ഹീമോക്ൾട്ട് ടെസ്റ്റ്: കാരണങ്ങൾ, നിർവ്വഹണം, വിലയിരുത്തൽ

എന്താണ് ഹീമോക്ൾട്ട് ടെസ്റ്റ്?

മലത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ ചെറിയ അംശങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഹീമോക്ൾട്ട് ടെസ്റ്റ് (ഗ്വയാക് ടെസ്റ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) ഉപയോഗിക്കാം. നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അളവിൽ പോലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനെ നിഗൂഢ രക്തം (മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്തം) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഹീമോക്കൽട്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്?

ഹീമോക്ൾട്ട് ടെസ്റ്റ് എത്രത്തോളം അർത്ഥവത്താണ്?

സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അസംസ്കൃത മാംസമോ ബീറ്റ്റൂട്ട്, മുള്ളങ്കി, ബ്രോക്കോളി, വാഴപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ ചെറി തുടങ്ങിയ ചില പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഹീമോക്കൽട്ട് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഫലം നൽകും.

അത്തരം ഒരു "തെറ്റായ പോസിറ്റീവ്" ഫലം അനാവശ്യമായി രോഗികളെ ഭയപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ സ്റ്റൂൾ ടെസ്റ്റ് മനുഷ്യ രക്തത്തോട് മാത്രമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിനാൽ, രോഗപ്രതിരോധ പരിശോധനകളിൽ അത്തരം തെറ്റായ അലാറങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല.

വ്യക്തമായ ഫലം ഇല്ല

എന്നിരുന്നാലും, ഒരു രീതിയും അവ്യക്തമായ ഫലം നൽകുന്നില്ല. രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും, ഹെമറോയ്ഡുകൾ, കോശജ്വലന മലവിസർജ്ജന രോഗങ്ങൾ, നിരുപദ്രവകരമായ കുടൽ പോളിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവം തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്തം വരാം. നേരെമറിച്ച്, കുടലിലെ മുഴകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും രക്തസ്രാവം ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, രണ്ട് പരിശോധനകളും സ്വാഭാവികമായും തെറ്റായി നെഗറ്റീവ് ആണ്.

ഹീമോക്കൽട്ട് ടെസ്റ്റിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

പരിശോധന ചെലവുകുറഞ്ഞതും ലളിതവും നിരുപദ്രവകരവുമായ നടപടിക്രമമാണ്. രോഗിക്ക് അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും; പരിശോധനാ സാമഗ്രികൾ ഫാമിലി ഡോക്ടറിൽ നിന്നോ ഫാർമസിയിൽ നിന്നോ ലഭ്യമാണ്.

ഒരു ഹീമോക്കൽട്ട് ടെസ്റ്റിന്റെ അപകടസാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

സുരക്ഷിതവും ലളിതവുമായ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രക്രിയയാണ് ഹീമോക്ൾട്ട് ടെസ്റ്റ്. സങ്കീർണതകളോ അനന്തരഫലങ്ങളോ ഇല്ല. സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ സ്പാറ്റുലയും സീൽ ചെയ്യാവുന്ന കത്തും കാരണം, നടപടിക്രമവും വൃത്തിഹീനമല്ല.

ഹീമോക്കൽട്ട് ടെസ്റ്റ് മലത്തിൽ രക്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ, ഇത് വൻകുടൽ കാൻസറിന്റെ തെളിവല്ല! രക്തസ്രാവം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ഒരു കൊളോനോസ്കോപ്പി നിർദ്ദേശിക്കും.