ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡെസ്ക്

നിർവ്വചനം എർഗണോമിക് ഡെസ്ക് കസേരയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങളും ചേർന്ന് ഒരു എർഗണോമിക് ജോലിസ്ഥലത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡെസ്ക്. ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോക്താവ് വഴങ്ങുകയും പേശികൾ, അസ്ഥിബന്ധങ്ങൾ, നട്ടെല്ല് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുകയും വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. നിരന്തരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഘടനകൾ പലപ്പോഴും ഒരു വശത്ത് ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അതായത് ചുരുക്കുന്നത് ... ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡെസ്ക്

ആവശ്യകതകൾ | ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡെസ്ക്

ആവശ്യകതകൾ ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മേശയുടെ ആവശ്യകതകൾ ഡെസ്കിന്റെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവസവിശേഷതകളെ പരാമർശിക്കുകയും ഫെഡറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഒക്യുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് നിർവ്വചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു വശത്ത്, ഡെസ്കിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് മിക്സഡ് വർക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മേഖലകൾക്കും മതിയായ ഇടം നൽകണം, അതായത് ... ആവശ്യകതകൾ | ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡെസ്ക്

തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ | ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡെസ്ക്

തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ, ഓരോ തൊഴിലുടമയും തന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് ജർമ്മൻ നിയമപരമായ അപകട ഇൻഷുറൻസ് അനുസരിച്ച് ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡെസ്ക് അനുവദിക്കുന്നില്ല, ഓരോ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മേശ നൽകാൻ ജീവനക്കാരൻ നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥനല്ലെങ്കിൽ പോലും, ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എങ്കിലും ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം ... തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ | ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡെസ്ക്

എർണോണോമിക് ഓഫീസ് ചെയർ

നിർവ്വചനം എർഗണോമിക് ഡെസ്ക് കസേര എന്ന പദം പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതിനാൽ ഒരു എർഗണോമിക് ഡെസ്ക് കസേരയ്ക്ക് എന്ത് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതിന് ഏകീകൃത നിർവചനം ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഫെഡറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഒക്യുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആന്റ് ഹെൽത്ത് ഒരു എർഗണോമിക് ഡെസ്ക് ചെയറിന് ഏത് ശുപാർശകൾ ബാധകമാകുമെന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗരേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണം ... എർണോണോമിക് ഓഫീസ് ചെയർ

സവിശേഷതകൾ | എർണോണോമിക് ഓഫീസ് ചെയർ

സവിശേഷതകൾ എർഗണോമിക് ആയി കണക്കാക്കുന്നതിന് ഒരു ഓഫീസ് കസേരയ്ക്ക് എന്ത് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതിന് officialദ്യോഗിക നിർവ്വചനമില്ല. സൈദ്ധാന്തികമായി, ഏതൊരു നിർമ്മാതാവിനും ഒരു ഓഫീസ് കസേരയെ എർഗണോമിക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇനിപ്പറയുന്ന സവിശേഷതകൾ ഫെഡറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഒക്യുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. എർഗണോമിക് ഓഫീസ് ചെയർ നിൽക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ് ... സവിശേഷതകൾ | എർണോണോമിക് ഓഫീസ് ചെയർ

ആവശ്യകതകൾ | എർണോണോമിക് ഓഫീസ് ചെയർ

ആവശ്യകതകൾ ഒരു ഓഫീസ് കസേര എർഗണോമിക് ആയി വിൽക്കാൻ പ്രത്യേക ആവശ്യകതകളൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ, ഒരു ഓഫീസ് കസേര തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന സവിശേഷതകൾ പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. എർഗണോമിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഓഫീസ് കസേരയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നിർണ്ണായകവുമായ ആവശ്യകത അതിന്റെ ക്രമീകരണമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അനുപാതം വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ, ഒരു ഓഫീസ് ചെയർ ... ആവശ്യകതകൾ | എർണോണോമിക് ഓഫീസ് ചെയർ

തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ | എർണോണോമിക് ഓഫീസ് ചെയർ

തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ തൊഴിലുടമ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു എർഗണോമിക് ഓഫീസ് കസേര നൽകണമോ എന്നതിന് ഏകീകൃത നിയന്ത്രണമോ നിയമമോ ഇല്ല. "കലയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ" യ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജോലിസ്ഥലം നൽകണമെന്ന് മാത്രമേ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുള്ളൂ. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഒരു എർഗണോമിക് ഓഫീസ് ചെയർ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ഒരു അപേക്ഷ ... തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ | എർണോണോമിക് ഓഫീസ് ചെയർ

ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡെസ്ക് | എർണോണോമിക് ഓഫീസ് ചെയർ

ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മേശ എർഗണോമിക് ഓഫീസ് ചെയറിന് പുറമേ, ജോലിസ്ഥലത്ത് എർഗണോമിക് പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ നടപടികൾ സൃഷ്ടിക്കണം. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മേശയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ഉയരത്തെ ആശ്രയിച്ച്, ഡെസ്ക് കസേര വളരെ എർണോണോമിക് ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ മേശയും വ്യക്തമായിരിക്കാം ... ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡെസ്ക് | എർണോണോമിക് ഓഫീസ് ചെയർ