിലയിരുത്തുകയോ അമിതമായി വിലയിരുത്തുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ, കഴിയുന്നത്ര കൃത്യതയുള്ള ഒരു രോഗനിർണയം നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. രണ്ട് തീവ്രതകളും കുട്ടിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും അതിന്റെ ബൗദ്ധിക വികാസത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് തയ്യാറാക്കുക എന്നതിനർത്ഥം വിവിധ അസാധാരണതകൾ അവയുടെ കാരണത്തിനായി പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. സമ്മാനം സംബന്ധിച്ച്, ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ... ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡിഫറൻസേഷൻ | സമ്മാനത്തിന്റെ രോഗനിർണയം

സമ്മാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ

വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ പര്യായങ്ങൾ സമ്മാനങ്ങൾ, ഉയർന്ന പ്രതിഭകൾ, പ്രത്യേക കഴിവുകൾ, പ്രതിഭകൾ, പ്രത്യേക കഴിവുകൾ, ഉയർന്ന ബുദ്ധി, ഉയർന്ന ബുദ്ധി, ഉയർന്ന കഴിവുകൾ, ഉയർന്ന പ്രകടനം, നേട്ടങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ, ഉയർന്ന കഴിവുകൾ. അതാത് പ്രായത്തിന് അസാധാരണമായി തോന്നുന്ന പദസമ്പത്ത് ആകർഷിക്കുന്ന ആവിഷ്കാര ഭാഷ. നിഷ്പക്ഷമായും സ്വതന്ത്രമായും പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന വിമർശനാത്മക ചിന്താശേഷി പഠിക്കാനുള്ള വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം കൈവശം വയ്ക്കുക ... സമ്മാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ

വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ള സമ്മാനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ | സമ്മാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ

വ്യത്യസ്ത പ്രായ വിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രതിഭകളുടെ സവിശേഷതകൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അവരുടെ സമ്മാനം പ്രയോജനപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ, അവരുടെ മുൻ സ്കൂൾ വർഷങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്കൂൾ വളരെ മന്ദഗതിയിലാണ്, ആവർത്തിച്ച് പരിശീലിക്കുന്നതിൽ മടുപ്പുളവാക്കുന്നു ... വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ള സമ്മാനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ | സമ്മാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ