ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ: ലബോറട്ടറി മൂല്യം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

എന്താണ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ?

ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് (ആന്റിബോഡികൾ) ഒരു പ്രത്യേക രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഘടനകളാണ്. ഒരു രോഗകാരിയുടെ പ്രത്യേക ഘടകങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും ബന്ധിപ്പിക്കാനും പോരാടാനും കഴിയും എന്നാണ് നിർദ്ദിഷ്ട അർത്ഥം. ഒരു പ്രത്യേക രോഗകാരിക്ക് അവ ഓരോന്നും "പ്രോഗ്രാം" ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇത് സാധ്യമാണ്. ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു പൊതു പദമാണ് ഗാമാ ഗ്ലോബുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജി-ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ.

ചില ആൻറിബോഡികൾ രക്തത്തിൽ പ്രചരിക്കുമ്പോൾ, മറ്റ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിനുകൾ മെംബ്രൻ ബന്ധിതമാണ്: അവ ചില രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ (ബി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ) ഉപരിതലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു.

ആന്റിബോഡികൾ: ഘടനയും പ്രവർത്തനവും

ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീനുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ്. ഇതിനർത്ഥം അവയിൽ പ്രോട്ടീനും പഞ്ചസാരയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്.

ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസിന് y ആകൃതിയുണ്ട്, അതിൽ രണ്ട് ഹെവി, ലൈറ്റ് ചെയിനുകൾ (എച്ച്-, എൽ-ചെയിനുകൾ) ഉൾപ്പെടുന്നു, അവയിൽ വ്യത്യസ്ത തരം ഉണ്ട്. ആന്റിജനുകൾക്കായി അവയ്ക്ക് രണ്ട് ബൈൻഡിംഗ് സൈറ്റുകളുണ്ട്. രോഗകാരികൾ പോലുള്ള വിദേശ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപരിതല ഘടനയാണ് ഇവ. ആന്റിജനുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ രോഗകാരിയെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ പറയുക, അങ്ങനെ അതിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു.

കൂടാതെ, ആൻറിബോഡി-ആന്റിജൻ ബൈൻഡിംഗ് ചില വെളുത്ത രക്താണുക്കൾക്ക് (ല്യൂക്കോസൈറ്റുകൾ) ആക്രമണകാരിയെ "വിഴുങ്ങാൻ" ഒരു സിഗ്നൽ ആണ്.

വ്യത്യസ്ത ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ക്ലാസുകൾക്ക് വിശദമായി വ്യത്യസ്ത ജോലികൾ ഉണ്ട്. ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ക്ലാസുകൾ എ, ഇ, ജി, എം എന്നിവയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ആന്റിബോഡി പ്രവർത്തനം നന്നായി ഗവേഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഡിയുടെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ ജോലികളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ അറിവായിട്ടില്ല.

ഏത് ആന്റിബോഡി ക്ലാസുകളാണ് ഉള്ളത്?

അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്:

 • ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എ (IgA)
 • ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഡി (IgD)
 • ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇ (IgE)
 • ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജി (ഐ ജി ജി)
 • ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എം (ഐജിഎം)

രണ്ട് കനത്ത ചങ്ങലകളുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചാണ് വർഗ്ഗീകരണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എയ്ക്ക് ആൽഫ ചെയിനുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഉണ്ട്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ: ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എ

ഈ തരം ആന്റിബോഡികൾ എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അത് എന്ത് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുവെന്നും അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എ എന്ന ലേഖനം വായിക്കുക.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ: ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇ

ആന്റിബോഡി ക്ലാസ് ഇ പരാന്നഭോജികളോട് എങ്ങനെ പോരാടുന്നുവെന്നും അലർജികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ, ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇ എന്ന ലേഖനം വായിക്കുക.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ: ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജി

ഈ ആന്റിബോഡികളുടെ റോളുകളെക്കുറിച്ചും നവജാതശിശുക്കൾക്ക് അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയണമെങ്കിൽ, ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജി എന്ന ലേഖനം വായിക്കുക.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ: ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എം

ശരീരത്തിൽ എം തരം ആന്റിബോഡികൾ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്നും അവയുടെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നും അറിയണമെങ്കിൽ, ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എം എന്ന ലേഖനം വായിക്കുക.

എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്?

 • സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ രോഗങ്ങളായ ക്രോൺസ് രോഗം
 • ആന്റിബോഡി രൂപീകരണം വർദ്ധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ (മോണോക്ലോണൽ ഗാമോപതികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ)
 • കരളിന്റെ സിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോലുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത കരൾ രോഗങ്ങൾ

ആൻറിബോഡികളുടെ നിർണ്ണയം ഈ രോഗങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കാനും അവയുടെ രോഗനിർണയം കണക്കാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഈ രോഗങ്ങളുടെ തുടർനടപടികളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ: സാധാരണ മൂല്യങ്ങൾ

രക്തത്തിലെ സെറത്തിൽ നിന്നാണ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. മുതിർന്നവർക്ക്, സാധാരണ മൂല്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:

IgA

IgD

IgE

IgG

ഇഎംഎം

70 - 380mg/dl

< 100 U/ml

100 IU/ml വരെ

700 - 1600mg/dl

സ്ത്രീകൾ: 40 - 280 mg/dl

പുരുഷന്മാർ: 40 - 230 mg/dl

കുട്ടികൾക്ക്, പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് മറ്റ് റഫറൻസ് മൂല്യങ്ങൾ ബാധകമാണ്.

എപ്പോഴാണ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കുറയുന്നത്?

ഇനിപ്പറയുന്ന രോഗങ്ങൾ ആന്റിബോഡികളുടെ ഉത്പാദനം കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു:

 • കുഷിംഗ് സിൻഡ്രോം
 • പ്രമേഹം
 • ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം (തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നു)
 • ബാക്ടീരിയ അണുബാധ
 • രക്ത വിഷബാധ (സെപ്സിസ്)

രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ചികിത്സകൾ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഉൽപാദനത്തെയും തടയുന്നു. ഇത് ശരിയാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, കാൻസർ രോഗികൾക്കുള്ള കീമോതെറാപ്പി, റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി.

നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം പോലുള്ള മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ആന്റിബോഡികളുടെ ഉൽപാദനത്തെ ബാധിക്കില്ല, പക്ഷേ അവയുടെ വർദ്ധിച്ച നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഗുരുതരമായ പൊള്ളലിലും ഇതുതന്നെ സംഭവിക്കുന്നു.

ജന്മനാ ആന്റിബോഡിയുടെ കുറവ്

എപ്പോഴാണ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഉയരുന്നത്?

ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിനുകളുടെ വർദ്ധനവ് മൂലമാണ് ഉയർന്ന ആന്റിബോഡി ലെവൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇതിനെ ഹൈപ്പർഗാമഗ്ലോബുലിനീമിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പോളിക്ലോണൽ, മോണോക്ലോണൽ ഹൈപ്പർഗാമാഗ്ലോബുലിനീമിയ എന്നിവ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു:

പോളിക്ലോണൽ ഹൈപ്പർഗാമഗ്ലോബുലിനീമിയ.

ഇവിടെ, വിവിധ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ:

 • നിശിതവും വിട്ടുമാറാത്തതുമായ അണുബാധകൾ
 • സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ രോഗങ്ങൾ (സിസ്റ്റമിക് ല്യൂപ്പസ് എറിത്തമറ്റോസസ്, റൂമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് പോലുള്ളവ)
 • @ സിറോസിസ് പോലുള്ള കരൾ രോഗങ്ങൾ

മോണോക്ലോണൽ ഹൈപ്പർഗാമഗ്ലോബുലിനീമിയ

സാധാരണയായി, ഒരു പ്രത്യേക തരം ആന്റിബോഡി മാത്രമേ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരം മോണോക്ലോണൽ ഹൈപ്പർഗാമഗ്ലോബുലിനീമിയയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • പ്ലാസ്മോസൈറ്റോമ (ഒന്നിലധികം മൈലോമ)
 • വാൾഡൻസ്ട്രോംസ് രോഗം (ഇമ്യൂണോസൈറ്റോമ)

ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ അളവിൽ മാറ്റം വന്നാൽ എന്തുചെയ്യണം?

ആന്റിബോഡികളുടെ അപര്യാപ്തതയുടെ കാര്യത്തിൽ, അടിസ്ഥാന രോഗത്തെ ആദ്യം ചികിത്സിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസിന് ഇൻസുലിൻ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിന് ഹോർമോൺ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ തെറാപ്പി ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം.

ജന്മനാ ആന്റിബോഡിയുടെ കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, രോഗിക്ക് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഉപയോഗിച്ച് ആജീവനാന്തം പകരം വയ്ക്കുന്നു. ഇവ ഒരു ഞരമ്പിലേക്കോ (ഇൻട്രാവെനസ് ആയി) അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിന് കീഴിലോ (സബ്ക്യുട്ടേനിയസ് ആയി) നൽകപ്പെടുന്നു.

ഒന്നിലധികം തരം ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും (പോളിക്ലോണൽ ഹൈപ്പർഗാമാഗ്ലോബുലിനീമിയ), കാരണം അന്വേഷിച്ച് ഉചിതമായ ചികിത്സ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.