രോഗനിർണയം | പുരുഷ വന്ധ്യത

രോഗനിർണയം ജനറൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്: പല ദമ്പതികൾക്കും തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികളില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം രണ്ട് പങ്കാളികളിലൊരാളായിരിക്കുമെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. സഹായത്തിനും കൗൺസിലിംഗിനുമുള്ള വഴി പലപ്പോഴും രണ്ട് ഇണകൾക്കും ഒരു ഭാരമാണ്, ബന്ധത്തിന് മാത്രമല്ല, സ്വന്തം മനസിനും. അത്… രോഗനിർണയം | പുരുഷ വന്ധ്യത

തെറാപ്പി | പുരുഷ വന്ധ്യത

തെറാപ്പി ബീജസങ്കലനം: ഈ രീതിയിൽ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബീജം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതിന് ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥ മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡിസോർഡർ മാത്രമേയുള്ളൂ, ആവശ്യത്തിന് ബീജങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണെന്നതാണ്. സംസ്കരിച്ച ബീജം കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അണ്ഡോത്പാദന സമയത്ത് സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. ബീജസങ്കലനം ഇപ്പോഴും നടക്കാം ... തെറാപ്പി | പുരുഷ വന്ധ്യത

പുരുഷ വന്ധ്യത

പര്യായങ്ങൾ ബലഹീനത, വന്ധ്യത, വന്ധ്യത നിർവചനം വന്ധ്യതയെ സാധാരണയായി ദമ്പതികൾക്ക് കുട്ടികളെ ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ എന്ന് നിർവചിക്കുന്നു, ഗർഭം ധരിക്കാതെ ഒരു വർഷമെങ്കിലും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം ഗർഭം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കുട്ടികളുണ്ടാകാനുള്ള ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം സ്ത്രീയോടൊപ്പം കിടക്കാം ... പുരുഷ വന്ധ്യത

Oc സൈറ്റുകളുടെ മരവിപ്പിക്കൽ

ആമുഖം, ബീജസങ്കലനം ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ബീജസങ്കലനം ചെയ്യാത്തതോ ആയ മനുഷ്യന്റെ ഓസൈറ്റുകൾ മരവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത, ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബാസൂത്രണത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം വഴക്കം നൽകുന്നു. മരവിപ്പിക്കുന്ന നടപടിക്രമം പതിറ്റാണ്ടുകളായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, "ഷോക്ക് ഫ്രീസിംഗ്" രീതിയുടെ സമീപകാല വികസനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ... Oc സൈറ്റുകളുടെ മരവിപ്പിക്കൽ

കീമോതെറാപ്പിക്ക് മുമ്പ് | Oc സൈറ്റുകളുടെ മരവിപ്പിക്കൽ

കീമോതെറാപ്പിക്ക് മുമ്പ് കീമോതെറാപ്പി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓസൈറ്റുകൾ മരവിപ്പിക്കുന്നത് വിവേകപൂർണ്ണവും ആവശ്യകതയുമാണോ എന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു: തെറാപ്പി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ രോഗിയുടെ പ്രായവും ഉപയോഗിച്ച കീമോതെറാപ്പിറ്റിക് ഏജന്റും. ചികിത്സയുടെ അളവും കാലാവധിയും ഇവിടെ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നു. പൊതുവേ, ഉദാഹരണത്തിന്, ... കീമോതെറാപ്പിക്ക് മുമ്പ് | Oc സൈറ്റുകളുടെ മരവിപ്പിക്കൽ

ജൈവ സാങ്കേതിക പശ്ചാത്തലം | Oc സൈറ്റുകളുടെ മരവിപ്പിക്കൽ

ജീവശാസ്ത്രപരവും സാങ്കേതികപരവുമായ പശ്ചാത്തലം വർഷങ്ങളോ പതിറ്റാണ്ടുകളോ ഒരു മനുഷ്യ മുട്ട കോശത്തെ വിജയകരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും തുടർന്ന് ഗർഭം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും മൂന്ന് തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം, ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രായപൂർത്തിയായ, ആരോഗ്യമുള്ള മുട്ടകൾ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കണം. ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമെന്ന നിലയിൽ, ആവശ്യമായ മുട്ടകളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 10 മുതൽ 20 വരെയാണ്. മൂന്ന് ഉണ്ട് ... ജൈവ സാങ്കേതിക പശ്ചാത്തലം | Oc സൈറ്റുകളുടെ മരവിപ്പിക്കൽ

മെഡിക്കൽ അപകടസാധ്യതകൾ | Oc സൈറ്റുകളുടെ മരവിപ്പിക്കൽ

വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ അപകടസാധ്യതകൾ, ശീതീകരിച്ച മുട്ടയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക്, കൃത്രിമ ബീജസങ്കലനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാരമ്പര്യമോ മറ്റ് രോഗങ്ങളോ അറിയപ്പെടുന്ന അപകടസാധ്യതകളൊന്നുമില്ല; ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ ഇതിനകം ഇത്തരത്തിൽ ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സാധാരണയായി വരാനിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ പ്രായമായതിനാൽ, നിർവചനം അനുസരിച്ച് ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഗർഭധാരണം ചിലപ്പോൾ ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്ന സാധ്യതകളോടെ നിലനിൽക്കുന്നു ... മെഡിക്കൽ അപകടസാധ്യതകൾ | Oc സൈറ്റുകളുടെ മരവിപ്പിക്കൽ

സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ | Oc സൈറ്റുകളുടെ മരവിപ്പിക്കൽ

സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഗർഭധാരണത്തിന് ജൈവശാസ്ത്രപരമായി അനുയോജ്യമായ പ്രായത്തിൽ - 20 നും 25 നും ഇടയിൽ - ഒരു പാശ്ചാത്യ വ്യാവസായിക രാജ്യത്തിലെ ശരാശരി സ്ത്രീ പൊതുവെ വിവാഹിതയോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പങ്കാളിത്തത്തേക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിലോ ആയിരിക്കും. അതിനാൽ, വ്യക്തിഗത കേസുകളിൽ മാത്രമേ മനalപൂർവ്വമായ മാതൃത്വം ഉണ്ടാകൂ. … സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ | Oc സൈറ്റുകളുടെ മരവിപ്പിക്കൽ

മുട്ട ദാനം

നിർവ്വചനം മുട്ട ദാനം ഒരു പ്രത്യുൽപാദന procedureഷധ പ്രക്രിയയാണ്. ദാതാവിൽ നിന്ന് മുട്ട കോശങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു പുരുഷന്റെ ബീജം ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമമായി ബീജസങ്കലനം നടത്തുകയും ചെയ്യും. ബീജസങ്കലനം ചെയ്ത മുട്ടകൾ സ്വീകർത്താവിന് (അല്ലെങ്കിൽ ദാതാവ് തന്നെ) ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അവിടെ, ചികിത്സ വിജയകരമാണെങ്കിൽ, ഗർഭധാരണ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുകയും ഭ്രൂണം… മുട്ട ദാനം

ദൈർഘ്യം | മുട്ട ദാനം

ദൈർഘ്യം മുട്ട ദാനത്തിൽ യഥാർത്ഥ നടപടിക്രമം മാത്രമല്ല, മറ്റ് ഘട്ടങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്വീകർത്താവിന്റെ ഹോർമോൺ ഉത്തേജനം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രത്യുൽപാദന ക്ലിനിക്കിനെ ആശ്രയിച്ച്, രോഗിക്ക് ഒരു ട്രയൽ സൈക്കിൾ കടന്നുപോകേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതായത് ഹോർമോൺ പിന്തുണയുള്ള ആർത്തവചക്രം (28 ദിവസം), ഗർഭാശയത്തിൻറെ ആവരണം എത്രത്തോളം സാധിക്കുന്നുവെന്ന് കാണാൻ ... ദൈർഘ്യം | മുട്ട ദാനം

വിജയ നിരക്ക് എത്ര ഉയർന്നതാണ്? | മുട്ട ദാനം

വിജയശതമാനം എത്ര ഉയർന്നതാണ്? അണ്ഡദാനത്തിലൂടെ ഗർഭധാരണം നേടുന്നതിന്റെ വിജയ നിരക്ക് വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വീകർത്താവിന്റെ പ്രായം, ഹോർമോൺ തകരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ഓരോ പ്രത്യുത്പാദന ക്ലിനിക്കും അതിന്റേതായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഉണ്ട്, അതിൽ ഈ ഘടകങ്ങളും മറ്റു പലതും ഉൾപ്പെടുന്നു. പൊതുവേ, വിജയസാധ്യത… വിജയ നിരക്ക് എത്ര ഉയർന്നതാണ്? | മുട്ട ദാനം

വന്ധ്യത

വന്ധ്യത, വന്ധ്യത നിർവചനം പര്യായങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നിലവിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടും ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയെ വന്ധ്യത വിവരിക്കുന്നു. ഗർഭിണിയാകാനുള്ള ശ്രമം 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കണം. ഒരു ഗർഭം ഇതിനകം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഈ പദം ... വന്ധ്യത