ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തന പരിശോധന: കാരണങ്ങൾ, നടപടിക്രമം, പ്രാധാന്യം

എന്താണ് ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തന പരിശോധന?

പൾമണറി ഫംഗ്‌ഷൻ ടെസ്റ്റ്, പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ശ്വാസകോശത്തിന്റെയും മറ്റ് ശ്വാസനാളങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു പരിശോധനയാണ്. ഈ ആവശ്യത്തിനായി വിവിധ പരിശോധനാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്:

 • സ്പൈറോമെട്രി ("ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തനത്തിന്" "ലുഫു" എന്നും വിളിക്കുന്നു)
 • സ്പിറോഎർഗോമെട്രി (ശാരീരിക സമ്മർദ്ദത്തിൻ കീഴിൽ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പരിശോധന)
 • വ്യാപന ശേഷി നിർണ്ണയിക്കൽ (ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു പരിശോധന)
 • ബോഡിപ്ലെത്തിസ്മോഗ്രാഫി / മുഴുവൻ ശരീര പ്ലെത്തിസ്മോഗ്രഫി (വോളിയം നിർണയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി)
 • രക്ത വാതക വിശകലനം (രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും അളവ് നിർണ്ണയിക്കൽ)
 • ഔഷധ പരിശോധനാ നടപടിക്രമങ്ങൾ (സജീവ പദാർത്ഥങ്ങൾ ശ്വസന പ്രവർത്തനത്തെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന സ്വാധീനം)

ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിനുള്ള സ്വയം പരിശോധനകൾ:

പീക്ക് ഫ്ലോ മെഷർമെന്റിന് പുറമേ, നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സ്വയം വിലയിരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില ലളിതമായ ഹോം ഉപയോഗത്തിനുള്ള പരിശോധനകളുണ്ട്. വീട്ടിൽ ശ്വാസകോശ പരിശോധന എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക.

ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തന പരിശോധന: മൂല്യങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥവും

പൾമണറി ഫംഗ്‌ഷൻ ടെസ്റ്റിലെ വിവിധ അളവെടുപ്പ് രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്ന മൂല്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം:

 • മൊത്തം ശ്വാസകോശ ശേഷി: രോഗി കഴിയുന്നത്ര ആഴത്തിൽ ശ്വസിച്ചതിനുശേഷം ശ്വാസകോശത്തിലെ വായുവിന്റെ അളവ്.
 • ശേഷിക്കുന്ന അളവ്: ശക്തമായ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് ശേഷം ശ്വാസകോശത്തിലും ശ്വാസനാളത്തിലും ശേഷിക്കുന്ന അളവ്.
 • ശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് (ടൈഡൽ വോളിയം കൂടി): സാധാരണ ശ്വാസത്തിൽ രോഗി ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിന്റെ അളവ്.
 • ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം: ഒരു സാധാരണ പ്രചോദനത്തിന് ശേഷം രോഗിക്ക് അധികമായി ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വായുവിന്റെ അളവ്.
 • എക്‌സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം: സാധാരണ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് ശേഷം രോഗിക്ക് അധികമായി ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വായുവിന്റെ അളവ്
 • പീക്ക് എക്‌സ്‌പിറേറ്ററി ഫ്ലോ (PEF): നിർബന്ധിത കാലഹരണപ്പെടുമ്പോൾ വായുപ്രവാഹത്തിന്റെ പരമാവധി ശക്തി.
 • ഒരു സെക്കൻഡ് കപ്പാസിറ്റി (FEV1): പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ രോഗിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശ്വസന അളവ്
 • ടിഫെനോ സൂചിക: ഒരു സെക്കൻഡ് ശേഷിയുടെയും സുപ്രധാന ശേഷിയുടെയും അനുപാതം
 • ശരാശരി എക്‌സ്‌പിറേറ്ററി ഫ്ലോ (എംഇഎഫ്): സുപ്രധാന ശേഷിയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഇപ്പോഴും ശ്വാസകോശത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ശ്വസന പ്രവാഹത്തിന്റെ ശരാശരി ശക്തി

പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് - മൂല്യനിർണ്ണയം: സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂല്യങ്ങളുടെ പട്ടിക

ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടിക ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂല്യങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. അളന്ന മൂല്യങ്ങൾ (ആവർത്തിച്ച് അളക്കുമ്പോൾ) ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തന തകരാറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ശ്വാസകോശ രോഗവും.

പാരാമീറ്റർ

പൊതുവായ ചുരുക്കെഴുത്ത്

സാധാരണ മൂല്യം

മൊത്തം ശ്വാസകോശ ശേഷി

TC, TLC

6 മുതൽ 6.5 ലിറ്റർ വരെ

സുപ്രധാന ശേഷി

VC

4.5 മുതൽ 5 ലിറ്റർ വരെ

ശേഷിക്കുന്ന അളവ്

RV

1 മുതൽ 1.5 ലിറ്റർ വരെ

ശ്വസനത്തിന്റെ അളവ്

VT

0.5 ലിറ്റർ

ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം

ഐ.ആർ.വി

എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം

ഇ.ആർ.വി

1.5 ലിറ്റർ

പ്രവർത്തന ശേഷിയുള്ള ശേഷി

FRC

2.5 മുതൽ 3 ലിറ്റർ വരെ

പീക്ക് എക്സ്പിറേറ്ററി ഫ്ലോ

പെഫ്

> പ്രായം/ലിംഗ-നിർദ്ദിഷ്ട സാധാരണ മൂല്യത്തിന്റെ 90%

ഒരു സെക്കൻഡ് ശേഷി

FEB1

> പ്രായം/ലിംഗ-നിർദ്ദിഷ്ട സാധാരണ മൂല്യത്തിന്റെ 90%

ടിഫെനോ സൂചിക

FEV1 : വിസി

> 70%

ശരാശരി എക്സ്പിറേറ്ററി ഫ്ലോ

MEF

> പ്രായം/ലിംഗ-നിർദ്ദിഷ്ട സാധാരണ മൂല്യത്തിന്റെ 90%

എപ്പോഴാണ് പൾമണറി ഫംഗ്‌ഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടത്?

ഉദാഹരണത്തിന്, ഇടുങ്ങിയ ശ്വാസനാളങ്ങൾ (തടസ്സം) കണ്ടെത്താൻ ഡോക്ടർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ആസ്ത്മ, സിഒപിഡി എന്നീ സാധാരണ രോഗങ്ങളിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും സംഭവിക്കുന്നത്. രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ, ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തന വിലയിരുത്തൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ശേഷിയിലും ടിഫെനോ സൂചികയിലും കുറവ് കാണിക്കുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന അളവ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് എംഫിസെമയെ സൂചിപ്പിക്കാം, ഇത് പലപ്പോഴും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എയർവേ രോഗത്തിന്റെ വൈകിയ അനന്തരഫലമാണ്.

 • ശ്വാസകോശം ഫൈബ്രോസിസ്
 • പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ: പ്ലൂറൽ സ്പേസിൽ ദ്രാവകത്തിന്റെ ശേഖരണം (= ശ്വാസകോശത്തിനും പ്ലൂറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഇടം)
 • ശ്വാസകോശ കോശങ്ങളിലോ പ്ലൂറൽ സ്‌പെയ്‌സിലോ പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചേരലുകൾ
 • തൊറാസിക് അസ്ഥികൂടത്തിലെ അപാകതകൾ

അത്തരം രോഗങ്ങളിൽ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിബിലിറ്റി കുറയുന്നത് പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ സുപ്രധാന ശേഷിയിലും മൊത്തം ശ്വാസകോശ ശേഷിയിലും കുറയുന്നു.

പൾമണറി ഫംഗ്‌ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

സ്പൈറോമെട്രി

സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അതിനാൽ സാധാരണയായി എല്ലാ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രക്രിയയുടെയും തുടക്കം സ്പിറോമെട്രിയാണ്, ഈ സമയത്ത് രോഗിയോട് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ചിലപ്പോൾ പതിവുപോലെ മുഖപത്രത്തിലൂടെ. മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനാ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി (ബ്രോങ്കോസ്പാസ്മിലോസിസ് ടെസ്റ്റ് പോലുള്ളവ) പരിശോധന കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

സ്പിറോമെട്രി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും അളന്ന മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാമെന്നും കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ, സ്പിറോമെട്രി എന്ന ലേഖനം വായിക്കുക.

സ്പൈറോ എർഗോമെട്രി

സ്പൈറോഎർഗോമെട്രി സമയത്ത് രോഗി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അപകടസാധ്യതകൾ എന്താണെന്നും സ്പൈറോഎർഗോമെട്രി എന്ന ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി വായിക്കാം.

സ്പൈറോ എർഗോമെട്രി കൂടാതെ മറ്റൊരു വ്യായാമ പരിശോധനയാണ് 6 മിനിറ്റ് നടത്തം. ഈ പരിശോധനയിൽ, ആറ് മിനിറ്റ് നേരം കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ രോഗിക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന (ലെവൽ) ദൂരം ഡോക്ടർ അളക്കുന്നു - ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ള രോഗികൾ സാധാരണയായി ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്. പരിശോധനയ്ക്കിടെ, രോഗിയുടെ പൾസ്, രക്തസമ്മർദ്ദം, ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ എന്നിവയും ചിലപ്പോൾ അളക്കുന്നു.

വിവിധ ശ്വസന വേരിയബിളുകളുടെ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവും കൃത്യവുമായ അളവ് ബോഡിപ്ലെത്തിസ്മോഗ്രാഫിയാണ്. ഇവിടെ, രോഗി ഒരു ടെലിഫോൺ ബൂത്തിന് സമാനമായ സീൽ ചെയ്ത അറയിൽ ഇരിക്കുന്നു. സ്‌പൈറോമെട്രിക്ക് സമാനമായി ഒരു വശത്ത് മുഖപത്രത്തിൽ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ, ഡോക്ടർ ചേമ്പറിനുള്ളിലെ മർദ്ദം സമാന്തരമായി അളക്കുന്നു.

പരിശോധന എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റ് ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തന പരിശോധനകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് എന്ത് ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിന്, ബോഡിപ്ലെത്തിസ്മോഗ്രാഫി എന്ന ലേഖനം വായിക്കുക.

ബോഡിപ്ലെത്തിസ്മോഗ്രാഫി ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് (മുകളിൽ കാണുക), വൈദ്യന് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ വ്യാപന ശേഷി അളക്കാനും കഴിയും. ശ്വാസകോശത്തിന് ശ്വസന വാതകങ്ങൾ എത്ര നന്നായി കൈമാറാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാപിക്കുന്ന ശേഷി അളക്കാൻ, രോഗി സുരക്ഷിതമായ അളവിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് (CO) ഉപയോഗിച്ച് വായുവിൽ ശ്വസിക്കുന്നു. ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ നിന്ന് ശ്വാസകോശം ഓക്സിജൻ എത്ര നന്നായി എടുക്കുന്നുവെന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുമെന്നും നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇത് ഡോക്ടറെ അനുവദിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ബോഡിപ്ലെത്തിസ്മോഗ്രഫി എന്ന ലേഖനം വായിക്കുക.

രക്ത വാതക വിശകലനം

രക്ത വാതക മൂല്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഡോക്ടർക്ക് ശ്വാസകോശവും ഹൃദയവും നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് മൂല്യങ്ങൾ എന്ന ലേഖനത്തിൽ രക്ത വാതക വിശകലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി വായിക്കാം.

പീക്ക് ഫ്ലോ അളക്കൽ

ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള രോഗികൾക്ക്, ലളിതമായ പീക്ക് ഫ്ലോ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ അവരുടെ ശ്വസന പ്രവർത്തനം അളക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.

പീക്ക് ഫ്ലോ മെഷർമെന്റിൽ ഏതൊക്കെ മൂല്യങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും രോഗി എന്താണ് മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടതെന്നും കണ്ടെത്താൻ, പീക്ക് ഫ്ലോ മെഷർമെന്റ് എന്ന ലേഖനം വായിക്കുക.

ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തന പരിശോധനയുടെ അപകടസാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ടെസ്റ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അപകടങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അളവ് പലതവണ നടത്തിയ ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ചുമയോ തലകറക്കമോ അനുഭവപ്പെടാം. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം കുറയുന്നു.

പൾമണറി ഫംഗ്‌ഷൻ ടെസ്റ്റിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

പൾമണറി ഫംഗ്‌ഷൻ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം, നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ശ്വസന താളം പുനരാരംഭിക്കണം. ശാന്തമായും തുല്യമായും ശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ചെറിയ ചുമയോ വരണ്ട വായയോ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അൽപ്പം കുടിക്കണം. ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തന പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ഫലങ്ങളും തുടർ നടപടിക്രമങ്ങളും നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യും.