ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതകളും പാർശ്വഫലങ്ങളും | ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണ സപ്ലിമെന്റിന്റെ അപകടങ്ങളും പാർശ്വഫലങ്ങളും ഗർഭകാലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. ധാരാളം ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ശരിയായ ഉൽപ്പന്നം കണ്ടെത്തുന്നത് ഗർഭിണികൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. പല തയ്യാറെടുപ്പുകളും അമിതമാണ്, ചിലത് കുട്ടിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ... ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതകളും പാർശ്വഫലങ്ങളും | ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ

ആമുഖം ഗർഭകാലത്ത്, ഭക്ഷണ സപ്ലിമെന്റുകൾ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അമ്മമാർ ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ്, കൂടാതെ അവരുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് കഴിയുന്നത്ര പ്രധാന പോഷകങ്ങളും നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഡയറ്ററി സപ്ലിമെന്റുകളുടെ ശ്രേണി വളരെ വലുതാണ്, എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഗർഭധാരണത്തിന് അനുയോജ്യമോ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതോ അല്ല. വാസ്തവത്തിൽ, വിരലിലെണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമേയുള്ളൂ ... ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ

ഗർഭകാലത്ത് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ അനാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? | ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ

ഗർഭകാലത്ത് ഭക്ഷണ സപ്ലിമെന്റേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്തത് എപ്പോഴാണ്? വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പോഷകങ്ങളുടെ പ്രത്യേക കുറവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗർഭകാലത്ത് സപ്ലിമെന്റേഷൻ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജീവി സാധാരണയായി ഗർഭകാലത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഗർഭകാലത്ത് കുടലിലെ ചില പോഷകങ്ങളുടെ ആഗിരണം നിരക്ക് സ്വയമേവ വർദ്ധിക്കുന്നു. പലതാണെങ്കിലും… ഗർഭകാലത്ത് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ അനാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? | ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ

ഞാൻ എത്ര ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കണം? | ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ

ഞാൻ എത്ര ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റുകൾ കഴിക്കണം? ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പ്രതിദിനം 400 മൈക്രോഗ്രാം ഫോളിക് ആസിഡും 100 മുതൽ 150 മൈക്രോഗ്രാം അയോഡിനും കഴിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പല നിർമ്മാതാക്കളും കോമ്പിനേഷൻ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കൊപ്പം, കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ഫോളിക്കിന്റെ ശുപാർശിത ദൈനംദിന ഡോസുകൾ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. ഞാൻ എത്ര ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കണം? | ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ

ഫെമിബിയോൺ | ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ

Femibion® Femibion® ഗർഭകാലത്ത് ഭക്ഷണ സപ്ലിമെന്റുകളായി നൽകുന്ന വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവാണ്. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗർഭാവസ്ഥയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഉൽപ്പന്നത്തെ ഫെമിബിയോൺ ബേബിപ്ലാനംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സന്താനങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇത് എടുക്കേണ്ടതാണ്. Femibion ​​BabyPlanung-ൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രതിദിന തുകയുടെ ഇരട്ടി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു… ഫെമിബിയോൺ | ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ

ഫെമിബിയോൺ

കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ എന്നിവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോഷക സപ്ലിമെന്റാണ് ആമുഖം ഫെമിബിയോൺ. ഘട്ടം അനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി രചിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രധാന ഘടകം ഫോളിക് ആസിഡ് ആണ്, ഇത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളിലെ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് വൈകല്യങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ... ഫെമിബിയോൺ

ഫെമിബിയോണിന്റെ സജീവ ഘടകവും ഫലവും | ഫെമിബിയോൺ

Femibion® Femibion®- ന്റെ സജീവ ഘടകവും ഫലവും വിവിധ ഭക്ഷണ സപ്ലിമെന്റുകളുടെ സംയോജനമാണ്. എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഫോളിക് ആസിഡാണ് ഫെമിബിയോണിന്റെ പ്രധാന ഘടകം. മുതിർന്നവർ പ്രതിദിനം ശരാശരി 200 മൈക്രോഗ്രാം ഫോളിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഗർഭകാലത്ത് 800 മൈക്രോഗ്രാം ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഫെമിബിയോണിൽ 800 മൈക്രോഗ്രാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് തടയുന്നു ... ഫെമിബിയോണിന്റെ സജീവ ഘടകവും ഫലവും | ഫെമിബിയോൺ

ഫെമിബിയോണിന്റെ ഇടപെടലുകൾ | ഫെമിബിയോൺ

ഫെമിബിയോണിന്റെ ഇടപെടലുകൾ anti ആന്റിപൈലെപ്റ്റിക് മരുന്നുകളുമായി ഫോളിക് ആസിഡ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. ചില അർബുദ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഫെമിബിയോണും മരുന്നുകളും പരസ്പരം റദ്ദാക്കും. മറ്റൊരു കാൻസർ മരുന്നായ ഫ്ലൂറാസിൽ കഴിക്കുന്നത് കടുത്ത വയറിളക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. വിശാലമായ സ്പെക്ട്രം ആൻറിബയോട്ടിക്കായ ക്ലോറാംഫെനിക്കോളിന് ഫെമിബിയോണിന്റെ പ്രഭാവം തടയാൻ കഴിയും. ഒരേ സമയം ഫെമിബിയോണും ലിഥിയവും എടുക്കുന്നു ... ഫെമിബിയോണിന്റെ ഇടപെടലുകൾ | ഫെമിബിയോൺ

ഫെമിബിയോണിന്റെ വില എന്താണ്? | ഫെമിബിയോൺ

ഫെമിബിയോണിന്റെ വില എത്രയാണ്? Femibion® വ്യത്യസ്ത പാക്കേജ് വലുപ്പങ്ങളിൽ വിൽക്കുന്നു, ഇത് വാങ്ങൽ വിലയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. 30 ദിവസത്തെ പാക്കേജിന് എല്ലാ വകഭേദങ്ങൾക്കും ഏകദേശം 18 യൂറോ ചിലവാകും, അതായത് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഘട്ടം, ആദ്യകാല ഗർഭം, വൈകി ഗർഭം. വലിയ പാക്കിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ കുറച്ചുകൂടി വിലകുറഞ്ഞതാണ്. കemണ്ടറിൽ ലഭ്യമായ ഒരു ഭക്ഷണ സപ്ലിമെന്റാണ് ഫെമിബിയോൺ® ... ഫെമിബിയോണിന്റെ വില എന്താണ്? | ഫെമിബിയോൺ

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ മദ്യം

ആമുഖം ഗർഭകാലത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വൈൻ കുഴപ്പമില്ലേ എന്ന് പല സ്ത്രീകളും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. മദ്യത്തിന് മറുപിള്ളയെ മറികടക്കാൻ കഴിയും (“പ്ലാസന്റ”, അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും രക്തചംക്രമണത്തിന്റെ അതിർത്തി) തടസ്സമില്ലാതെ. ഈ വിധത്തിൽ, ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ കഴിക്കുന്ന മദ്യത്തിന്റെ അളവ് ഭ്രൂണത്തിലേക്കോ ഭ്രൂണത്തിലേക്കോ എത്തുന്നു. അതിനാൽ, ഗർഭകാലത്ത് മദ്യപാനം ... ഗർഭാവസ്ഥയിൽ മദ്യം

ഭക്ഷണത്തിലെ മദ്യം | ഗർഭാവസ്ഥയിൽ മദ്യം

ഭക്ഷണത്തിലെ മദ്യം തത്വത്തിൽ, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അമ്മ മുഴുവൻ ഗർഭകാലത്തും മദ്യം കഴിക്കരുത്. ഭക്ഷണത്തിലും മിശ്രിത പാനീയങ്ങളിലും മദ്യത്തിന് ഇത് ബാധകമാണ്. ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ ആകസ്മിക ഉപഭോഗം കുട്ടിയെ നേരിട്ട് ദോഷകരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, എന്തെങ്കിലും അപകടസാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അമ്മ തുടർച്ചയായി മദ്യം ഒഴിവാക്കണം. എപ്പോൾ … ഭക്ഷണത്തിലെ മദ്യം | ഗർഭാവസ്ഥയിൽ മദ്യം

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വിറ്റാമിനുകൾ

ആമുഖം പ്രത്യേകിച്ചും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ, പല സ്ത്രീകളും അവരുടെ കുട്ടിയ്ക്ക് മികച്ചത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വിറ്റാമിനുകൾ ഭക്ഷണ സപ്ലിമെന്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ എടുക്കുന്നു. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വിറ്റാമിനുകളുടെ വർദ്ധിച്ച ഉപഭോഗവും വളരെ യുക്തിസഹമാണ്, കാരണം അമ്മയും കുഞ്ഞും നന്നായി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് സാധാരണയായി ആരോഗ്യകരമായതിലൂടെ നേടാനാകും ... ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വിറ്റാമിനുകൾ