വിലയിരുത്തൽ - ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ കഴിക്കുന്നത് ന്യായമാണോ? | പേശി വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ

വിലയിരുത്തൽ - ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ കഴിക്കുന്നത് ന്യായമാണോ? ഏതൊരു ഡയറ്ററി സപ്ലിമെന്റിനെയും പോലെ, കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം പലപ്പോഴും ബജറ്റിന്റെ ഒന്നാണ്. ഡയറ്ററി സപ്ലിമെന്റ് എന്ന പദം ഒരു അധിക ഉപഭോഗം നിർബന്ധമല്ലെന്ന് ഇതിനകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ ഇതിനകം തന്നെ ചില പാലുൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ന്യായമായ അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഇത് ഒരു അവശ്യ അമിനോ ആസിഡല്ല, പക്ഷേ… വിലയിരുത്തൽ - ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ കഴിക്കുന്നത് ന്യായമാണോ? | പേശി വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ

പേശി വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ

ശരീരത്തിന് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനോജെനിക് അമിനോ ആസിഡാണ് ഗ്ലൂട്ടാമിൻ, അതിനാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, പ്രധാനമായും കരൾ, വൃക്കകൾ, തലച്ചോറ്, ശ്വാസകോശം, പേശികൾ എന്നിവയിൽ. എന്നിരുന്നാലും, ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ശരീരത്തിന് മറ്റ് അവശ്യ അമിനോ ആസിഡുകൾ ആവശ്യമാണ്. സ്വതന്ത്ര അമിനോ ആസിഡുകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ... പേശി വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ

ഇത് എങ്ങനെ ശരിയായി എടുക്കും? | പേശി വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ

അത് എങ്ങനെ ശരിയായി എടുക്കാം? ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ പരിശീലന വേളയിലോ അതിനു തൊട്ടുമുമ്പോ ശേഷമോ എടുക്കാം. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്താൽ ഇത് വിശദീകരിക്കാം. ഒരു വശത്ത്, ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ പേശികളുടെ കോശങ്ങളിൽ വെള്ളം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. തൽഫലമായി, പേശി കോശം വീർക്കുകയും കൂടുതൽ പേശികൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ... ഇത് എങ്ങനെ ശരിയായി എടുക്കും? | പേശി വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ

ഗ്ലൂട്ടാമൈന്റെ പ്രവർത്തനം

ഇതിനകം പ്രധാന വിഷയത്തിൽ ഗ്ലൂട്ടാമിൻ വിവരിച്ചതുപോലെ, ശരീരത്തിന് സമന്വയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗ്ലൂട്ടാമിൻസർ ഒരു അമിനോ ആസിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തീവ്രമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ, കാറ്റബോളിക് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ഇത് സെൽ വിഷം അമോണിയ പുറത്തുവിടാൻ കാരണമാകുന്നു. ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് പുറത്തുവിടുന്ന അമോണിയയെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. ഈ ആഗിരണം ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ന്യൂറോ മസ്കുലർ തകരാറിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു ... ഗ്ലൂട്ടാമൈന്റെ പ്രവർത്തനം