ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം (ഡാക്രോസിസ്റ്റൈറ്റിസ്)

നിർവ്വചനം ലാക്രിമൽ സഞ്ചി വീക്കം കണ്പോളയുടെ ആന്തരിക മൂലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം ആണ്. അവ ലാക്രിമൽ നാളത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വീക്കം നിശിതമായും വിട്ടുമാറാതെയും സംഭവിക്കാം. ലക്ഷണങ്ങൾ ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം ലക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു അവലോകനം, ഇവയെല്ലാം എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ല ... ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം (ഡാക്രോസിസ്റ്റൈറ്റിസ്)

ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം ചികിത്സ | ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം (ഡാക്രോസിസ്റ്റൈറ്റിസ്)

ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ ഒരു വീക്കം ചികിത്സ ലാക്രിമൽ സഞ്ചി വീക്കം ചികിത്സ അടിസ്ഥാന രോഗത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് വ്യക്തമല്ലെങ്കിൽ, രോഗകാരിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നേരിയ മർദ്ദം പ്രയോഗിച്ച് ലാക്രിമൽ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് സ്രവങ്ങളും പഴുപ്പും നീക്കംചെയ്യുന്നു. നേത്രരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ രോഗിയെ എക്സ്-റേ അല്ലെങ്കിൽ/അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഎൻടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പരാമർശിക്കുന്നു ... ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം ചികിത്സ | ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം (ഡാക്രോസിസ്റ്റൈറ്റിസ്)

ചികിത്സയില്ലാത്ത ലാക്രിമൽ സഞ്ചിയുടെ വീക്കം | ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം (ഡാക്രോസിസ്റ്റൈറ്റിസ്)

ചികിത്സയില്ലാത്ത ലാക്രിമൽ സഞ്ചിയുടെ വീക്കം പ്രവചിക്കുന്നത് ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ പരനാസൽ സൈനസുകൾ പോലുള്ള അയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാക്രിമൽ സഞ്ചിയിൽ സ്വയം പൊതിഞ്ഞ് ഒരു കുരു രൂപപ്പെടുകയും അത് സ്വയമേവ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യും (ലാക്രിമൽ ഫിസ്റ്റുല). അണുബാധ കണ്പോളകളിലേക്കും കവിളിലേക്കും (ഡാക്രിയോഫ്ലെഗ്മോൺ) വ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ... ചികിത്സയില്ലാത്ത ലാക്രിമൽ സഞ്ചിയുടെ വീക്കം | ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം (ഡാക്രോസിസ്റ്റൈറ്റിസ്)

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം | ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം (ഡാക്രോസിസ്റ്റൈറ്റിസ്)

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ലാക്രിമൽ സഞ്ചി വീക്കം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലളിതമായ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി പരിഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പുരോഗതി ഒഴിവാക്കാനോ തടയാനോ ആദ്യം ശ്രമിക്കണം. ലാക്രിമൽ സഞ്ചിയിലെ നേരിയ മസാജുകൾ വീക്കത്തിന്റെ കാരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും. കുക്കുമ്പർ, വാഷ് ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ്, തണുപ്പിക്കൽ എന്നിവയുടെ പാഡുകൾ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം | ലാക്രിമൽ സഞ്ചികളുടെ വീക്കം (ഡാക്രോസിസ്റ്റൈറ്റിസ്)

കണ്ണുനീർ സഞ്ചികൾ നീക്കംചെയ്യൽ

കണ്ണുനീർ സഞ്ചികൾ നീക്കംചെയ്യുന്നത് കണ്ണുകളുടെ രൂപം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും അവയ്ക്ക് പുതുമയുള്ള രൂപം നൽകാനും കണ്ണ് വലുതായി കാണാനും പതിവായി സൗന്ദര്യാത്മകമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന അളവാണ്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ഒരു ഓപ്പറേറ്റീവ് നടപടിക്രമത്തിലൂടെ ഇത് സാധ്യമാക്കും. ലാക്രിമലിന്റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആക്രമണാത്മകമല്ലാത്ത ചില നടപടികളും ഉണ്ട് ... കണ്ണുനീർ സഞ്ചികൾ നീക്കംചെയ്യൽ

ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് | കണ്ണുനീർ സഞ്ചികൾ നീക്കംചെയ്യൽ

ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് താരതമ്യേന ലളിതമാണ്, കാരണം ഒരു മെഡിക്കൽ സാധാരണക്കാരന് പോലും കണ്ണുകൾക്ക് താഴെയുള്ള ബാഗുകൾ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, വീക്കം ശാശ്വതമാണോ അതോ താൽക്കാലികമാണോ എന്നും കാരണം മറ്റൊരു രോഗമാണോ, ജനിതക പ്രവണതയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയാണോ എന്ന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കണം. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ... ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് | കണ്ണുനീർ സഞ്ചികൾ നീക്കംചെയ്യൽ

ചെലവ് | കണ്ണുനീർ സഞ്ചികൾ നീക്കംചെയ്യൽ

ചെലവ് കൺപോള ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ചെലവ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന രാജ്യം, ലിഫ്റ്റിന്റെ വ്യാപ്തി, താഴത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലെ അവയവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ജർമ്മനിയിൽ, ചെലവ് ഏകദേശം 1800 മുതൽ 3400 യൂറോ വരെയാണ്, മിക്ക കേസുകളിലും രോഗികൾ തന്നെ വഹിക്കുന്നു,… ചെലവ് | കണ്ണുനീർ സഞ്ചികൾ നീക്കംചെയ്യൽ

ഇതര ചികിത്സ | കണ്ണുനീർ സഞ്ചികൾ നീക്കംചെയ്യൽ

ഇതര ചികിത്സ കണ്ണുകൾക്ക് താഴെയുള്ള സ്ഥിരമായ ബാഗുകൾ കണ്പോളകളുടെ താൽക്കാലിക വീക്കത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കണം. കണ്പോളകളുടെ വീക്കം ലിഡ് എഡിമ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കാം. ഇവിടെ, മിക്ക കേസുകളിലും ലിംഫ് അടങ്ങിയ ദ്രാവകം കണ്പോളയുടെ തൊലിനു കീഴിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ലിഡ് എഡിമയുടെ വികാസത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളും ... ഇതര ചികിത്സ | കണ്ണുനീർ സഞ്ചികൾ നീക്കംചെയ്യൽ

പ്രൊവിഷൻ | കണ്ണുനീർ സഞ്ചികൾ നീക്കംചെയ്യൽ

കണ്ണിന് താഴെയുള്ള ബാഗുകൾ തടയുന്നതിന്, ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതരീതിക്കായി പരിശ്രമിക്കണം. മദ്യത്തിൽ നിന്നും നിക്കോട്ടിനിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് ധാരാളം വ്യായാമവും മതിയായ ഉറക്കവും പ്രധാനമാണ്. കുറഞ്ഞ ഉപ്പ് ഉപഭോഗവും ദ്രാവക ബാലൻസ് സന്തുലിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ജനിതക ഘടകങ്ങൾ ആകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ... പ്രൊവിഷൻ | കണ്ണുനീർ സഞ്ചികൾ നീക്കംചെയ്യൽ

കണ്ണുകളുടെ വീക്കം

ആമുഖം കണ്ണിന്റെ വീക്കം വളരെ സാധാരണമാണ്, ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. പലപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ വശങ്ങളിലെ വീക്കത്തിന് നിരുപദ്രവകരമായ കാരണങ്ങളുണ്ടാകുകയും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നിൽ ഗുരുതരമായതും ഗുരുതരവുമായ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാം, അവ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചികിത്സിക്കുകയും വേണം, ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിൽ… കണ്ണുകളുടെ വീക്കം

കണ്ണിന്റെ വീക്കം ചികിത്സ | കണ്ണുകളുടെ വീക്കം

കണ്ണിന്റെ വീക്കം ചികിത്സ ഒന്നോ രണ്ടോ കണ്ണുകളിൽ വീക്കം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൃത്യമായ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ആദ്യപടി. ഇതിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഉചിതമായ ചികിത്സയും തിരഞ്ഞെടുക്കണം. രാത്രിയിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നത് മൂലം കണ്ണിന്റെ വീക്കം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ നടപടികൾ ആവശ്യമില്ല ... കണ്ണിന്റെ വീക്കം ചികിത്സ | കണ്ണുകളുടെ വീക്കം

കണ്ണിലെ വീക്കം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണം? | കണ്ണുകളുടെ വീക്കം

കണ്ണിലെ വീക്കം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണം? ഒന്നുകിൽ കണ്ണ് വീക്കത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം തുറന്നിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം അപ്രത്യക്ഷമാകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണം. അണുബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ണിന്റെ വീക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ, കൺജങ്ക്റ്റിവയുടെ ഒരു സ്മിയർ ആയിരിക്കണം ... കണ്ണിലെ വീക്കം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണം? | കണ്ണുകളുടെ വീക്കം