ബാല്യം

ആമുഖം ഇക്കാലത്ത് "ഹ്രസ്വമായ ഉയരം" എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് "ചെറിയ ഉയരം" എന്ന വാക്കിന്റെ നെഗറ്റീവ് അർത്ഥം കൊണ്ടാണ്. ഒരു വ്യക്തി വളർച്ചാ നിരക്കിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണെന്ന് ഇത് വിവരിക്കുന്നു - അതായത്, അവന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും 3% ൽ താഴെ. രക്ഷിതാക്കളും വളരെ ചെറുതായ കുട്ടികൾ താഴെ വീഴില്ല ... ബാല്യം

അഡോളസെൻസ് സിൻഡ്രോം | കുട്ടിക്കാലം

കൗമാര സിൻഡ്രോം എ "ചെറിയ ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്റ്റാച്വർ സിൻഡ്രോം" നിലവിലില്ല. വിവിധ സിൻഡ്രോമുകൾ ഉണ്ട്, അതായത് ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ സംയോജനം, അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഉയരം ഉൾപ്പെടുന്നു. അൾറിച്ച് ടർണർ സിൻഡ്രോം (കൂടുതൽ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിവരണം കാണുക), ട്രൈസോമി 21, പ്രേഡർ വില്ലി സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ നൂനൻ സിൻഡ്രോം എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സിൻഡ്രോമുകൾ. ഈ സിൻഡ്രോമുകളിലെല്ലാം കുള്ളൻവാദം ഉൾപ്പെടുന്നു ... അഡോളസെൻസ് സിൻഡ്രോം | കുട്ടിക്കാലം

ദൈർഘ്യം | കുട്ടിക്കാലം

ദൈർഘ്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് വളർച്ചാ ഹോർമോണുകളുടെ കുറവുണ്ടാകുകയും അത് കുള്ളനായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, എല്ലുകളുടെ എപ്പിഫീസൽ സന്ധികൾ അടയ്ക്കുന്നതുവരെ കൃത്രിമ വളർച്ചാ ഹോർമോണുകൾ നൽകണം. ശരീരത്തിന്റെ രേഖാംശ വളർച്ച പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തെറാപ്പി നിർത്തുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഇത് പലപ്പോഴും 16 വയസ്സിന് മുമ്പുള്ളതാണ് ... ദൈർഘ്യം | കുട്ടിക്കാലം

കുട്ടിയുടെ വികസനം

വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ പര്യായങ്ങൾ വികസനത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകൾ സോമാറ്റിക്, മോട്ടോർ, സെൻസറി, മാനസികവും ആത്മീയവുമായ വികസനം കുട്ടിയുടെ വികസനത്തിൽ ഒരു വശത്ത് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും പക്വത ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, മറുവശത്ത് വിപുലീകരണം ജനിതകത്തിലൂടെ ഇതിനകം നിലവിലുള്ള കഴിവുകൾ ... കുട്ടിയുടെ വികസനം

കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ആദ്യകാല വികസനം

കുട്ടിക്കാലത്തെ ആദ്യകാല വികാസത്തിൽ റിഫ്ലെക്സുകളുടെ വികസനം, സംസാരം, കാഴ്ച, കേൾവി എന്നിവയും കുഞ്ഞിന്റെ സാമൂഹികവൽക്കരണവും മോട്ടോർ കഴിവുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിലെ പ്രധാന വികസന ഘട്ടങ്ങളിൽ, മാതാപിതാക്കൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഏതാണ്ട് അദൃശ്യമാണ്, രോഗകാരികൾ പോലുള്ള ദോഷകരമായ സ്വാധീനങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധത്തിന്റെ വികസനം. ലേക്ക്… കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ആദ്യകാല വികസനം

വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ കഴിവ് | കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ആദ്യകാല വികസനം

വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ കഴിവ് ജനനത്തിനുശേഷം നേരിട്ട്: ഇവിടെ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണുകൾ സാധാരണയായി ഇപ്പോഴും ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കുഞ്ഞിന് ഇതിനകം വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അടുത്ത രൂപരേഖകളും ചലനങ്ങളും പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോഴും മങ്ങിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ കാഴ്ച ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായി വികസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് കഴിയും ... വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ കഴിവ് | കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ആദ്യകാല വികസനം

മൊത്തവും മികച്ചതുമായ മോട്ടോർ കഴിവുകളുടെ വികസനം | കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ആദ്യകാല വികസനം

മൊത്തവും മികച്ചതുമായ മോട്ടോർ കഴിവുകളുടെ വികസനം നവജാതശിശുവിന് ഇതിനകം തല തിരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ചലനം അനിയന്ത്രിതമായി സംഭവിക്കുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ ഈ തല ഭ്രമണം ക്രമേണ ജീവിതത്തിന്റെ 3 -ആം മാസത്തോടെ ഒരു നിയന്ത്രിത തല ചലനമായി മാറുന്നു. നേരായ സ്ഥാനത്ത്, കുഞ്ഞിന് അൽപനേരം സ്വയം തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും ഉയർത്താനും കഴിയും ... മൊത്തവും മികച്ചതുമായ മോട്ടോർ കഴിവുകളുടെ വികസനം | കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ആദ്യകാല വികസനം

ഭാഷാ ഏറ്റെടുക്കൽ | കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ആദ്യകാല വികസനം

ഭാഷാ ഏറ്റെടുക്കൽ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ മാസം: ഇവിടെ കുഞ്ഞിന് നെടുവീർപ്പിട്ട ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാം മാസം: ഈ മാസം കുഞ്ഞ് സ്വയമേവ "ഉഹ്ഹ്ഹ്" അല്ലെങ്കിൽ "ആഹ്ഹ്ഹ്" തുടങ്ങിയ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ജീവിതത്തിന്റെ ആറാം മാസം: ഇപ്പോൾ മുതൽ, കുഞ്ഞ് ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഉത്തേജനം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 1 മുതൽ 2 വരെ മാസം ... ഭാഷാ ഏറ്റെടുക്കൽ | കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ആദ്യകാല വികസനം

പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ആമുഖം പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് മുതിർന്നവരിലേക്കുള്ള വികാസത്തിലെ ഒരു രൂപവത്കരണ കാലഘട്ടത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മൂന്ന് മുതൽ നാല് വർഷം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ശാരീരികവും സാമൂഹികവും മാനസികവുമായ വികാസവും പക്വത ഘട്ടവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ മൂലക്കല്ലുകൾ, ലിംഗപരമായ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് പുറമേ, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ലൈംഗിക താൽപ്പര്യത്തിന്റെ വികാസവും കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപിരിയലും ... പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?

പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വികസന ഘട്ടങ്ങൾ | പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?

പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വികസന ഘട്ടങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, പല ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളും പതുക്കെ സംഭവിക്കുന്നു. കുട്ടിയുടെ ശരീരം ലൈംഗിക പക്വതയിലേക്ക് വളരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സമപ്രായക്കാരുടെ ശാരീരിക വികസനം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേസമയം സംഭവിക്കുന്നില്ല, കൂടാതെ ദൈർഘ്യത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. ഇത് ഹോർമോണുകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. പെൺകുട്ടികളിൽ ഈസ്ട്രജൻ എന്ന സ്ത്രീ ലൈംഗിക ഹോർമോൺ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, ആൺകുട്ടികളിൽ ആൺ ... പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വികസന ഘട്ടങ്ങൾ | പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ബ development ദ്ധിക വികസന ശേഷി | ഒരു വികസന അപാകത എന്താണ്?

ബൗദ്ധിക വികസന ശേഷി കുട്ടിയുടെ പ്രായത്തെ ആശ്രയിച്ച്, ഒരു മാനസിക വികാസ വൈകല്യം കൂടുതലോ കുറവോ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. മാനസിക ശേഷി കുറയുക, എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കുന്നതിലോ സംസാരിക്കുന്നതിലോ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, മന്ദഗതിയിലുള്ള ചിന്ത എന്നിവയാണ് മാനസിക വികാസ വൈകല്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. കൂടാതെ, ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിൽ പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങളും ഉണ്ട് ... ബ development ദ്ധിക വികസന ശേഷി | ഒരു വികസന അപാകത എന്താണ്?

ഒരു വികസന അപാകത എന്താണ്?

നിർവ്വചനം കുട്ടികൾ വ്യക്തിഗതമായും വ്യത്യസ്ത വേഗതയിലും വികസിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ വികസനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഒരു വികസന വൈകല്യം ഉണ്ടാകാം, വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയും. വൈകല്യങ്ങളിൽ സംസാരവും ഭാഷാ വൈകല്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു, കാരണം കുട്ടികൾക്ക് വിവിധ വികസന വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് നിരുപദ്രവമോ ഗുരുതരമായതോ ആകാം. അപകടരഹിതമായ വികസന കാലതാമസം… ഒരു വികസന അപാകത എന്താണ്?