പ്രസ്ഥാന ഏകോപനം

വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ മോട്ടോർ ലേണിംഗ്, കോർഡിനേഷൻ പ്രക്രിയകൾ, കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് ലെവലുകൾ ഇംഗ്ലീഷ്: ചലന ഏകോപനം ആമുഖം ഈ ലേഖനം മനുഷ്യന്റെ ചലനത്തെ അതിന്റെ രൂപത്തിൽ വിവരിക്കാനും മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏകോപന പ്രക്രിയകളിലൂടെ സാധ്യമായ മോട്ടോർ പഠന പ്രക്രിയകൾ ചിത്രീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. നിർവ്വചനം ചലനത്തിന്റെ ഏകോപനത്തിന്റെ വിശകലനം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ... പ്രസ്ഥാന ഏകോപനം

3. ലൂപ്പ് നില നിയന്ത്രിക്കുക | പ്രസ്ഥാന ഏകോപനം

3. നിയന്ത്രണ ലൂപ്പ് നില ചലന ഏകോപനത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ചലന പരിപാടി മികച്ച രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. MEINEL/SCHNABEL അനുസരിച്ച് മോട്ടോർ ലേണിംഗ് പിന്തുടർന്ന്, അത്ലറ്റ് മികച്ച ഏകോപന ഘട്ടത്തിലാണ്. മസ്തിഷ്ക തണ്ടിലും മോട്ടോർ കോർട്ടക്സിലുമുള്ള സുഷുമ്‌ന, സുപ്രസ്‌പൈനൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ കാരണം, ചലനം സുരക്ഷിതമായി നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയും ... 3. ലൂപ്പ് നില നിയന്ത്രിക്കുക | പ്രസ്ഥാന ഏകോപനം

ചലന ഏകോപനത്തിനായി എന്ത് പരിശോധനകളുണ്ട്? | പ്രസ്ഥാന ഏകോപനം

ചലന ഏകോപനത്തിനായി എന്തെല്ലാം പരിശോധനകൾ ഉണ്ട്? ഒരു പരീക്ഷണം "സ്റ്റിക്ക് ഫിക്സിംഗ്" ആണ്, ഒരു പ്രതികരണ ടെസ്റ്റ്, അതിൽ ഒരു വ്യക്തി വീഴുന്ന വടി കൈകൊണ്ട് പിടിക്കണം. കൈ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതുവരെ വീഴുന്ന വടി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ദൂരം ഇതിലെ പ്രതികരണം എത്ര മികച്ചതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ... ചലന ഏകോപനത്തിനായി എന്ത് പരിശോധനകളുണ്ട്? | പ്രസ്ഥാന ഏകോപനം

ബയോമെക്കാനിക്കൽ തത്വങ്ങൾ

ആമുഖം പൊതുവേ, ബയോമെക്കാനിക്കൽ തത്വങ്ങൾ എന്ന പദം സ്പോർട്സ് പ്രകടനം ഒപ്റ്റിമൈസേഷനായി മെക്കാനിക്കൽ നിയമങ്ങളുടെ ചൂഷണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബയോമെക്കാനിക്കൽ തത്വങ്ങൾ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല, മറിച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മാത്രമാണ്. കായിക സമ്മർദ്ദത്തിനായുള്ള മെക്കാനിക്കൽ നിയമങ്ങളുടെ ചൂഷണത്തിനായി ആറ് ബയോമെക്കാനിക്കൽ തത്വങ്ങൾ HOCHMUTH വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഹോച്ച്മുത്ത് അഞ്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ... ബയോമെക്കാനിക്കൽ തത്വങ്ങൾ

ഒപ്റ്റിമൽ ആക്സിലറേഷൻ പാതയുടെ തത്വം | ബയോമെക്കാനിക്കൽ തത്വങ്ങൾ

ഒപ്റ്റിമൽ ആക്സിലറേഷൻ പാതയുടെ തത്വം ആക്സിലറേഷൻ എന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് സമയത്തിന്റെ വേഗതയിലെ മാറ്റമാണ്. ഇത് പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് രൂപത്തിൽ സംഭവിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, സ്പോർട്സിൽ, പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ മാത്രമാണ് പ്രധാനം. ത്വരണം ബലം [F] പിണ്ഡം [m] അനുപാതത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി: ഒരു ഉയർന്ന ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ... ഒപ്റ്റിമൽ ആക്സിലറേഷൻ പാതയുടെ തത്വം | ബയോമെക്കാനിക്കൽ തത്വങ്ങൾ

ആവേഗത്തിന്റെ സംരക്ഷണ തത്വം | ബയോമെക്കാനിക്കൽ തത്വങ്ങൾ

ആക്കം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തത്വം ഈ തത്വം വിശദീകരിക്കുന്നതിന്, ഒരു സോമർസോൾട്ട് നീട്ടിയതും വളഞ്ഞതുമായ ഭാവം ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ജിംനാസ്റ്റ് ഒരു സോമർസോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന അക്ഷത്തെ ബോഡി വീതി അച്ചുതണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഭ്രമണത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്ന് ധാരാളം ശരീര പിണ്ഡം നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭാവം. ഇത് ഭ്രമണ ചലനത്തെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നു ... ആവേഗത്തിന്റെ സംരക്ഷണ തത്വം | ബയോമെക്കാനിക്കൽ തത്വങ്ങൾ

ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ മൂവ്മെന്റ് കിന്റർഗാർട്ടൻ, പ്രീ-സ്കൂൾ പ്രായത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനം, ചലന ഏകോപനം ആമുഖം ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ശിശുക്കളിലും പിഞ്ചുകുട്ടികളിലും പ്രീ-സ്കൂളുകളിലും ചലനത്തിന്റെ വികാസത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ചലനം കുട്ടിക്കാലത്തെ ചലനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കണം. ശാരീരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം സ്വാതന്ത്ര്യവും സാമൂഹിക പെരുമാറ്റവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ... ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

സാമൂഹികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ വികസനം | ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

സാമൂഹികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ വികസനം, നിയമങ്ങൾ, സാമൂഹിക സംവേദനക്ഷമത, നിരാശ സഹിഷ്ണുത, സഹകരണം, പരിഗണന എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ശാരീരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നേടേണ്ട അടിസ്ഥാന സാമൂഹിക യോഗ്യതകളിൽ ഒന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അധ്യാപകൻ സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രായപരിധിയിലുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. 3 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ അവരോടൊപ്പം കളിക്കുന്ന ആരെയും സ്വീകരിക്കുന്നു. … സാമൂഹികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ വികസനം | ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

കിന്റർഗാർട്ടനിലെ ശാരീരിക വിദ്യാഭ്യാസം | ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

കിന്റർഗാർട്ടനിലെ ശാരീരിക വിദ്യാഭ്യാസം കിന്റർഗാർട്ടനിൽ ശാരീരിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വ്യായാമത്തിനുള്ള പ്രചോദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുട്ടികൾ അവരുടെ മോട്ടോർ കഴിവുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചലനം ആസ്വദിക്കുകയും വേണം, ഇത് പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ കഴിയും. ശാരീരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കുട്ടി സ്വന്തം ശരീരത്തെയും പരിസ്ഥിതിയെയും അറിയുന്നു, ... കിന്റർഗാർട്ടനിലെ ശാരീരിക വിദ്യാഭ്യാസം | ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

കായികരംഗത്തെ ബയോമെക്കാനിക്സ്

വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഫിസിക്സ്, ബയോഫിസിക്സ്, മെക്കാനിക്സ്, ചലനാത്മകത, ചലനാത്മകത, സ്റ്റാറ്റിക്സ്: ബയോമെക്കാനിക്സ് സ്പോർട്സ്, ചലന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ഉപവിഭാഗമാണ് സ്പോർട്സ് ബയോമെക്കാനിക്സ്. ബയോമെക്കാനിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ വിഷയം കായികരംഗത്ത് ബാഹ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചലനങ്ങളാണ്. ബയോമെക്കാനിക്സ് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഒറാനിസത്തിന്റെയും ഒരു സഹവർത്തിത്വത്തെ വിവരിക്കുന്നു. മെക്കാനിക്സിന്റെ മോഡലുകളും ആശയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്, ശ്രമങ്ങൾ ... കായികരംഗത്തെ ബയോമെക്കാനിക്സ്

ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ | കായികരംഗത്തെ ബയോമെക്കാനിക്സ്

ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ ജഡത്വത്തിന്റെ നിയമം ഒരു ശക്തിയും പ്രവർത്തിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അതിന്റെ ഏകീകൃത ചലനാവസ്ഥയിൽ തുടരും. ഉദാഹരണം: ഒരു വാഹനം റോഡിൽ വിശ്രമത്തിലാണ്. ഈ അവസ്ഥ മാറ്റാൻ, വാഹനത്തിൽ ഒരു ശക്തി പ്രവർത്തിക്കണം. വാഹനം ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബാഹ്യ ... ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ | കായികരംഗത്തെ ബയോമെക്കാനിക്സ്