ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെയും ഹൃദയ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും സഹകരണം | സ്പോർട്സ് സമയത്ത് ഹൃദയമിടിപ്പ്

ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെയും ഹൃദയ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും സഹകരണം ഹൃദയമിടിപ്പും ഹൃദയ സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം സുപ്രധാന ജോലികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു, ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും കൈമാറുകയും ചൂട് വിതരണം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൃദയം മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ മോട്ടോറാണ്, വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം വഴി, പേശി കോശങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു ... ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെയും ഹൃദയ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും സഹകരണം | സ്പോർട്സ് സമയത്ത് ഹൃദയമിടിപ്പ്

സ്പോർട്സ് സമയത്ത് ഹൃദയമിടിപ്പ്

ഹൃദയമിടിപ്പ്, പൾസ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു, സ്പോർട്സിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഹൃദയം എത്ര തവണ മിടിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പരിശീലനത്തിനിടയിലോ പൊതുവെ സ്പോർട്സ് ചെയ്യുമ്പോഴോ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം അമിതഭാരം വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെയാണ് ഹൃദയമിടിപ്പ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു പുറമേ ... സ്പോർട്സ് സമയത്ത് ഹൃദയമിടിപ്പ്

MHF | സ്പോർട്സ് സമയത്ത് ഹൃദയമിടിപ്പ്

MHF ഓരോ വ്യക്തിക്കും പരമാവധി ഹൃദയമിടിപ്പ് (MHF) വ്യത്യസ്തമാണ്, കൂടാതെ വ്യക്തിഗത പ്രകടനവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പരിശീലന ആസൂത്രണത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഹൃദയമിടിപ്പ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. പരിശീലനത്തിനുള്ള ഒപ്റ്റിമൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഫോർമുലകളോ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റോ ഉപയോഗിച്ച് നിർണ്ണയിക്കാനാകും. MHF സ്വയം നിർണ്ണയിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കണം ... MHF | സ്പോർട്സ് സമയത്ത് ഹൃദയമിടിപ്പ്

ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ്

ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ് സഹിഷ്ണുത ശേഷി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അളവെടുക്കൽ രീതിയാണ്, ഇത് മികച്ച പരിശീലന ആസൂത്രണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. താരതമ്യേന ഉയർന്ന പരിശ്രമം കാരണം ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ് മിക്കവാറും പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കായിക ഇനങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എയ്റോബിക് മൂല്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തിഗത പരിശീലന പദ്ധതികൾക്കായി ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ... ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ്

ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റിന്റെ നടപടിക്രമം | ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ്

ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റിന്റെ നടപടി അത്ലറ്റിന്റെ അച്ചടക്കത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഒരു റോവർ എർഗോമീറ്റർ, സൈക്കിൾ എർഗോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെഡ്മിൽ എന്നിവയിൽ ഒരു ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു. അളക്കുന്ന രീതിയെ ആശ്രയിച്ച്, വ്യത്യസ്ത ലോഡ് ലെവലുകൾ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്കിടെ, ലാക്റ്റേറ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ലോഡ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി വർദ്ധിക്കുന്നു ... ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റിന്റെ നടപടിക്രമം | ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ്

ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റിന്റെ ചെലവ് | ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ്

ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റിന്റെ ചിലവ് ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റിനു പുറമേ, പല സ്പോർട്സ് സെന്ററുകളും ചില രക്ത മൂല്യങ്ങളുടെ പരിശോധന നടത്തുകയും ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായ ഉപദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കേന്ദ്രത്തെ ആശ്രയിച്ച്, വിലകൾ 75 മുതൽ 150 യൂറോ വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ചെലവുകൾ സാധാരണയായി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷിക്കില്ല. എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും… ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റിന്റെ ചെലവ് | ലാക്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ്

ഫിറ്റ്നസ് റൂം

നിർവ്വചനം- എന്താണ് ഒരു ഫിറ്റ്നസ് റൂം? തീർച്ചയായും, ഒരു ഫിറ്റ്നസ് റൂമിന് ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യായാമത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമാക്കാം. അടിസ്ഥാനപരമായി, എന്നിരുന്നാലും, വീട്ടിൽ പരിശീലിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് - അതായത് ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായതോ. എന്നിരുന്നാലും, ആംഗ്ലോ-അമേരിക്കൻ ലോകത്ത്, "ഗാരേജ് ജിം" എന്ന പദം കൂടുതൽ സാധാരണമാണ്. പല മേഖലകളിലും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ... ഫിറ്റ്നസ് റൂം

പേശി വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഫിറ്റ്നസ് റൂം | ഫിറ്റ്നസ് റൂം

മസിൽ ബിൽഡിംഗിനുള്ള ഫിറ്റ്നസ് റൂം തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ബജറ്റും ലഭ്യമായ സ്ഥലവും ഫിറ്റ്നസ് റൂമിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഫിറ്റ്നസ് റൂമിലെ "സെന്റർ" എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് റൂം പേശികളെ വളർത്തുന്നതിന് ഒരു കേവല നിർബന്ധമാണ്. ഇത് സാധ്യത നൽകുന്നു ... പേശി വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഫിറ്റ്നസ് റൂം | ഫിറ്റ്നസ് റൂം

എന്റെ ജിമ്മിൽ പരിശീലനം നൽകാൻ എനിക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടോ? | ഫിറ്റ്നസ് റൂം

എന്റെ ജിമ്മിൽ പരിശീലിക്കാൻ എനിക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും ആപ്പുകൾ ഉണ്ടോ? അതെ, ഈ ആപ്പുകൾ ഇതിനകം ധാരാളം ഉണ്ട്. വ്യായാമ വേളയിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് സെൻസർ ധരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സഹിഷ്ണുതയുള്ള അത്ലറ്റുകൾക്ക് അർത്ഥവത്താണെങ്കിലും, ശുദ്ധമായ ശക്തി വ്യായാമങ്ങൾക്ക് ഇത് നിർബന്ധമല്ല. ആപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ,… എന്റെ ജിമ്മിൽ പരിശീലനം നൽകാൻ എനിക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടോ? | ഫിറ്റ്നസ് റൂം

ഞാൻ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് റൂം സജ്ജമാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെലവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്? | ഫിറ്റ്നസ് റൂം

ഞാൻ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് റൂം സജ്ജമാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം? ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സജ്ജീകരണമുള്ള ഫിറ്റ്നസ് റൂമിനുള്ള വിലകൾ വ്യത്യസ്ത കായിക ഇനങ്ങളുടെ ശ്രേണി പോലെ വിശാലമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, മുകളിലെ വിഭാഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന "അവശ്യവസ്തുക്കളിലേക്ക്" നിങ്ങൾ സ്വയം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ഉപയോഗിച്ചവ വാങ്ങാൻ സമയമെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ... ഞാൻ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് റൂം സജ്ജമാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെലവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്? | ഫിറ്റ്നസ് റൂം

എർഗോമെട്രി

പര്യായങ്ങൾ: സ്ട്രെസ് എക്സാമിനേഷൻ എർഗോമീറ്റർ എർഗോമെട്രിയിലെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിനായുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണിത്. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിരവധി വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവ വ്യക്തിഗതമായി ഉപയോഗിക്കാം. മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് എർഗോമീറ്ററുകൾ തീർച്ചയായും സൈക്കിൾ എർഗോമീറ്ററുകളാണ്. ഇവ രണ്ട് പതിപ്പുകളിൽ ലഭ്യമാണ്, ഒന്നുകിൽ കിടക്കുക, വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബൈക്കുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുക. അതനുസരിച്ച്, എർഗോമെട്രി ഉപകരണങ്ങൾ ... എർഗോമെട്രി

എന്താണ് അളക്കുന്നത്? | എർഗോമെട്രി

എന്താണ് അളക്കുന്നത്? എർഗോമെട്രി ഇനിപ്പറയുന്ന ഡാറ്റ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: കൂടാതെ, ഹെമോഡൈനാമിക് (രക്തക്കുഴലുകൾ), ശ്വാസകോശം (ശ്വാസകോശം), ഉപാപചയ (മെറ്റബോളിസം) പാരാമീറ്ററുകൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്വസന വാതകങ്ങളുടെ (സ്പിറോർഗോമെട്രി) ഒരു അധിക അളവ് energyർജ്ജ ഉപാപചയ പ്രക്രിയകളുടെ ഉൾക്കാഴ്ച അനുവദിക്കുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പ് രക്തസമ്മർദ്ദം വ്യായാമം ഇസിജി ശ്വസന ആവൃത്തി ശ്വസന മിനിറ്റ് വോളിയം ഓക്സിജൻ സാന്ദ്രത കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സാന്ദ്രത എന്നതിന്റെ ആത്മനിഷ്ഠമായ ധാരണ ... എന്താണ് അളക്കുന്നത്? | എർഗോമെട്രി