മുട്ടിൽ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധം കീറി - അത് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ്?

പര്യായങ്ങൾ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധം വിള്ളൽ ലിഗമെന്റം കൊളാറ്ററൽ മീഡിയയുടെ പരുക്ക് കൊളാറ്ററൽ മീഡിയൽ ലിഗമെന്റ് (അകത്തെ അസ്ഥിബന്ധം) തുടയിലെ അസ്ഥി (ഫെമർ) മുതൽ ഷിൻ ബോൺ (ടിബിയ) വരെ ഓടുന്നു. ഇത് ഡയഗണലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതായത് അല്പം മുൻവശത്തേക്ക് താഴേക്ക്. ലിഗമെന്റ് താരതമ്യേന വീതിയുള്ളതും സംയുക്ത കാപ്സ്യൂളുമായി ലയിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഇത് ദൃ connectedമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ... മുട്ടിൽ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധം കീറി - അത് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ്?

ഒരു ആന്തരിക ബാൻഡ് വിള്ളൽ എത്ര അപകടകരമാണ്? | മുട്ടിൽ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധം കീറി - അത് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ്?

ഒരു ആന്തരിക ബാൻഡ് വിള്ളൽ എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ്? കാൽമുട്ടിന്റെ കീറിപ്പോയ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധം സാധാരണയായി നന്നായി ചികിത്സിക്കുകയും നല്ല രോഗനിർണയം നടത്തുകയും ചെയ്യും. മിക്ക കേസുകളിലും, പേശികളെ വളർത്താൻ നിശ്ചലമാക്കൽ, ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ യാഥാസ്ഥിതിക ചികിത്സ മതിയാകും. മറ്റ് ഘടനകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ പരിക്കുകൾക്ക് മാത്രമേ ശസ്ത്രക്രിയ സാധാരണയായി ആവശ്യമുള്ളൂ ... ഒരു ആന്തരിക ബാൻഡ് വിള്ളൽ എത്ര അപകടകരമാണ്? | മുട്ടിൽ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധം കീറി - അത് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ്?

അസുഖ അവധി | മുട്ടിൽ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധം കീറി - അത് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ്?

അസുഖ അവധി, കാൽമുട്ടിന്റെ കീറിയ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധത്തിന് ഒരാൾ അസുഖ അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞത് തൊഴിലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, മുട്ടുകുത്തി വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് വിശ്രമിക്കുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഒരാഴ്ച എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ഒരു സ്പ്ലിന്റിൽ തുടരാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, ... അസുഖ അവധി | മുട്ടിൽ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധം കീറി - അത് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ്?

ആന്റീരിയർ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് വിള്ളലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ലക്ഷണങ്ങൾ മുൻഭാഗത്തെ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റിന്റെ ഒരു കണ്ണുനീർ (ലിഗമെന്റം ക്രൂഷ്യാറ്റം ആന്റീരിയസ്; ലിഗമെന്റം = ലാറ്റ്. ലിഗമെന്റ്, ആന്റീരിയസ് = ലാറ്റ്. ആന്റീരിയർ) പലപ്പോഴും ഒരു ശബ്ദത്തിലൂടെ മുറിവേറ്റ സമയത്ത് സ്വയം അനുഭവപ്പെടുന്നു - ഒരു പൊട്ടുന്ന ശബ്ദത്തിന് സമാനമാണ് - ഒരു സാധാരണ ലക്ഷണമായി. ചട്ടം പോലെ, ബാധിതനായ വ്യക്തിക്ക് കീറിയ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. … ആന്റീരിയർ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് വിള്ളലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

കീറിപ്പോയ ക്രൂശിയേറ്റ് അസ്ഥിബന്ധമുള്ള വേദന | ആന്റീരിയർ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് വിള്ളലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

കീറിയ ക്രൂസിയേറ്റ് അസ്ഥിബന്ധത്തോടുകൂടിയ വേദന, വീക്കം, അസ്ഥിരത, എഫ്യൂഷൻ രൂപീകരണം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് വിള്ളലിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് വേദന. ഒരു രോഗനിർണയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഒരു ആഘാതകരമായ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് മുട്ടുവേദന ഒരു കീറിയ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രധാന സൂചകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കീറിപ്പറിഞ്ഞ വേദന ... കീറിപ്പോയ ക്രൂശിയേറ്റ് അസ്ഥിബന്ധമുള്ള വേദന | ആന്റീരിയർ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് വിള്ളലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

കാൽമുട്ടിന്റെ പൊള്ളയായ ലക്ഷണങ്ങൾ | ആന്റീരിയർ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് വിള്ളലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

കാൽമുട്ടിന്റെ പൊള്ളയിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ പൊതുവേ, പോപ്ലൈറ്റൽ ഫോസ കാൽമുട്ട് ജോയിന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്, അതിനാൽ കാൽമുട്ട് ജോയിന്റിന്റെ പിൻഭാഗത്തിന്റെ ഘടനയിലെ മുറിവുകൾ പോപ്ലൈറ്റൽ ഫോസയിൽ രോഗലക്ഷണമായി പ്രകടമാകും. ഏത് ക്രൂഷ്യേറ്റ് ലിഗമെന്റ് കീറി എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, വേദനയുടെ സ്ഥാനം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു ... കാൽമുട്ടിന്റെ പൊള്ളയായ ലക്ഷണങ്ങൾ | ആന്റീരിയർ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് വിള്ളലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

പിൻ‌വശം ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് വിള്ളലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ | ആന്റീരിയർ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് വിള്ളലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

പിൻ ക്രൂഷ്യേറ്റ് ലിഗമെന്റ് വിള്ളലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മുൻ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റിന് സമാനമായ വിധത്തിൽ പിൻ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റിനും (HKB) കീറാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, "മുൻവശത്തെ ക്രൂഷ്യേറ്റ് ലിഗമെന്റ് കണ്ണീരിനേക്കാൾ" വളരെ പിന്നിൽ ക്രൂഷ്യേറ്റ് ലിഗമെന്റ് കീറൽ "വളരെ കുറവാണ്. പ്രാഥമിക വേദന മുതൽ നീർവീക്കം, പുറംതള്ളൽ, അസ്ഥിരത എന്നിവയും ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ... പിൻ‌വശം ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് വിള്ളലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ | ആന്റീരിയർ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് വിള്ളലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

വേദന ചികിത്സ | കാൽമുട്ടിൽ കീറിപ്പോയ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധത്തിന്റെ തെറാപ്പി

വേദന തെറാപ്പി പരിക്കേറ്റ ഉടൻ തന്നെ വേദന ഉണ്ടാകുകയും പലപ്പോഴും മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഇക്കാരണത്താൽ, PECH സ്കീം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന (വിശ്രമം, ഐസ്, കംപ്രഷൻ, ഉയർച്ച) പരിക്കേറ്റ ഉടൻ തന്നെ പ്രയോഗിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും കാൽമുട്ട് തണുപ്പിക്കുന്നത് വേദനയ്‌ക്കെതിരെ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, NSAIDs (നോൺ-സ്റ്റിറോയ്ഡൽ വിരുദ്ധ ബാഹ്യാവിഷ്ക്കാര മരുന്നുകൾ) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വേദനസംഹാരികൾ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിൽ എടുക്കാം ... വേദന ചികിത്സ | കാൽമുട്ടിൽ കീറിപ്പോയ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധത്തിന്റെ തെറാപ്പി

കാൽമുട്ടിൽ കീറിപ്പോയ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധത്തിന്റെ തെറാപ്പി

ആമുഖം പരിക്കിന്റെ തീവ്രതയനുസരിച്ച്, കാൽമുട്ടിലെ കീറിയ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധത്തിന്റെ തെറാപ്പി യാഥാസ്ഥിതികമായോ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയോ നടത്താവുന്നതാണ്. തെറാപ്പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രാഥമികമായി ആന്തരിക ലിഗമെന്റിലെ കണ്ണുനീർ എത്രമാത്രം വിള്ളലും അസ്ഥിരതയുടെ വ്യാപ്തിയും കാരണമാകുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനം ഇതിനുള്ള സൂചന ... കാൽമുട്ടിൽ കീറിപ്പോയ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധത്തിന്റെ തെറാപ്പി

കൺസർവേറ്റീവ് തെറാപ്പി | കാൽമുട്ടിൽ കീറിപ്പോയ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധത്തിന്റെ തെറാപ്പി

കൺസർവേറ്റീവ് തെറാപ്പി കാൽമുട്ട് സുസ്ഥിരമാക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും കാൽമുട്ട് വേദന ഒഴിവാക്കാനും ഒരു ബാൻഡേജ് സഹായിക്കുന്നു. ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധം പൊട്ടിയതിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വിള്ളൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് തടയാൻ സ്ഥിരത പരിമിതമായതിനാൽ, കാൽമുട്ട് സമ്മർദ്ദത്തിലാകുമ്പോൾ ഒരു ബാൻഡേജ് ധരിക്കണം. സർജിക്കൽ തെറാപ്പിക്ക് ശേഷം ഒരു ബാൻഡേജ് സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ... കൺസർവേറ്റീവ് തെറാപ്പി | കാൽമുട്ടിൽ കീറിപ്പോയ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധത്തിന്റെ തെറാപ്പി

മുട്ടിൽ നീളമുള്ള ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധം

നിർവ്വചനം കാൽമുട്ടിന്റെ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധം, ആന്തരിക കൊളാറ്ററൽ ലിഗമെന്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് തുടയുടെ താഴത്തെ അസ്ഥിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും മുകളിലെ ഷിൻ അസ്ഥിയിലേക്ക് ഒരു ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാൽമുട്ട് ജോയിന്റിന്റെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ അസ്ഥിബന്ധത്തിന് ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തനം ഉണ്ട്. വലിച്ചുനീട്ടപ്പെടുമ്പോൾ, അസ്ഥിബന്ധം സാധാരണ അവസ്ഥകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു … മുട്ടിൽ നീളമുള്ള ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധം

കാരണങ്ങൾ | മുട്ടിൽ നീളമുള്ള ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധം

കാരണങ്ങൾ ആന്തരിക ബാൻഡ് പലപ്പോഴും ശക്തവും പെട്ടെന്നുള്ള ലോഡുകളും, പെട്ടെന്നുള്ള സ്റ്റോപ്പുകളും, വേഗത്തിലുള്ള തുടക്കങ്ങളും, ഉദാഹരണത്തിന് സ്പോർട്സ് സമയത്ത് നീട്ടുന്നു. കാൽ ഉറപ്പിക്കുകയും കാൽമുട്ട് തിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധം വലിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് സോക്കർ സമയത്ത്. എന്നിരുന്നാലും, സ്‌കീയിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ്‌ബോളും കനത്ത സമ്മർദ്ദം കാരണം ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള കായിക ഇനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അക്രമാസക്തമായ… കാരണങ്ങൾ | മുട്ടിൽ നീളമുള്ള ആന്തരിക അസ്ഥിബന്ധം