വിരലിൽ വീക്കം

നഖം, വിരൽത്തുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധികൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിരൽ വീക്കം സംഭവിക്കാം. രണ്ട് പ്രധാന വീക്കം രൂപങ്ങളുണ്ട്: ഒന്ന് പ്യൂറന്റ് വീക്കം, വിളിക്കപ്പെടുന്ന പനാരിറ്റിയം (ആണി ബെഡ് വീക്കം), മറ്റൊന്ന് ഫ്ലെഗ്മോൺ. കാരണം രണ്ടിനും ഒരുപോലെയാണ്, എന്നാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വീക്കം ... വിരലിൽ വീക്കം

വിരലിന്റെ വീക്കം ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ? | വിരലിൽ വീക്കം

ഏത് ഡോക്ടർ വിരലിന്റെ വീക്കം ചികിത്സിക്കുന്നു? വിരലിലെ വീക്കം പല മെഡിക്കൽ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയും. ചട്ടം പോലെ, അക്യൂട്ട് വീക്കം ഒരു കുടുംബ ഡോക്ടർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയും, അവർക്ക് ഒരു തെറാപ്പിയുടെ അടിയന്തിരത വിലയിരുത്താനും ഉചിതമായ മരുന്നുകളോ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളോ ശുപാർശ ചെയ്യാനും നിർദ്ദേശിക്കാനും കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ച് നിശിത വീക്കം… വിരലിന്റെ വീക്കം ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ? | വിരലിൽ വീക്കം

വിരലിൽ വീക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ | വിരലിൽ വീക്കം

വിരലിൽ വീക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചുവപ്പ്, അമിത ചൂടാക്കൽ, വേദന, പ്രവർത്തന വൈകല്യം എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമേ വീക്കത്തിന്റെ ഒരു സാധാരണ അടയാളമാണ് വീക്കം. രോഗകാരികൾ പലപ്പോഴും ചെറിയ മുറിവുകളിലൂടെ ഒരു എൻട്രി പോർട്ടലായി വിരലിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ പെരുകുകയും വീക്കം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. കോശജ്വലന കോശങ്ങൾ ദ്രാവകങ്ങളും പഴുപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ച ശേഖരണം ... വിരലിൽ വീക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ | വിരലിൽ വീക്കം

വിരലിൽ വീക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ | വിരലിൽ വീക്കം

വിരലിലെ വീക്കം രൂപങ്ങൾ ടെൻഡോണിലെ വീക്കം (അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും: ടെൻഡോൺ ആവരണത്തിന്റെ) കാരണമാണെങ്കിൽ, ഇത് സാധാരണ വീക്കം ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മുറിവും കാണുന്നില്ല, പഴുപ്പ് രൂപപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, കൈയ്ക്ക് വീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കഴിയും, പലപ്പോഴും ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പോലും ... വിരലിൽ വീക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ | വിരലിൽ വീക്കം

ഒരു കുട്ടിയുടെ വിരലിൽ വീക്കം | വിരലിൽ വീക്കം

ഒരു കുട്ടിയുടെ വിരലിലെ വീക്കം വിരലിലെ വീക്കം കുട്ടികളിൽ താരതമ്യേന സാധാരണമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. മുതിർന്നവരെപ്പോലെ, സാധാരണ കോശജ്വലന പ്രതികരണങ്ങളാൽ ഇവ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഇവ സാധാരണയായി ചെറിയ പരിക്കുകൾ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്നുകിൽ മുറിവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രകോപനം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയകൾ തുളച്ചുകയറുന്നത് വീക്കം ഉണ്ടാക്കും ... ഒരു കുട്ടിയുടെ വിരലിൽ വീക്കം | വിരലിൽ വീക്കം