പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ എങ്ങനെ ശരിയായി വായിക്കാം

പാക്കേജ് ഇൻസെർട്ടുകൾ വളരെ സങ്കീർണ്ണമായത് നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ മൂലമാണ്. ഇത് ഒരു രോഗിക്കും മനസ്സിലാകാത്ത വാചകങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ്.

അതിനാൽ, ഒരു മരുന്നിന്റെ പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടുത്തലിലൂടെ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ സംശയിക്കരുത്. പകരം, ഒരു വിശദീകരണത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോ ഫാർമസിസ്റ്റോ ചോദിക്കുക.

ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് വിഴുങ്ങുക

1 ജനുവരി 1999 മുതൽ, ഫാർമസികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കൺസൾട്ടേഷൻ ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവിടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് രഹസ്യമായ ഉപദേശം ലഭിക്കും. പാക്കേജ് ഇൻസേർട്ടിൽ രോഗിക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡോക്ടർക്കുള്ള മെഡിക്കൽ വിവരങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യക്തത നൽകുന്നതിനേക്കാൾ അവ്യക്തമാക്കുന്നു. നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കായുള്ള പിന്നീടുള്ള ക്ലെയിമുകളിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം.

പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടുത്തൽ - പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടത്

പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടുത്തൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വശങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്:

” Contraindications (contraindications): വളരെ ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ (ഉദാ. ഗർഭം, ആസ്ത്മ, വയറ്റിലെ അൾസർ) കാരണം സംശയാസ്പദമായ മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം നിരോധിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സമ്പൂർണ്ണ വിപരീതഫലങ്ങളാണ്. കൂടാതെ, ആപേക്ഷിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ രോഗിക്ക് മരുന്ന് പ്രയോഗത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും അപകടസാധ്യതകളും ഡോക്ടർ കണക്കാക്കണം.

"മറ്റ് ഏജന്റുമാരുമായുള്ള ഇടപെടൽ (മയക്കുമരുന്ന്-മയക്കുമരുന്ന് ഇടപെടലുകൾ): വ്യത്യസ്ത മരുന്നുകൾ പരസ്പരം അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും. അത്തരം ഇടപെടലുകളെ നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും കുറച്ചുകാണരുത്: ഒന്നോ രണ്ടോ മരുന്നുകളുടെ പ്രഭാവം കുറയ്ക്കുകയോ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം, കൂടാതെ, ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിന് ആവശ്യമായതിനേക്കാൾ ചെറുതോ ദൈർഘ്യമേറിയതോ ആയ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകും.

എന്നിരുന്നാലും, മറ്റ് മരുന്നുകൾ മാത്രമല്ല, ഭക്ഷണങ്ങളും ഉത്തേജകങ്ങളും ഒരു മരുന്നുമായി അനഭിലഷണീയമായി ഇടപെടാൻ കഴിയും. അതിനാൽ, പാക്കേജ് ഇൻസേർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോ ഫാർമസിസ്റ്റോ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതോ ആണെങ്കിൽ, കാപ്പി, മദ്യം, ഗ്രേപ്ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.

പാർശ്വഫലങ്ങൾ - പരിഭ്രാന്തരാകരുത്

പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടുത്തലുകളിൽ പലപ്പോഴും സാധ്യമായ പാർശ്വഫലങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ആവൃത്തി വളരെ സാധാരണമായത് മുതൽ വളരെ അപൂർവമാണ്.

ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ നിർമ്മാതാക്കൾ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ പാർശ്വഫലങ്ങളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരൊറ്റ രോഗിയിൽ മാത്രമേ അവ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കൂടാതെ, ഒരു രോഗിക്ക് ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാർശ്വഫലങ്ങളും ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്.

  • വളരെ അപൂർവ്വം: 0.01 ശതമാനത്തിൽ താഴെ കേസുകളിൽ
  • അപൂർവ്വം: 0.01 മുതൽ 0.1 ശതമാനം വരെ
  • ഇടയ്ക്കിടെ: 0.1 മുതൽ 1 ശതമാനം വരെ
  • പതിവായി: 1 മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ
  • പലപ്പോഴും: 10 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ

ചിലർ പാത്തോളജിസ്റ്റിന്റെ ഡയറി വായിക്കുന്നത് പോലെയാണെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടുത്തലുകളാൽ മടിച്ചുനിൽക്കരുത്.