ആയുർദൈർഘ്യം | ഹൃദയാഘാത ലക്ഷണങ്ങൾ

ലൈഫ് എക്സപ്റ്റൻസി

സാഹചര്യത്തിൽ ആയുർദൈർഘ്യം എന്ന ചോദ്യം സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്കുകളുടെ ആവൃത്തിയെയും അവയുടെ അനന്തരഫലങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ സ്ട്രോക്ക് മാരകമായേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, തെറാപ്പിയും രോഗിയും പ്രതിരോധത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഇത് കൂടുതൽ സ്ട്രോക്കുകൾ തടയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഓരോ സ്ട്രോക്ക് രോഗിയുടെ ആയുർദൈർഘ്യം വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കുന്നു.

പുനരധിവാസം

സ്ട്രോക്ക് നിശിതമാണെങ്കിൽ, രോഗിയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പ്രഥമ പരിഗണന. കമ്മികൾ കഴിയുന്നത്ര ചെറുതാക്കാനാണ് കാരണം ചികിത്സിക്കുന്നത്. നിശിത പരിചരണത്തിന് ശേഷം, രോഗിയെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനായി ഒരുക്കുന്നതിനായി പുനരധിവാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കണം.

  • രോഗിയുടെ അവസ്ഥ ആരോഗ്യം പരിശീലനത്തിലൂടെ വീണ്ടും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രോഗികൾക്ക് പുനരധിവാസം യുക്തിസഹമാണ്, കൂടാതെ രോഗിയുടെ പ്രവചനം അനുകൂലവുമാണ്.
  • ഒരു പുനരധിവാസ ക്ലിനിക്കിൽ ഇൻപേഷ്യന്റ് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത്, രോഗിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് നിരവധി ചികിത്സാ നടപടികൾ നടത്തുന്നു.
  • ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി, എന്നിവയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന നിർമാണ ബ്ലോക്കുകൾ. ഭാഷാവൈകല്യചികിത്സ ഒപ്പം ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി. എന്നാൽ പോലുള്ള മറ്റ് പലതരം ചികിത്സാ നടപടികളും പോഷകാഹാര ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനപരമായ പരിശീലനം ഉപയോഗിക്കാം. മൊത്തത്തിൽ, രേഹ 3-4 ആഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുകയും പ്രത്യേക, ന്യൂറോളജിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കാരണങ്ങൾ

ഇതുകൂടാതെ ഹൃദയം ആക്രമണങ്ങൾ, ഹൃദയാഘാതം എന്നിവ ജർമ്മനിയിലെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഹൃദയ രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. സ്ട്രോക്ക് രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലും, വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് കാരണം കണ്ടെത്തേണ്ടത്.

  • രക്തക്കുഴലുകളെ തടയുന്ന ത്രോംബസ് മൂലമാണ് മിക്ക സ്ട്രോക്കുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് തലച്ചോറ് അത് നൽകേണ്ടതുണ്ട് രക്തം.

    ഇവ ഇസ്കെമിക് സ്ട്രോക്കുകളാണ്. ഇത്തരം ഇസ്കെമിയ ഉണ്ടാകാം തലച്ചോറ് നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരോട്ടിഡ് ധമനികളിൽ കഴുത്ത്. അത്തരം ഒരു ത്രോംബസ് ത്രോംബോസൈറ്റുകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് രക്തം.

    ഇവയ്ക്ക് വ്യാസം വളരെ വലുതായിരിക്കും, അവയെ തടയും ധമനി. തുടർന്നുള്ള കുറവ് കാരണം രക്തം ഒഴുക്ക് തലച്ചോറ്, മസ്തിഷ്കത്തിലെ കോശങ്ങൾ മരിക്കുകയും ന്യൂറോളജിക്കൽ കമ്മികൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

  • ഇസ്കെമിക് സ്ട്രോക്കുകൾക്ക് പുറമേ, ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്കുകളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ a കാരണം വിതരണം കുറഞ്ഞു സെറിബ്രൽ രക്തസ്രാവം. ഒരു ഉത്തേജനം ധമനി മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഡ്മ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള വിതരണം കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, ആഘാതകരമായ സംഭവങ്ങളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലെ അനൂറിസത്തിന്റെ ഉത്തേജനത്തിലൂടെയോ.