ക്ലാവിക്കിൾ ഒടിവ് ഉപയോഗിച്ച് ഉറങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്? | ക്ലാവികുല ഒടിവ്

ക്ലാവിക്കിൾ ഒടിവോടെ ഉറങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്? ക്ലാവികുല ഒടിവോടെ ഉറങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും വളരെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കത്തിൽ, കാരണം ഓരോ ചെറിയ ചലനവും വേദനിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കാലക്രമേണ വേദന കുറയുന്നു. ഹെഡ്‌ബോർഡ് ചെറുതായി ഉയർത്തുകയും കൈയ്‌ക്ക് കീഴിൽ തലയിണ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്താൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അത് പലപ്പോഴും സുഖകരമായിരിക്കും. ക്ലാവിക്കിൾ ഒടിവ് ഉപയോഗിച്ച് ഉറങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്? | ക്ലാവികുല ഒടിവ്

ക്ലാവികുല ഫ്രാക്ചറിന്റെ വർഗ്ഗീകരണം | ക്ലാവികുല ഒടിവ്

ക്ലാവിക്കുല ഒടിവിന്റെ വർഗ്ഗീകരണം വൈദ്യത്തിൽ, ഒരു ക്ലാവികുല ഒടിവ് ഓൾമാൻ അനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വർഗ്ഗീകരണം പ്രാഥമികമായി ഒടിവിന്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. വ്യത്യസ്ത പ്രാദേശികവൽക്കരണത്തിന്റെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്: ഒരു വർഗ്ഗീകരണം ആവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആകാം: ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ക്ലാവിക്കിളിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഒടിവിനെ വിവരിക്കുന്നു. ഈ അസ്ഥി മുതൽ ... ക്ലാവികുല ഫ്രാക്ചറിന്റെ വർഗ്ഗീകരണം | ക്ലാവികുല ഒടിവ്

ക്ലാവികുല ഒടിവ്

കോളർബോൺ ഒടിവ്, ക്ലാവികുല ഒടിവ് എന്നതിന്റെ പര്യായപദം കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഒടിവുകളിലൊന്നാണ് ക്ലാവിക്കിളിന്റെ ഒടിവ്, അവ മുതിർന്നവരിലും താരതമ്യേന സാധാരണമാണ്. ക്ലാവിക്കിളിന്റെ ഒടിവുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം കാണപ്പെടുന്നു, മധ്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഒടിവ് ഏറ്റവും സാധാരണമാണ്. കാരണം… ക്ലാവികുല ഒടിവ്

ഒരു ക്ലാവികുല ഒടിവിന്റെ പ്രവർത്തനം | ക്ലാവികുല ഒടിവ്

ക്ലാവിക്കുല ഒടിവിന്റെ പ്രവർത്തനം മിക്ക കേസുകളിലും ഒരു ക്ലാവിക്കുല ഒടിവ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയല്ല, അതായത് യാഥാസ്ഥിതികമായി ചികിത്സിക്കുന്നു. ജനന ട്രോമയുടെ ഫലമായി ഒടിവുണ്ടായ നവജാതശിശുക്കളിൽ, ഒടിവ് പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രമായി സുഖപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനാൽ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ല. മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും, ഡ്രസ്സിംഗ് തെറാപ്പി, സാധാരണയായി റക്സാക്ക് ബാൻഡേജ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന,… ഒരു ക്ലാവികുല ഒടിവിന്റെ പ്രവർത്തനം | ക്ലാവികുല ഒടിവ്

ഒരു ക്ലാവികുല ഒടിവിന്റെ ശേഷമുള്ള പരിചരണം | ക്ലാവികുല ഒടിവ്

ക്ലാവിക്കുല ഒടിവിനു ശേഷമുള്ള പരിചരണം ക്ലാവിക്കുല ഒടിവിൻറെ തുടർന്നുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരു നിശ്ചിത ഫോളോ-അപ്പ് ചികിത്സാ പദ്ധതി ഉണ്ട്. ഒരു റക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗിൽക്രിസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിംഗ് ധരിക്കുന്നത് എല്ലാ കേസുകളിലും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മുറിവ് ഉണക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് കൂടുതൽ നടപടിക്രമം. അഞ്ചാം ദിവസം വരെ ഒരാൾ ഒരു കോശജ്വലന ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വേദന ... ഒരു ക്ലാവികുല ഒടിവിന്റെ ശേഷമുള്ള പരിചരണം | ക്ലാവികുല ഒടിവ്

കോളർബോൺ ഒടിവിന്റെ തെറാപ്പി

കോളർബോൺ ഒടിവ് എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്? ക്ലാവിക്കിൾ ഒടിവ് യാഥാസ്ഥിതികമായോ ശസ്ത്രക്രിയയായോ ചികിത്സിക്കാം. എക്‌സ്‌റേ ഇമേജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം. മിക്ക ക്ലാവിക്കിൾ ഒടിവുകളും യാഥാസ്ഥിതികമായി ചികിത്സിക്കാം. സ്ഥാനചലനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ക്ലാവിക്കിൾ ഒടിവ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, അവിടെ ക്ലാവിക്കിളിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു അച്ചുതണ്ട് കിങ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൂടാതെ ചെറുതായി ... കോളർബോൺ ഒടിവിന്റെ തെറാപ്പി

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം | കോളർബോൺ ഒടിവിന്റെ തെറാപ്പി

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം ചിലപ്പോൾ കോളർബോൺ ഒടിവിന്റെ യാഥാസ്ഥിതിക തെറാപ്പി മതിയാകില്ല, അതിനാൽ ഒടിവിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയാ ചികിത്സ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ക്ലാവിക്കിൾ ഗുരുതരമായി സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിച്ചാൽ, അത് തുറന്ന ഒടിവാണെങ്കിൽ, പാത്രങ്ങൾക്കും ഞരമ്പുകൾക്കും പരിക്കേൽക്കുകയോ യാഥാസ്ഥിതിക നിശ്ചലീകരണം കാരണമാവുകയോ ചെയ്താൽ ശസ്ത്രക്രിയാ ചികിത്സ നടത്തുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം | കോളർബോൺ ഒടിവിന്റെ തെറാപ്പി

ദൈർഘ്യം | കോളർബോൺ ഒടിവിന്റെ തെറാപ്പി

ദൈർഘ്യം തകർന്ന കോളർബോണിനുള്ള തെറാപ്പിയുടെ കാലാവധി വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി, കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും തെറാപ്പിയുടെ ദൈർഘ്യത്തിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കുട്ടികളെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ബാക്ക്പാക്ക് ബാൻഡേജ് ഉപയോഗിച്ച് യാഥാസ്ഥിതികമായി പരിഗണിക്കുന്നു, അത് 10-14 ദിവസത്തേക്ക് ധരിക്കേണ്ടതാണ്. സഹായത്തോടെയുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക ചികിത്സ… ദൈർഘ്യം | കോളർബോൺ ഒടിവിന്റെ തെറാപ്പി