അനൽ വിള്ളലുകൾ | വൻകുടലിന്റെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ

മലദ്വാരത്തിലെ വിള്ളലുകൾ അനൽ വിള്ളലുകൾക്ക് രോഗശമന പ്രവണത കുറവാണ്. Treatmentഷധ ചികിത്സയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന്, മലബന്ധം ലഘൂകരിക്കാനോ തടയാനോ ഗോതമ്പ് തവിട് ഉചിതമായ ദ്രാവകം കഴിക്കുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. മലബന്ധം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇതിനകം മോശമായ രോഗശാന്തി പ്രവണത വൈകിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലാശയത്തിലെ അൾസറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, വിട്ടുമാറാത്ത പരിക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു ... അനൽ വിള്ളലുകൾ | വൻകുടലിന്റെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ

വൻകുടലിന്റെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ

വൻകുടലിന്റെ ഡൈവേർട്ടികുലോസിസ് ഇവ വൻകുടലിന്റെ മ്യൂക്കോസയിലെ വീക്കങ്ങളാണ്, വെയിലത്ത് വാസ്കുലർ പാസേജുകളിലെ ദുർബലമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ. കുറഞ്ഞ നാരുകളുള്ള ഭക്ഷണത്തിലൂടെ, കുറഞ്ഞ കോളൻ പൂരിപ്പിക്കൽ കുടൽ ല്യൂമനിൽ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഡൈവർട്ടികുല വികസിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ രോഗം ജനസംഖ്യയിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന വസ്തുത ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ... വൻകുടലിന്റെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ

മലബന്ധത്തിനുള്ള പോഷണം

പാശ്ചാത്യ വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ സാധാരണമായ മലബന്ധം, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ജൈവ രോഗത്തിന്റെ ഫലമാണ്. 1930-കൾ മുതലുള്ള വ്യായാമത്തിന്റെ അഭാവവും ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ അഗാധമായ മാറ്റവുമാണ് കാരണം. ധാന്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ (അന്നജം, കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്), ഭക്ഷണ നാരുകൾ എന്നിവയുടെ ഉപഭോഗം കുറയുന്നു. നേരെമറിച്ച്,… മലബന്ധത്തിനുള്ള പോഷണം