ഇൻലേ: നിർവ്വചനം, മെറ്റീരിയലുകൾ, പ്രയോജനങ്ങൾ, നടപടിക്രമം

ഇൻലേകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഇൻലേയും ഓൺലേയും (ചുവടെ കാണുക) ഇഷ്ടാനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ച ഡെന്റൽ ഫില്ലിംഗുകളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈകല്യ ചികിത്സയെ ഇൻലേ ഫില്ലിംഗ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. അമാൽഗാം പോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഫില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അവ ഒരു ദന്ത ഇംപ്രഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൃത്യമായി യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ഒരു കഷണത്തിൽ തിരുകുകയും ചെയ്യുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും അവ സെറാമിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇൻലേ & ഒൺലേ: വ്യത്യാസങ്ങൾ

എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്?

പിൻഭാഗത്തുള്ള പല്ലിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ (മുൻഭാഗത്ത് അല്ല!) ഒരു ഇൻലേ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി അടയ്ക്കാം. അത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് (ഉദാഹരണത്തിന്, രാത്രി അരക്കൽ), അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയരോഗങ്ങൾ മൂലമാണ്. ഇൻലേ ഫില്ലിംഗിനുള്ള മുൻവ്യവസ്ഥ, കേടായ പല്ല് ആവശ്യത്തിന് അവശേഷിക്കുന്നു എന്നതാണ്, അതിനാൽ നിറഞ്ഞ പല്ലിന് ച്യൂയിംഗ് മർദ്ദം നേരിടാൻ കഴിയും.

ഒരു ഇൻലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

ഇപ്പോൾ ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ പല്ലിന്റെ ഒരു മതിപ്പ് എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഡെന്റൽ ലബോറട്ടറിയിൽ പ്ലാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു മോഡൽ ഇടാൻ കഴിയും, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നീട് മെഴുക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ സഹായത്തോടെ, ഒരു പൂപ്പൽ നിർമ്മിക്കുന്നു, അതിൽ അന്തിമ ഇൻലേയ്ക്കുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒഴിക്കുന്നു. ഇൻലേ നന്നായി പൊടിച്ച് മിനുക്കിയെടുക്കുന്നു.

രണ്ട് സെഷനുകൾക്കിടയിൽ, അറ ഒരു താൽക്കാലിക ഡെന്റൽ ഫില്ലിംഗ് (ഗ്ലാസ് അയണോമർ സിമന്റ് പോലുള്ളവ) ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഒരു സെഷനിൽ സെറാമിക് ഇൻലേ

ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സെഷനിൽ ഒരു സെറാമിക് ഇൻലേ നിർമ്മിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക കമ്പ്യൂട്ടർ (CEREC) ഒരു 3D ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു. കൃത്യമായ അളവെടുപ്പ് ഡാറ്റ ഒരു മില്ലിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് കൈമാറുന്നു, ഇത് കുറച്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു സെറാമിക് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻലേ മിൽ ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ഇൻലേയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

സെറാമിക്, ഗോൾഡ് ഇൻലേ രണ്ടും വളരെ ശുചിത്വമുള്ളതും വലിയ ച്യൂയിംഗ് ലോഡുകളെ ചെറുക്കുന്നതും മറ്റ് ഡെന്റൽ ഫില്ലിംഗുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉള്ളതുമാണ്: സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മോഡലുകളുടെ ശരാശരി ദൈർഘ്യം പത്ത് മുതൽ 15 വർഷം വരെയാണ്. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഒരു അമാൽഗം പൂരിപ്പിക്കൽ ശരാശരി ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വർഷം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും, ഒരു സംയോജിത പൂരിപ്പിക്കൽ നാല് മുതൽ ആറ് വർഷം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും.

ഒരു ഇൻലേയുടെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഒരു ഇൻലേ ഫില്ലിംഗിന്റെ ഉത്പാദനം വളരെ സമയമെടുക്കുന്നതാണ്, ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ചെലവേറിയതാണ്. മറ്റ് ഡെന്റൽ ഫില്ലിംഗുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഒരു പ്രോ-റാറ്റാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന അമാൽഗം ഫില്ലിംഗുകളുടെ അളവ് വരെ മാത്രം) ഒരു ഇൻലേയുടെ ചിലവ് കവർ ചെയ്യുന്നു.