ബാച്ച് ഫ്ലവർ ഹെതർ

പുഷ്പത്തിന്റെ വിവരണം ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ഹീത്തറുകൾ, മൂറുകൾ, നഗ്നമായ പാറകൾ എന്നിവയിൽ പൂക്കുന്നു. മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് പൂർണ്ണമായും സ്വയം പരാമർശിക്കുന്നതാണ്, "ലോകത്തിന്റെ പൊക്കിൾ" പോലെ തോന്നുന്നു. ഒരാൾ സ്വയം തിരക്കിലാണ്, ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രത്യേകത കുട്ടികൾ ഹീതർ കുട്ടികൾ ധാരാളം സംസാരിക്കുന്നു, ഇടയ്ക്കിടെ ഞെക്കുക, താമസിക്കരുത് ... ബാച്ച് ഫ്ലവർ ഹെതർ

ബാച്ച് പുഷ്പത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഹെതർ | ബാച്ച് ഫ്ലവർ ഹെതർ

ബാച്ച് ഫ്ലവർ ഹെതറിന്റെ ലക്ഷ്യം ബാച്ച് ഫ്ലവർ ഹെതർ സമാനുഭാവം വളർത്താൻ സഹായിക്കും. ഒരാൾ കേൾക്കാൻ പഠിക്കുന്നു, ശക്തിയും വിശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ഏകാന്തതയെ മറികടക്കുന്നു, കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സുഖം തോന്നും. ഈ പരമ്പരയിലെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും: ബാച്ച് ഫ്ലവർ ഹെതറിന്റെ ബാച്ച് ഫ്ലവർ ഹെതർ ലക്ഷ്യം

ബാച്ച് ഫ്ലവർ റോക്ക് വാട്ടർ

രോഗശാന്തി ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ അവകാശപ്പെടുന്ന, പാറവെള്ളം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന, കൃഷി ചെയ്യാത്ത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള റോക്ക് വാട്ടർ വാട്ടർ സ്ട്രീം പുഷ്പത്തിന്റെ വിവരണം. മൈൻഡ് വൺ ഒരാൾക്ക് സ്വയം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കർശനവും കഠിനവുമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്, കർക്കശവും ചലനരഹിതവുമാണ്. കുട്ടികൾ കിന്റർഗാർട്ടനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകം ആയിരിക്കുമ്പോഴോ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് പാറ വെള്ളം ഫലപ്രദമാകൂ ... ബാച്ച് ഫ്ലവർ റോക്ക് വാട്ടർ

അരുവിയുടെ പൂച്ചെടികളുടെ ലക്ഷ്യം റോക്ക് വാട്ടർ | ബാച്ച് ഫ്ലവർ റോക്ക് വാട്ടർ

സ്ട്രീം പൂക്കുന്ന റോക്ക് വാട്ടറിന്റെ ലക്ഷ്യം ബാച്ച് ഫ്ലവർ റോക്ക് വാട്ടർ ആരും തികഞ്ഞവരല്ലെന്നും വ്യക്തിത്വം കൂടുതൽ വികസിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ന് തികച്ചും ശരിയാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി കാണാമെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒരാൾ ആന്തരിക സ്വാതന്ത്ര്യവും ആന്തരിക സമാധാനവും ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷവും വികസിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ മൂല്യം നൽകാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ... അരുവിയുടെ പൂച്ചെടികളുടെ ലക്ഷ്യം റോക്ക് വാട്ടർ | ബാച്ച് ഫ്ലവർ റോക്ക് വാട്ടർ

ബാച്ച് ഫ്ലവർ ഹോൺബീം

ഹോൺബീം പുഷ്പത്തിന്റെ വിവരണം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആണും പെണ്ണും കുത്തനെയുള്ള കൊമ്പൻ പൂക്കൾ ഏപ്രിൽ മുതൽ മെയ് വരെ തുറക്കും. മാനസികാവസ്ഥ ഒരാൾക്ക് ക്ഷീണവും മാനസികമായി ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടുകയും ദൈനംദിന ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവിധം സ്വയം ദുർബലനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകത കുട്ടികൾ ഹോൺബീം അവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെ വിശ്രമം നൽകുന്നില്ല, അല്ല ... ബാച്ച് ഫ്ലവർ ഹോൺബീം

ബാച്ച് പുഷ്പം വെളുത്ത ചെസ്റ്റ്നട്ട്

പുഷ്പത്തിന്റെ വിവരണം വെളുത്ത ചെസ്റ്റ്നട്ട് കുതിര ചെസ്റ്റ്നട്ട് (വൈറ്റ് ചെസ്റ്റ്നട്ട്) മെയ് മാസത്തിൽ ജൂൺ ആരംഭം വരെ പൂക്കും. ആൺപൂക്കൾ മുകളിൽ വളരുന്നു, പെൺപൂക്കൾ മരത്തിന് താഴെയായി വളരുന്നു. അവയുടെ നിറം തുടക്കത്തിൽ വെളുത്ത മഞ്ഞയാണ്, പിന്നീട് ചുവന്ന പാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ... ബാച്ച് പുഷ്പം വെളുത്ത ചെസ്റ്റ്നട്ട്

ബാച്ച് പുഷ്പം ക്ലെമാറ്റിസ്

പുഷ്പത്തിന്റെ വിവരണം ക്ലെമാറ്റിസ് ക്ലൈമ്പിംഗ് പ്ലാന്റ് ക്ലെമാറ്റിസ്, ഇത് വനങ്ങളിലും വേലിയിലും വളരുന്നു, പക്ഷേ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ മനോഹരമായ പൂക്കൾ വിരിയുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് വൺ വർത്തമാനത്തിൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല, ഒരാളുടെ ചിന്തകളുമായി പൂർണ്ണമായും മറ്റൊരിടത്താണ്, ഒരാൾക്ക് ചുറ്റും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. നീ ഒരു … ബാച്ച് പുഷ്പം ക്ലെമാറ്റിസ്

ബാച്ച് ഫ്ലവർ സെഞ്ച്വറി

സെഞ്ചൂറി എന്ന പുഷ്പത്തിന്റെ വിവരണം വരണ്ട വയലുകളിലും പാതയോരങ്ങളിലും വളരുന്നു. ചെറിയ, പിങ്ക് പൂക്കൾ ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും നല്ല കാലാവസ്ഥയിൽ മാത്രം തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി ദുർബലമാണ്. ഒരാൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അമിതമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു, ഒരാൾ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവനും എളുപ്പത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവനുമാണ്. പ്രത്യേകത കുട്ടികൾ... ബാച്ച് ഫ്ലവർ സെഞ്ച്വറി

ബാച്ച് ഫ്ലവർ വാൽനട്ട്

വാൽനട്ട് പുഷ്പത്തിന്റെ വിവരണം വൃക്ഷം (വാൽനട്ട്) 30 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വളരുന്നു, ചൂടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്നു. ഇലകൾ പൊട്ടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വസന്തത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പച്ചകലർന്ന പൂക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. പെൺപൂക്കളും ആൺപൂക്കളും ഒരേ മരത്തിൽ വളരുന്നു. മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ, ജീവിതത്തിന്റെ നിർണ്ണായകമായ പുതിയ ആരംഭ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരാൾ അരക്ഷിതനാണ്, ചഞ്ചലനാണ് ... ബാച്ച് ഫ്ലവർ വാൽനട്ട്

ദി ബാച്ച് ഫ്ലവർ റോക്ക് റോസ്

പുഷ്പത്തിന്റെ വിവരണം റോക്ക് റോസ് ബുഷി, മൾട്ടി-ബ്രാഞ്ച്ഡ് പ്ലാന്റ് (റോക്ക് റോസ്). തിളങ്ങുന്ന മഞ്ഞ പൂക്കൾ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് ആന്തരിക പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്, ഭീകരതയുടെ വികാരങ്ങളും കടുത്ത ഭയവും. പ്രത്യേകത കുട്ടികൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ, കുട്ടികൾ പരിഭ്രാന്തിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നു, അവർ വിറയ്ക്കുകയും കരയുകയും ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയും അവരുടെ പറ്റിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ... ദി ബാച്ച് ഫ്ലവർ റോക്ക് റോസ്

ബാച്ച് പുഷ്പം സ്ക്ലെറാന്തസ്

Scleranthus പുഷ്പത്തിന്റെ വിവരണം Scleranthus മണൽ മണ്ണിൽ കുറ്റിച്ചെടികളും ശാഖകളോടെയും വളരുന്നു. ഇളം പച്ച മുതൽ കടും പച്ച വരെയുള്ള Scleranthus പൂക്കളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ കാണപ്പെടുന്നു. മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് നിർണ്ണായകവും ക്രമരഹിതവും ആന്തരികമായി അസന്തുലിതവുമാണ്. ഒരു നിമിഷത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത നിമിഷത്തിലേക്ക് അഭിപ്രായവും മാനസികാവസ്ഥയും മാറുന്നു. കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് Scleranthus അവസ്ഥയിൽ എത്താറുണ്ട്. ബാച്ച് പുഷ്പം സ്ക്ലെറാന്തസ്

ജെന്റിയൻ ബാച്ച് ഫ്ലവർ

Gentian എന്ന പുഷ്പത്തിന്റെ വിവരണം Gentian തോട്ടിലെ പുഷ്പം വരണ്ടതും മണൽ നിറഞ്ഞതുമായ മണ്ണിൽ വളരുന്നു. ആഗസ്ത് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ നീല മുതൽ കടും ചുവപ്പ് വരെ പൂക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് സംശയാസ്പദവും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതും എളുപ്പത്തിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. പ്രത്യേകത കുട്ടികളുടെ നെഗറ്റീവ് പ്രതീക്ഷകൾ കാരണം കുട്ടികൾ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ എളുപ്പത്തിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു ... ജെന്റിയൻ ബാച്ച് ഫ്ലവർ