ലസിക്

പര്യായ പദങ്ങൾ ലേസർ ഇൻ സിറ്റു keratomileusis "ഇൻ സിറ്റു" = സിറ്റുവിൽ, സാധാരണ സ്ഥലത്ത്; "Kerato" = കോർണിയ, കോർണിയ; "മൈലുസിസ്" = രൂപപ്പെടുത്തൽ, മോഡലിംഗ് നിർവ്വചനം ലസിക്ക് കണ്ണിലെ കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങൾ ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് തിരുത്തുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ്. ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയും (മയോപിയ) ദീർഘവീക്ഷണവും (ഹൈപ്പർപിയ) അതോടൊപ്പം ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസവും സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകും ... ലസിക്

ലസിക്കിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും | ലസിക്

ലാസിക്കിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഓപ്പറേഷനുശേഷം നേരിട്ട് വേദനയിൽ നിന്നുള്ള വിപുലമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ലാസിക്കിന്റെ വലിയ നേട്ടം. മാത്രമല്ല, ആഗ്രഹിച്ച ദർശനം വളരെ വേഗത്തിൽ കൈവരിക്കാനാകും (ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ) കൂടാതെ കോർണിയ പാടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്, ഇത് അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും കാഴ്ചശോഷണത്തിനും കാരണമാകും. കാരണം… ലസിക്കിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും | ലസിക്

രോഗനിർണയം | ലസിക്

പ്രവചനം വിജയകരമായ ഒരു ഫലത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന്, ആവശ്യമുള്ള മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് അര ഡയോപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഴുവൻ ഡയോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന ലാസിക് ഫലങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി (മയോപിയ) തിരുത്തലിൽ, ലാസിക്കിന് ഏകദേശം 84% വിജയശതമാനം ഉണ്ട്, ആവശ്യമുള്ള ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് 0.5 ഡോപ്റ്ററുകളുടെ വ്യതിയാനം ... രോഗനിർണയം | ലസിക്

കോർണിയ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറേഷൻ

പര്യായമായ കെരാറ്റോപ്ലാസ്റ്റി നിർവ്വചനം കോർണിയൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറേഷൻ എന്നത് ഒരു ദാതാവിന്റെ കണ്ണിലെ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കോർണിയയും സ്വീകർത്താവിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. ഇന്ന് കോർണിയ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറേഷൻ സാധാരണയായി അതിന്റെ മുഴുവൻ കനത്തിൽ നടത്തുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയെ പെൻട്രേറ്റിംഗ് കെരാറ്റോപ്ലാസ്റ്റി എന്നും വിളിക്കുന്നു. കാഴ്ചയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന കണ്ണിന്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയാണ് എന്നതാണ് മുൻവ്യവസ്ഥ ... കോർണിയ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറേഷൻ

കോർണിയ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറേഷന്റെ കാലാവധി | കോർണിയ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറേഷൻ

കോർണിയ മാറ്റിവയ്ക്കൽ കാലയളവ്, ഓപ്പറേഷൻ ദിവസം തന്നെ, രോഗി ഒന്നുകിൽ ആശുപത്രിയിൽ തുടരും അല്ലെങ്കിൽ അതേ ദിവസം തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും (pട്ട്പേഷ്യന്റ് നടപടിക്രമം), എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം ഒരു പരിശോധനയ്ക്കായി നേത്രരോഗവിദഗ്ദ്ധന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകണം. ആദ്യം ചികിത്സിച്ച കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി പുന willസ്ഥാപിക്കപ്പെടില്ല ... കോർണിയ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറേഷന്റെ കാലാവധി | കോർണിയ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറേഷൻ

ലാസിക്കുമായുള്ള സങ്കീർണതകൾ

അപകടസാധ്യതകളും സങ്കീർണതകളും ലാസിക് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ സങ്കീർണത വരണ്ട കണ്ണുകളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഈ തകരാറ് കാഴ്ചശക്തി കുറയുന്നതായി സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ വരണ്ട ഒരു തോന്നൽ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് പിൻവാങ്ങുന്നു. ലാസിക് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ കോർണിയ വിതരണം ചെയ്യുന്ന നാഡി നാരുകൾ നശിക്കുന്നതിനാലാണിത്. … ലാസിക്കുമായുള്ള സങ്കീർണതകൾ

ഫോട്ടോറെഫ്രാക്റ്റീവ് കെരാറ്റെക്ടമി

1987-ൽ അവതരിപ്പിച്ച ഫോട്ടോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് കെരാറ്റെക്ടമി (PRK) ലേസർ ചികിത്സ ഉപയോഗിച്ച് റിഫ്രാക്റ്റീവ് അപാകത (സമീപക്കാഴ്ചയും ദൂരക്കാഴ്ചയും) അല്ലെങ്കിൽ ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം (ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം) പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നേത്രശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ സാങ്കേതികതയാണ്. പിആർകെ ഇപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കോർണിയ കനം (കോർണിയൽ കനം) ഉള്ള രോഗികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമുള്ള തൊഴിലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ... ഫോട്ടോറെഫ്രാക്റ്റീവ് കെരാറ്റെക്ടമി

ഫെംടോ-ലസിക്

Femto-LASIK (പര്യായങ്ങൾ: ഫെംറ്റോസെക്കൻഡ് ലാസിക്, ഇൻട്രാ-ലസിക്, ലേസർ ലാസിക്) ബൾബിന്റെ നീളം കൂടിയതും (കണ്ണ്ബോൾ) വർധിച്ച അപവർത്തനവും മൂലം മയോപിയ (സമീപക്കാഴ്ച - വികലമായ കാഴ്ച) ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു നേത്ര ലേസർ ചികിത്സയാണ്. കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗങ്ങളുടെ ശക്തിയും ഹൈപ്പർമെട്രോപിയയും (ദൂരക്കാഴ്ച - ഒരു വികലമായ കാഴ്ചയും... ഫെംടോ-ലസിക്

ലസെക്

ലാസെക് നടപടിക്രമം (പര്യായങ്ങൾ: ലേസർ സബ്‌പിത്തീലിയൽ കെരാറ്റെക്ടമി, ലേസർ എപ്പിത്തീലിയൽ കെരാറ്റോമൈലിയൂസിസ്, ലേസർ-അസിസ്റ്റഡ് സബ്‌പിത്തീലിയൽ കെരാറ്റെക്‌ടോമി) നേത്രചികിത്സയിൽ (നേത്ര പരിചരണം) ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയാ വിദ്യയാണ്. ടിഷ്യുവിന്റെ പാളി, കോർണിയൽ എപിത്തീലിയം (കോർണിയയുടെ മുകളിലെ പാളി), തിരഞ്ഞെടുത്ത് നീക്കം ചെയ്യുകയും ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ... ലസെക്

ലസിക് സർജറി

റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർജറിയിലെ നിലവിലുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് പിശക് ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള നടപടിക്രമമാണ് ലസിക് (പര്യായപദം: ലേസർ ഇൻ സിറ്റു കെരാറ്റോമൈലിയൂസിസ്). ലസിക്കിന്റെ വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചത് കൊളംബിയൻ പ്രൊഫസർ ജോസ് ഇഗ്നാസിയോ ബരാക്വെർ ആണ്. ലസിക് സർജറി

ലേസർ കണ്ണ്

എന്താണ് ലേസർ നേത്ര ശസ്ത്രക്രിയ? അമെട്രോപിയയുടെ തിരുത്തലിനുള്ള നേത്രരോഗചികിത്സയിൽ നിന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ലേസർ നേത്ര ശസ്ത്രക്രിയ. മയോപിയ, ഹൈപ്പറോപിയ, ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം എന്നിവ ശരിയാക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണുകളുടെ ചികിത്സ ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ നടപടിക്രമമാണ്. കോൺടാക്റ്റ് ലെൻസുകളും ഗ്ലാസുകളും ധരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബദലാണ് ലേസർ നേത്ര ശസ്ത്രക്രിയ. സൂചനകൾ… ലേസർ കണ്ണ്