അഗോറാഫോബിയയുടെ തെറാപ്പി

ഇത് വിഷയത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് Ags അഗോറാഫോബിയ, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ അഗോറഫോബിയ ആമുഖത്തിൽ ലഭ്യമാണ് ഉത്കണ്ഠ രോഗമുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ അസുഖം, അതായത് കാരണങ്ങൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ, അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. മറ്റെല്ലാ ഉത്കണ്ഠാ വൈകല്യങ്ങളെയും പോലെ, വിജയകരമായ തെറാപ്പിയുടെ ആദ്യപടി ഭയത്തെ സമ്മതിക്കുക എന്നതാണ് ... അഗോറാഫോബിയയുടെ തെറാപ്പി

ഏറ്റുമുട്ടൽ തെറാപ്പി | അഗോറാഫോബിയയുടെ തെറാപ്പി

ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിക്കുള്ളിലെ ഏറ്റുമുട്ടൽ തെറാപ്പി, ഉത്കണ്ഠ-പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ സാഹചര്യങ്ങളെയോ വസ്തുക്കളെയോ കുറിച്ചുള്ള ഭയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു വിജയകരമായ രീതിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാധിതനായ വ്യക്തി ബോധപൂർവ്വം അന്വേഷിക്കുന്നു (പലപ്പോഴും തെറാപ്പിസ്റ്റിനൊപ്പം) അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഭയത്തോടെ മാത്രം അന്വേഷിച്ചു. ലക്ഷ്യം … ഏറ്റുമുട്ടൽ തെറാപ്പി | അഗോറാഫോബിയയുടെ തെറാപ്പി

സോഷ്യൽ ഫോബിയ

ഫിയോ ഫോബിയ നിർവ്വചനം പര്യായങ്ങൾ മറ്റ് ആളുകളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനും ഇടപഴകുന്നതിനുമുള്ള സ്ഥിരമായ ഭയവും പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ നിഷേധാത്മക വിലയിരുത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവുമാണ് സാമൂഹിക ഫോബിയ. മറ്റേതൊരു ഫോബിയയിലും ഉള്ളതുപോലെ, സോഷ്യൽ ഫോബിയയിൽ, രോഗിക്ക് യുക്തിപരമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത (യുക്തിരഹിതമായ) ഭയം അനുഭവപ്പെടുന്നു. സോഷ്യൽ ഫോബിയയിൽ, പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഈ ഭയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ... സോഷ്യൽ ഫോബിയ

തെറാപ്പി | സോഷ്യൽ ഫോബിയ

തെറാപ്പി സോഷ്യൽ ഫോബിയയുടെ തെറാപ്പിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമീപനവും ഇവിടെയാണ് പെരുമാറ്റ ചികിത്സ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ചികിത്സാ സമീപനം വളരെ പ്രായോഗികമാണ്. വിവിധ വ്യായാമങ്ങളിൽ, രോഗിയെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. തെറാപ്പിസ്റ്റിനൊപ്പം ഒരു "അപകടകരമായ" സാഹചര്യം സങ്കൽപ്പിച്ച് അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാം ... തെറാപ്പി | സോഷ്യൽ ഫോബിയ

പറക്കാനുള്ള ഭയത്തിന്റെ തരങ്ങൾ | പറക്കുന്ന ഭയം

പറക്കാനുള്ള ഭയത്തിന്റെ തരങ്ങൾ- ഇടത്തരം പറക്കലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ആളുകൾക്ക് വിമാനത്തിലും ഫ്ലൈറ്റ് സമയത്തും അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായും/അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദുർബലമായ രൂപത്തിലും മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. പറക്കലിനു മുമ്പും പറക്കുമ്പോഴും പേടി ഉളവാക്കുന്നു, ബാധിച്ച വ്യക്തികൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച നിരവധി ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ... പറക്കാനുള്ള ഭയത്തിന്റെ തരങ്ങൾ | പറക്കുന്ന ഭയം

രോഗപ്രതിരോധം | പറക്കുന്ന ഭയം

രോഗപ്രതിരോധം ഒരു മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ, പറക്കുന്ന ഭയം തടയാൻ പ്രത്യേക നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കാനാവില്ല. പറക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയുടെ ചെറിയ സൂചനയിൽ, ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇതുവരെ സൈക്കോതെറാപ്പിറ്റിക് ചികിത്സ ലഭിക്കാത്ത, എന്നാൽ ഇപ്പോഴും പറക്കാനുള്ള ഭയം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ (അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ... രോഗപ്രതിരോധം | പറക്കുന്ന ഭയം

പറക്കുന്ന ഭയം

പര്യായപദങ്ങൾ എയറോഫോബിയ, ഏവിയോഫോബിയ, എയറോനെറോസിസ് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേക ഉത്കണ്ഠയുടെ (ലിങ്ക്) ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് പുറമേ, പറക്കുന്ന ഭയം ബാധിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികളിലും ഏകദേശം 1/3 ൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സംഭവിക്കുന്നു: പറക്കാനുള്ള ഭയം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ പ്രകടമാകും : പറക്കലിനെ ഭയന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ വിമാനത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ, ... പറക്കുന്ന ഭയം

നിർദ്ദിഷ്ട ഉത്കണ്ഠ

വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ "ഒറ്റപ്പെട്ട ഫോബിയ", അർച്ച്നോഫോബിയ, ചില സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, ചിലന്തികളുടെ ഭയം, കുത്തിവയ്പ്പ്, മൃഗങ്ങളുടെ ഭയം, പറക്കുന്ന ഭയം നിർവചനം നിർദ്ദിഷ്ട ഉത്കണ്ഠ (പ്രത്യേക ഫോബിയ, ഒറ്റപ്പെട്ട ഫോബിയ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) ഉച്ചരിച്ചതും ദീർഘവുമായത് നിർദ്ദിഷ്ട വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസാന ഉത്കണ്ഠ പ്രതികരണം (ഉദാ: ചിലന്തിയോടുള്ള ഭയം, മെഡ്. അരാക്നോഫോബിയ) അല്ലെങ്കിൽ ... നിർദ്ദിഷ്ട ഉത്കണ്ഠ

എപ്പിഡെമിയോളജി റിസോഴ്സുകൾ | നിർദ്ദിഷ്ട ഉത്കണ്ഠ

എപ്പിഡെമിയോളജി ഉറവിടങ്ങൾ മറ്റ് ഉത്കണ്ഠ തകരാറുകളുമായി (സോഷ്യൽ ഫോബിയ, അഗോറാഫോബിയ മുതലായവ) അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഉത്കണ്ഠ (നിർദ്ദിഷ്ട ഫോബിയ) ജനസംഖ്യയിൽ മിക്കപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. നിർദ്ദിഷ്ട ഫോബിയയ്ക്കുള്ളിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന തരങ്ങൾ കൂടുതൽ പതിവായി സംഭവിക്കുന്നു: ഓരോ വർഷവും 5-20% ജർമ്മൻ പൗരന്മാർ രോഗബാധിതരാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായതിനാൽ ലിംഗപരമായ പ്രത്യേക വ്യത്യാസങ്ങളും ഇവിടെ പ്രകടമാണ് ... എപ്പിഡെമിയോളജി റിസോഴ്സുകൾ | നിർദ്ദിഷ്ട ഉത്കണ്ഠ

രോഗനിർണയം | നിർദ്ദിഷ്ട ഉത്കണ്ഠ

രോഗനിർണയം ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഫോബിയയുടെ രോഗനിർണയം ഒരു വ്യക്തിഗത കൺസൾട്ടേഷനിൽ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് നടത്താവുന്നതാണ്. സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം രോഗിയുടെ ഭയം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ ചോദ്യാവലിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് രോഗിക്ക് പ്രത്യേക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഡോക്ടറെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അംഗീകൃതവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ... രോഗനിർണയം | നിർദ്ദിഷ്ട ഉത്കണ്ഠ

കുട്ടികളിൽ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം

ആമുഖം നഷ്ടപ്പെടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം വ്യത്യസ്ത തീവ്രതകളിൽ എല്ലാവരും അനുഭവിച്ച ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. മൃഗങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി പോലുള്ള നിരവധി വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പരാമർശിക്കാൻ കഴിയും. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും, എന്നിരുന്നാലും, നഷ്ടഭീതിയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലക്ഷ്യം കുടുംബമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത ഭയം ... കുട്ടികളിൽ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം

രോഗനിർണയം | കുട്ടികളിൽ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം

രോഗനിർണയം മന lossശാസ്ത്രത്തിൽ "കുട്ടിക്കാലത്തെ വേർപിരിയൽ ഉത്കണ്ഠയുമായുള്ള വൈകാരിക അസ്വസ്ഥത" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അമിതമായ ഭയത്തിന്റെ രോഗനിർണയം, കുട്ടി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ചില പെരുമാറ്റ രീതികളുടെയും ഭയങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, പരിപാലകനോ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടുകൂടിയോ താമസിക്കാൻ സ്കൂളിലോ കിന്റർഗാർട്ടനിലോ പോകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ... രോഗനിർണയം | കുട്ടികളിൽ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം