പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിൽ പി‌എസ്‌എ അളവ്

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിൽ PSA ലെവലിന്റെ പ്രാധാന്യം ജർമ്മനിയിലെ പുരുഷന്മാരിലെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ അർബുദമാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാർസിനോമ. ഓരോ എട്ടാമത്തെ പുരുഷനും തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ രോഗനിർണയം നടത്തുന്നു, ഇത് സ്ത്രീകളിലെ സ്തനാർബുദവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരാൻ വൈകി വരുന്നതിനാൽ, മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻകരുതൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. … പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിൽ പി‌എസ്‌എ അളവ്

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിൽ പി‌എസ്‌എ ഉയർത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിൽ പി‌എസ്‌എ അളവ്

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിൽ പിഎസ്എ ഉയർത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? PSA വളരെ അവയവ-നിർദ്ദിഷ്ടമാണ്, ഇത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രത്യേകമായി രൂപപ്പെട്ടതാണ്. പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ മിക്ക മാറ്റങ്ങളിലും, പി‌എസ്‌എ ലെവൽ ഉയർത്തുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, നിരന്തരമായ നല്ല പ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പർപ്ലാസിയ (ബിപിഎച്ച്). എന്നിരുന്നാലും, ഇത് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല; പ്രോസ്റ്റേറ്റ് മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ട് ... പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിൽ പി‌എസ്‌എ ഉയർത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിൽ പി‌എസ്‌എ അളവ്

പി‌എസ്‌എ മൂല്യം എത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമാണ്? | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിൽ പി‌എസ്‌എ അളവ്

PSA മൂല്യം എത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമാണ്? ഇതിനകം വിവരിച്ചതുപോലെ, പി‌എസ്‌എ ലെവൽ ട്യൂമർ-നിർദ്ദിഷ്ടമല്ല, മറിച്ച് അവയവ-നിർദ്ദിഷ്ടമാണ്. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും അളക്കാവുന്ന PSA ലെവലും ഉണ്ട്. ദൈനംദിന ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ, മൂല്യം സാധാരണയായി ഒരു ഫോളോ-അപ്പ്, പുരോഗമന മാർക്കറായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഒരു പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് ... പി‌എസ്‌എ മൂല്യം എത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമാണ്? | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിൽ പി‌എസ്‌എ അളവ്

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം പി‌എസ്‌എ നില എന്താണ്? | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിൽ പി‌എസ്‌എ അളവ്

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം PSA നില എന്താണ്? പ്രോസ്റ്റാറ്റെക്ടമിക്ക് ശേഷം, അതായത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ PSA മൂല്യം അളക്കുന്നു. 4-6 ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഇത് കണ്ടെത്തൽ പരിധിക്ക് താഴെയാകണം, കാരണം PSA ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ടിഷ്യു അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ഇത് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ... പ്രോസ്റ്റേറ്റ് നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം പി‌എസ്‌എ നില എന്താണ്? | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിൽ പി‌എസ്‌എ അളവ്

പി‌എസ്‌എ മൂല്യം | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ അവസാന ഘട്ടം എന്താണ്?

PSA മൂല്യം PSA എന്നാൽ "പ്രോസ്റ്റേറ്റ് നിർദ്ദിഷ്ട ആന്റിജൻ" എന്നാണ്. ഇത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കോശങ്ങളാൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്, കൂടാതെ ബീജങ്ങളെ ദ്രവീകരിക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ വിസ്തൃതിയിൽ ഒരു മാരകമായ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ, PSA ലെവൽ സാധാരണയായി വർദ്ധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, മൂല്യം ഒരു സാന്നിധ്യത്തിന് പ്രത്യേകമല്ല ... പി‌എസ്‌എ മൂല്യം | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ അവസാന ഘട്ടം എന്താണ്?

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ അവസാന ഘട്ടം എന്താണ്?

ആമുഖം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ എന്നാണ് മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ ചില ഗ്രന്ഥി ഭാഗങ്ങളുടെ മൂലകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിവിധ സാധാരണ തരം ക്യാൻസറുകൾക്കുള്ള ഒരു കൂട്ടായ പദമാണിത്. ഇവയെ പലപ്പോഴും അഡിനോകാർസിനോമകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ തരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ മാരകമാണ്. കൂടാതെ, വ്യക്തിഗത ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് ... പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ അവസാന ഘട്ടം എന്താണ്?

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിലെ അവസാന ഘട്ട വേദന | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ അവസാന ഘട്ടം എന്താണ്?

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിലെ അവസാന ഘട്ട വേദന ഒരു ടെർമിനൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വ്യത്യസ്തവും അങ്ങേയറ്റം ശക്തമായതുമായ വേദന ഉണ്ടാകാം. ചികിത്സയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം മതിയായ വേദന ചികിത്സയാണ്. വേദന അസഹനീയമാകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രോഗികൾ അവരുടെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. വൈദ്യ പുരോഗതി കാരണം, വേദന ... പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിലെ അവസാന ഘട്ട വേദന | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ അവസാന ഘട്ടം എന്താണ്?

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

പുരുഷന്മാരിലെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ട്യൂമർ രോഗമാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാർസിനോമ. രോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ സാധാരണയായി ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുകയും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിനെ പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന സാധാരണ മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ, ഡിജിറ്റൽ-റെക്ടൽ പരിശോധനയിലൂടെ സ്ക്രീനിംഗ്, ഇതിൽ ഡോക്ടർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സ്പന്ദിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു ... പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

മെറ്റാസ്റ്റാസുകൾക്ക് എന്ത് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാക്കാം? | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ എന്ത് ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും? പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാർസിനോമയുടെ മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ പലപ്പോഴും ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ച ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് പുറമേ കൂടുതൽ പരാതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെയും ലിംഫറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയും ട്യൂമർ കോശങ്ങൾ ശരീരത്തിലുടനീളം വ്യാപിക്കും. മിക്കപ്പോഴും, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാർസിനോമ ആദ്യം ലിംഫ് നോഡുകളിലേക്ക് മെറ്റാസ്റ്റാസൈസ് ചെയ്യുന്നു, അതുവഴി പെൽവിസിന്റെ പ്രാദേശിക ലിംഫ് നോഡ് സ്റ്റേഷനുകൾ… മെറ്റാസ്റ്റാസുകൾക്ക് എന്ത് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാക്കാം? | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ്: എപ്പോൾ മുതൽ? ആർക്ക്? നടപടിക്രമം!

നിർവ്വചനം - എന്താണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ്? പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ്, ബാഹ്യ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വാർഷിക പരിശോധന ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ സ്ക്രീനിംഗ് പരീക്ഷയ്ക്ക് 45 വയസ്സ് മുതൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പണം നൽകുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങളും അപകടസാധ്യതകളും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ സ്ക്രീനിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ... പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ്: എപ്പോൾ മുതൽ? ആർക്ക്? നടപടിക്രമം!

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ പരിശോധനയ്ക്കായി ഞാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാകണം? | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ്: എപ്പോൾ മുതൽ? ആർക്ക്? നടപടിക്രമം!

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗിന് ഞാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാകണം? ഈ കാൻസർ പരിശോധനയ്ക്ക് പ്രത്യേക തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രകോപനം തടയാൻ ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം ഒഴിവാക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. ഇത് പരീക്ഷാ ഫലങ്ങളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചേക്കാം. അഥവാ എന്തെങ്കിലും … പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ പരിശോധനയ്ക്കായി ഞാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാകണം? | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ്: എപ്പോൾ മുതൽ? ആർക്ക്? നടപടിക്രമം!

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ് ചിലപ്പോൾ വിവാദമായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ്: എപ്പോൾ മുതൽ? ആർക്ക്? നടപടിക്രമം!

എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ പരിശോധന ചിലപ്പോൾ വിവാദമായി കണക്കാക്കുന്നത്? നിർഭാഗ്യവശാൽ, പല രോഗികളും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗിലൂടെ അമിതമായി ചികിത്സിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് അനുമാനിക്കാം, അതായത് കണ്ടെത്തിയ ചില കാൻസറുകൾ രോഗിയുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും പരാതികൾ ഉണ്ടാക്കില്ല. അതിനാൽ, നേരത്തേ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് രോഗിയെ അറിയിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അവൻ ... പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ് ചിലപ്പോൾ വിവാദമായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? | പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ്: എപ്പോൾ മുതൽ? ആർക്ക്? നടപടിക്രമം!