സുഡെക്കിന്റെ രോഗം ഭേദമാക്കൽ

ആമുഖം സുഡെക്ക് രോഗം ബാധിച്ച പല രോഗികളും ഒരു ചികിത്സ സാധ്യമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവിധ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാനാകും. സുഡെക്ക് രോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ "സങ്കീർണ്ണമായ, പ്രാദേശിക, വേദന സിൻഡ്രോം" എന്നതിന്റെ സിആർപിഎസ്, അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇത് തെറാപ്പി കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു, കാരണം കാരണം അറിയാതെ, ... സുഡെക്കിന്റെ രോഗം ഭേദമാക്കൽ

രോഗശാന്തി പ്രക്രിയയെ എങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും? | സുഡെക്കിന്റെ രോഗം ഭേദമാക്കൽ

രോഗശമന പ്രക്രിയയെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഗുണപരമായി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും? ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ രോഗിയുടെ പ്രായം പൂർണ്ണമായ രോഗശമനത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും സുഡെക്ക് രോഗത്തിൽ രോഗശാന്തി സമയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ കുറവോടെ നല്ലൊരു രോഗാവസ്ഥയുണ്ട്. കൂടാതെ, തെറാപ്പിയുടെ ആരംഭം രോഗത്തിൻറെ ഗതിയിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ക്രമത്തിൽ … രോഗശാന്തി പ്രക്രിയയെ എങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും? | സുഡെക്കിന്റെ രോഗം ഭേദമാക്കൽ

CRPS (കോംപ്ലക്സ് റീജിയണൽ പെയിൻ സിൻഡ്രോം)

നിർവചനം CRPS എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത് "കോംപ്ലക്സ് റീജിയണൽ പെയിൻ സിൻഡ്രോം" എന്നാണ്, അതായത് "സങ്കീർണ്ണമായ പ്രാദേശിക വേദന സിൻഡ്രോം". ഈ രോഗത്തെ സുഡെക്ക്സ് രോഗം (അതിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തക്കാരനായ പോൾ സുഡെക്കിന്റെ പേര്), അൽഗോ- അല്ലെങ്കിൽ (സഹതാപം) റിഫ്ലെക്സ് ഡിസ്ട്രോഫി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. സിആർപിഎസ് പ്രത്യേകിച്ച് കൈകാലുകളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, കൂടുതലും കൈകളിലോ കൈകളിലോ ആണ്. സ്ത്രീകളേക്കാൾ അൽപ്പം കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു ... CRPS (കോംപ്ലക്സ് റീജിയണൽ പെയിൻ സിൻഡ്രോം)

രോഗനിർണയം | CRPS (കോംപ്ലക്സ് റീജിയണൽ പെയിൻ സിൻഡ്രോം)

രോഗനിർണയം സിആർപിഎസ് രോഗനിർണയം താരതമ്യേന സങ്കീർണമാണ്, കാരണം ലളിതമായ ടെസ്റ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളില്ല, കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ്, വ്യത്യസ്ത രോഗികളിൽ ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി വികസിക്കും. അതിനാൽ, രോഗനിർണയം സാധാരണയായി രോഗിയുടെ മെഡിക്കൽ ചരിത്രത്തെയും ലക്ഷണങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. കൂടാതെ, മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ് (എംആർഐ), എക്സ്-റേ എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ... രോഗനിർണയം | CRPS (കോംപ്ലക്സ് റീജിയണൽ പെയിൻ സിൻഡ്രോം)

ഒരു CRPS ദൈർഘ്യം | CRPS (കോംപ്ലക്സ് റീജിയണൽ പെയിൻ സിൻഡ്രോം)

ഒരു സിആർപിഎസിന്റെ ദൈർഘ്യം സിആർപിഎസിന്റെ കാലാവധി രോഗത്തിന്റെ തരത്തെയും അതിന്റെ തീവ്രതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുവേ, വിജയകരമായ തെറാപ്പിക്ക് ശേഷം മിക്ക രോഗികൾക്കും വേദന നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയാം, എന്നിരുന്നാലും ചലനശേഷിയിലും ബാധിച്ച ശരീരഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും ചെറിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. നേരത്തെ രോഗം കണ്ടുപിടിച്ചു ... ഒരു CRPS ദൈർഘ്യം | CRPS (കോംപ്ലക്സ് റീജിയണൽ പെയിൻ സിൻഡ്രോം)

രോഗനിർണയം | സുഡെക്കിന്റെ രോഗം

രോഗനിർണ്ണയം കൈയിലെ സുഡെക്കിന്റെ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്: സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ പരിശോധന (വീക്കം, വേദന, നിയന്ത്രിത ചലനം, ടിഷ്യു മാറ്റങ്ങൾ, മുടി വളർച്ച) കൈയുടെ എക്സ്-റേ (ഡീകാൽസിഫിക്കേഷൻ?) കൈ ചികിത്സയുടെ എംആർഐ തെറാപ്പി ചികിത്സാ നടപടികൾ പ്രാഥമികമായി സംയുക്തത്തിന്റെ ചലനാത്മകത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും മികച്ച രീതിയിൽ പുനoringസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക അത് പൂർണ്ണമായും. ഈ … രോഗനിർണയം | സുഡെക്കിന്റെ രോഗം

സുഡെക്കിന്റെ രോഗം

പര്യായങ്ങൾ സുഡെക്കിന്റെ രോഗശാന്തി പാളം തെറ്റൽ അൽഗോഡിസ്ട്രോഫി കോസൽജിയ സുഡെക്ക് സിൻഡ്രോം പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് ഡിസ്ട്രോഫി കോംപ്ലക്സ് റീജിയണൽ പെയിൻ സിൻഡ്രോം (സിആർപിഎസ്) കോംപ്ലക്സ് റീജിയണൽ വേദന സിൻഡ്രോം I, II (CRPS I, II) കോംപ്ലക്സ് റീജിയണൽ ഡിസ്‌ഫക്ഷൻ സിസ്റ്റം സിമ്പതറ്റിക് റിഫ്ലെക്സ് ഡിസ്ട്രോഫി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ക്ലാസിക്കലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിൻഡ്രോം. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ,… സുഡെക്കിന്റെ രോഗം

സുഡെക്കിന്റെ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സ

പര്യായങ്ങൾ സുഡെക്കിന്റെ രോഗശാന്തി പാളം തെറ്റൽ അൽഗോഡിസ്ട്രോഫി കോസൽജിയ സുഡെക്ക് സിൻഡ്രോം പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് ഡിസ്ട്രോഫി കോംപ്ലക്സ് റീജിയണൽ പെയിൻ സിൻഡ്രോം കോംപ്ലക്സ് റീജിയണൽ പെയിൻ സിൻഡ്രോം I, II സിംപഥെറ്റിക് റിഫ്ലെക്സ് ഡിസ്ട്രോഫി സുഡെക് ആഷെ ഡിസീസ് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട തെറാപ്പി ആശയം ഇല്ല. തെറാപ്പി രോഗത്തിന്റെ ഘട്ടത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ചികിത്സാ നടപടിക്രമം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റേജ് I സ്റ്റേജ് II സ്റ്റേജ് ... സുഡെക്കിന്റെ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സ

ഫിസിയോതെറാപ്പി | സുഡെക്കിന്റെ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സ

ഫിസിയോതെറാപ്പി സുഡെക്ക് രോഗത്തിന് സാധ്യമായ ഒരു ചികിത്സയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി. എന്നിരുന്നാലും, രോഗം ബാധിച്ച പ്രദേശം വീക്കം, ചുവപ്പ്, വേദന എന്നിവ ബാധിക്കുമ്പോൾ, രോഗത്തിന്റെ "പീക്ക് ഘട്ടത്തിൽ" ഫിസിയോതെറാപ്പി നൽകാൻ കഴിയില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഫിസിയോതെറാപ്പിയേക്കാൾ ഉയർച്ചയും നിശ്ചലതയുമാണ് അഭികാമ്യം. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തണുപ്പിക്കൽ, "ഇറങ്ങൽ ബത്ത്" എന്നിവ ആരംഭിക്കാം. ഇവ … ഫിസിയോതെറാപ്പി | സുഡെക്കിന്റെ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സ