ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ്: പ്രതിരോധ നടപടികൾ

ഗർഭാവസ്ഥ: ഇരുമ്പിന്റെ ആവശ്യകത വർദ്ധിക്കുന്നു

എല്ലാ ദിവസവും, നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സുപ്രധാനമായ ഇരുമ്പ് നാം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇരുമ്പ് - ഹീമോഗ്ലോബിൻ (ചുവന്ന രക്തം പിഗ്മെന്റ്) - രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്. ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ രൂപീകരണത്തിനും ഇരുമ്പ് ആവശ്യമാണ്.

ശരീരത്തിന് അതിന്റെ ഇരുമ്പിന്റെ ശേഖരം വരച്ചുകൊണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് നികത്താൻ കഴിയും. ഇവ കുറവാണെങ്കിൽ, ഇരുമ്പിന്റെ കുറവുള്ള അനീമിയ (ഇരുമ്പിന്റെ കുറവുള്ള അനീമിയ) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ അഭാവത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ രൂപം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും.

പ്രതിദിനം എത്ര ഇരുമ്പ്?

ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് വിളർച്ചയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ അനീമിയ. പ്രതിമാസ കാലയളവ് കാരണം പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി സംഭവിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ഇരുമ്പിന്റെ ആവശ്യകത പ്രായത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു - സ്ത്രീകളിൽ - ഗർഭാവസ്ഥയിലും മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്തും.

ഉദാഹരണത്തിന്, 25 നും 51 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ സാധാരണയായി പ്രതിദിനം 15 മില്ലിഗ്രാം ഇരുമ്പ് കഴിക്കണം. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ, ഈ ആവശ്യകത പ്രതിദിനം 30 മില്ലിഗ്രാമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. ഗർഭകാലത്ത് ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് തടയാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗമാണിത്. മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ പ്രതിദിനം 20 മില്ലിഗ്രാം ഇരുമ്പ് കഴിക്കുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഗർഭകാലത്ത് ഇരുമ്പിന്റെ ആവശ്യകത വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

എന്നിരുന്നാലും, ഗർഭധാരണം മുതൽ ജനനം വരെ ഇരുമ്പ് ഉപഭോഗത്തിൽ നിരന്തരമായ വർദ്ധനവുമായി ഗർഭധാരണം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല: വാസ്തവത്തിൽ, ഗർഭത്തിൻറെ ആദ്യ പകുതിയിൽ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ഇരുമ്പിന്റെ ആവശ്യകത വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. സമീകൃതാഹാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇരുമ്പ് കഴിക്കുന്നത് സാധാരണയായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് മതിയായ അളവിൽ കവർ ചെയ്യണം.

ഗർഭാവസ്ഥയുടെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ, ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീക്ക് കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് ആവശ്യമാണ്. ഇത് അധിക അയേൺ സപ്ലിമെന്റുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ഇരുമ്പിന്റെ അളവ്: ഗർഭം

ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അവളുടെ രക്തത്തിലെ ഇരുമ്പിന്റെ മൂല്യം - എച്ച്ബി (ഹീമോഗ്ലോബിൻ) മൂല്യം അളക്കുന്നതിലൂടെ അവളുടെ ഇരുമ്പിന്റെ അളവ് പതിവായി പരിശോധിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ഡെസിലിറ്റർ രക്തത്തിൽ 11 ഗ്രാമിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് വിളർച്ചയുണ്ട്.

ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം സാധ്യമായ അനീമിയയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും നൽകുന്നു. ഒരു മൈക്രോലിറ്റർ രക്തത്തിൽ 3.9 ദശലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഇരുമ്പിന്റെ അഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് രോഗനിർണ്ണയത്തിൽ സഹായകമായ മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകളും (ഫെറിറ്റിൻ, ട്രാൻസ്ഫറിൻ റിസപ്റ്റർ പോലുള്ളവ) ഉണ്ട്.

ഇരുമ്പിന്റെ അഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ശരീരത്തിന് ഇരുമ്പിന്റെ ശേഖരം വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് സാധാരണയായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടില്ല. അവ ഇല്ലാതായാൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു:

  • ചർമ്മത്തിന്റെയും കഫം ചർമ്മത്തിന്റെയും തളർച്ച
  • ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം
  • പ്രകടനം കുറച്ചു
  • ക്ഷീണം
  • അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിച്ചു
  • മുടി കൊഴിച്ചിൽ
  • പൊട്ടുന്ന നഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വരമ്പുകളുള്ള നഖങ്ങൾ
  • തലവേദന

ഇരുമ്പിന്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണം?

സ്ഥിരമായ ഇരുമ്പിന്റെ കുറവുള്ള ഗർഭധാരണം അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും അപകടസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മാസം തികയാതെയുള്ള ജനനവും തൂക്കക്കുറവും ഈ കുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് തടയുന്നതിന്, ഗർഭധാരണത്തിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ നിലവിലുള്ള കുറവ് നികത്തണം. ഇത് പിന്നീട് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരുമ്പിന്റെ കുറവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.

അത്തരമൊരു കുറവ് വികസിച്ചാൽ, അത് എത്രയും വേഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കണം. ഇരുമ്പ് സപ്ലിമെന്റുകൾ കഴിച്ച് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം, മൂല്യങ്ങൾ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ സ്വന്തം കരുതൽ ശേഖരം നിറയ്ക്കാൻ, തയ്യാറെടുപ്പ് ആറുമാസത്തേക്ക് കൂടി എടുക്കണം.

മാസം തികയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അയേൺ സപ്ലിമെന്റുകൾ നൽകുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ എട്ടാം ആഴ്ച മുതൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ, മെഡിക്കൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രം. വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസവസമയത്ത് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അധിക ഇരുമ്പ് സപ്ലിമെന്റേഷൻ ഡോക്ടർമാർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല.

ഗർഭകാലം: ആദ്യം ആരോഗ്യകരമായി കഴിക്കുക, തുടർന്ന് ഇരുമ്പ് സപ്ലിമെന്റുകൾ കഴിക്കുക