ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ്

ഇരുമ്പ്വിവിധ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രാഥമികമായി ആവശ്യമായ മൂലകമാണ്. രക്തം രൂപീകരണം. ശരീരത്തിന് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റ് സ്വയം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ അത് ദിവസവും ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം നൽകണം. സമയത്ത് ഗര്ഭം, ഇരുമ്പ് ആവശ്യം ഇരട്ടിയാകുന്നു. അതിനാൽ, പല സ്ത്രീകളും അനുഭവിക്കുന്നു ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് സമയത്ത് ഗര്ഭം.

എന്താണ് ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ്?

കാരണം, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു ഇരുമ്പ്, അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ബാധിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് സമയത്ത് ഗര്ഭം.ശരീരത്തിന് സാധാരണയായി ഇരുമ്പിന്റെ ശേഖരം ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും. ശരീരം ഉടനടി ഉപയോഗിക്കാത്ത അധിക ഇരുമ്പ് ഡിപ്പോകളിൽ സംഭരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ശരീരം വീണ്ടും അതിൽ വീഴുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പലപ്പോഴും, ആവശ്യത്തിന് ഇരുമ്പ് അതിലൂടെ എടുക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണക്രമം, അങ്ങനെ പല സ്ത്രീകളുടെയും ഇരുമ്പ് ആവശ്യകതകൾ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. തൽഫലമായി, സ്റ്റോറുകളും ആവശ്യത്തിന് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് സംഭവിക്കാം. ശരീരം എല്ലാ ദിവസവും ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനാൽ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഇരുമ്പ് നൽകണം. ശരീരം തുടർച്ചയായി ഇരുമ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, കരുതൽ ശേഖരം കുറയുന്നു, ഇത് കാരണമാകാം വിളർച്ച. ഇത് കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഹീമോഗ്ലോബിൻ, ലെ വിളർച്ച, കുറവ് ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ഗർഭിണികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഗർഭകാലത്ത് ഇരുമ്പിന്റെ ആവശ്യകത ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി, ദി രക്തം അളവ് ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീക്ക് മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ 50 ശതമാനം കൂടുതൽ രക്തം ലഭിക്കുന്നതുവരെ വർദ്ധിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അവൾക്ക് കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് ആവശ്യമാണ്, കാരണം കൂടുതൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം. ഇരുമ്പ് വളർച്ചയ്ക്കും ഭാഗികമായി ഉത്തരവാദിയാണ് തലച്ചോറ് ഗർഭകാലത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ വികസനം. ഗർഭിണികൾക്കും കുഞ്ഞിനും ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിദിനം 30 മില്ലിഗ്രാം ഇരുമ്പ് കഴിക്കുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളിൽ ഇരുമ്പിന്റെ കുറവുണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ

രക്തം അളവ് ഗർഭിണികളിൽ 40 ശതമാനം വരെ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇത് കാരണം ഗർഭപാത്രം വളരുകയാണ്, ആവശ്യത്തിന് രക്തം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് പുതിയ രക്തം രൂപപ്പെടുന്നതിനും അങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമൽ സപ്ലൈ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഓക്സിജൻ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ഗർഭകാലത്ത് ഇരുമ്പിന്റെ ആവശ്യകത ഇരട്ടിയാകുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇരുമ്പ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷകങ്ങളിലൊന്നായി മാറുന്നു, ഗർഭത്തിൻറെ 8-ാം ആഴ്ചയ്ക്കും 22-ാം ആഴ്ചയ്ക്കും ഇടയിൽ ഇരുമ്പിന്റെ ആവശ്യകത കൂടുതലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ആവശ്യത്തിന് ഇരുമ്പ് സാധാരണയായി ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ ശരീരം അതിന്റെ താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് തിരികെ വീഴുന്നതിനാൽ, ഗർഭാവസ്ഥയുടെ അവസാന ത്രിമാസത്തിൽ ഒരു നിശിത ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് പലപ്പോഴും വികസിക്കുന്നു.

ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ അപര്യാപ്തമായ ഉൽപാദനത്തിന് കാരണമാകും. ഇത് പലപ്പോഴും നയിക്കുന്നു തളര്ച്ച, ക്ഷീണം, നാഡീവ്യൂഹം, ശ്വാസം മുട്ടൽ, ഉറക്കവും വിശപ്പും കുറയുന്നു. മറ്റ് സാധ്യമായ ലക്ഷണങ്ങൾ വിളറിയ ഉൾപ്പെടുന്നു ത്വക്ക് നിറം, കീറിയ മൂലകൾ വായ, പൊട്ടുന്ന നഖം, തലവേദന, ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുന്നു, ഹൃദയമിടിപ്പ്. ഇരുമ്പിന്റെ കുറവിനൊപ്പം അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും വർദ്ധിക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിന് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, വിളർച്ച സംഭവിക്കാം. ഇത് പലപ്പോഴും നയിക്കുന്നു മറുപിള്ള ആവശ്യത്തിന് വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്സിജൻ അതിനാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ വികസിക്കുന്നില്ല. ഇത് കുഞ്ഞിന്റെ ഓക്സിജൻ വിതരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് കുഞ്ഞിന്റെ വികാസത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും തലച്ചോറ്. കൂടാതെ, അനീമിയയുടെ അപകടസാധ്യതയുണ്ട് അകാല ജനനം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഗര്ഭമലസല്. ജനനസമയത്ത് രക്ത ശേഖരം കുറയുന്നത് അമ്മയ്ക്കുള്ള അപകടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് വലിയ രക്തനഷ്ടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ രക്തപ്പകർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ ഇടപാടും ഉണ്ട് സമ്മര്ദ്ദം ന് ഹൃദയം.

ഗർഭകാലത്ത് ഇരുമ്പിന്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണം?

പലപ്പോഴും ഇരുമ്പ് സമ്പുഷ്ടമാണ് ഭക്ഷണക്രമം പ്രതിദിനം 30 മില്ലിഗ്രാം ഇരുമ്പിന്റെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാൻ മാത്രം മതിയാകില്ല. ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ശരീരത്തിന് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു നിശിത സാഹചര്യത്തിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ്, പ്രത്യേക ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സപ്ലിമെന്റേഷൻ അനുബന്ധ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇവ സ്വന്തമായി കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അമിത അളവ് ഒഴിവാക്കാൻ ശരീരത്തിന് എത്ര അധിക ഇരുമ്പ് നൽകണമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടർ രക്ത മൂല്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമം ഇരുമ്പ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അധിക ഇരുമ്പ് ആവശ്യമില്ല സപ്ലിമെന്റ്.

ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് തടയൽ

തത്വത്തിൽ, വർദ്ധിച്ച ഇരുമ്പിന്റെ ആവശ്യകതയുമായി ഭക്ഷണക്രമം ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഗർഭകാലത്ത് പ്രധാനമാണ്. ബോധപൂർവം ഭക്ഷണക്രമം മാറ്റുന്നതിലൂടെ, ഗർഭകാലത്ത് വർദ്ധിച്ച ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിന് ഗർഭധാരണത്തിന് മുമ്പ് ഇരുമ്പ് സംഭരണികൾ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള ചില ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ഗർഭകാലത്ത് ഇവ കൂടുതലായി കഴിക്കണം. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:

  • മെലിഞ്ഞ ചുവന്ന മാംസം
  • മുട്ടയും മീനും
  • മുഴുവൻ ധാന്യങ്ങൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, പരിപ്പ്
  • പഴങ്ങളും ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്രിക്കോട്ട്.
  • ചുവന്ന ജ്യൂസുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, മുന്തിരി അല്ലെങ്കിൽ ചെറി ജ്യൂസ്.
  • വിവിധ പച്ചക്കറികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രൊക്കോളി, ചീര, കടല, ബീൻസ് തുടങ്ങിയ ഇരുണ്ട പച്ച പച്ചക്കറികൾ.

തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ത്രീകൾ എ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയ ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ അടങ്ങിയ സമീകൃതാഹാരത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണം ധാന്യങ്ങൾ മില്ലറ്റ് പോലുള്ളവ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭകാലത്ത്. ഇതുകൂടാതെ, വിറ്റാമിൻ സി ഭക്ഷണത്തിലെ ഇരുമ്പ് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ ശരീരത്തെ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ധാരാളം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പകരമായി, ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവയും അനുയോജ്യമാണ്. ചായയും കോഫിനേരെമറിച്ച്, ഇരുമ്പ് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും, അതിനാൽ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കുടിക്കാൻ പാടില്ല.