കീറിപ്പോയ അസ്ഥിബന്ധത്തിൽ ടാപ്പുചെയ്യുന്നു

ആമുഖ ടേപ്പ് ബാൻഡേജുകൾ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ, ഓർത്തോപീഡിക്സ്, ട്രോമ സർജറി എന്നിവയിൽ വിവിധ പേശികൾ, അസ്ഥിബന്ധങ്ങൾ, അസ്ഥി പരിക്കുകൾ എന്നിവ ചികിത്സിക്കുന്നതിനോ തടയുന്നതിനോ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. പ്രയോഗത്തിന്റെ മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച്, പരമാവധി ഫലം നേടുന്നതിന് ഒരു ടേപ്പ് ബാൻഡേജ് പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് വിവിധ രീതികളുണ്ട്. കീറിയ അസ്ഥിബന്ധങ്ങൾ സഹായത്തോടെയും ചികിത്സിക്കാം ... കീറിപ്പോയ അസ്ഥിബന്ധത്തിൽ ടാപ്പുചെയ്യുന്നു

കൈനെസിയോടേപ്പ് | കീറിപ്പോയ അസ്ഥിബന്ധത്തിൽ ടാപ്പുചെയ്യുന്നു

Kinesiotape Kinesiologic ടേപ്പ് ചികിത്സാ ടേപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപമാണ്. ഇവ ഇലാസ്റ്റിക്, സ്വയം പശയുള്ള ടേപ്പ് സ്ട്രിപ്പുകളാണ്. പോളിആക്രിലേറ്റ് പശയാണ് പശയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൈനിസിയോളജിക്കൽ ടേപ്പ് വിവിധ ടേപ്പിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചർമ്മത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ, അവ പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാനും ടിഷ്യുവിന്റെ മൈക്രോ സർക്കുലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ... കൈനെസിയോടേപ്പ് | കീറിപ്പോയ അസ്ഥിബന്ധത്തിൽ ടാപ്പുചെയ്യുന്നു