മെലറ്റോണിൻ: നിർവചനം, സിന്തസിസ്, ആഗിരണം, ഗതാഗതം, വിതരണം

മെലട്ടോണിൻ (N-acetyl-5-methoxytryptamine) ഡൈൻസ്ഫലോണിന്റെ ഭാഗമായ പീനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഒരു ഹോർമോണാണ്. പീനൽ ഗ്രന്ഥിയിലെ പൈനലോസൈറ്റുകളാണ് ഇത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. മെലട്ടോണിൻ ഉറക്കത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പകൽ-രാത്രി താളം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സിന്തസിസ്

മെലട്ടോണിൻ അവശ്യ അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ത്ര്യ്പ്തൊഫന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വഴി സെറോടോണിൻ. സിന്തസിസ് ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ നടക്കുന്നു:

  • L-ത്ര്യ്പ്തൊഫന് 5-ഹൈഡ്രോക്‌സിട്രിപ്റ്റോഫാനും ഒടുവിൽ 5-ഹൈഡ്രോക്‌സിട്രിപ്‌റ്റാമൈനും (സെറോടോണിൻ) സഹായത്തോടെ ത്ര്യ്പ്തൊഫന് ഹൈഡ്രോക്സൈലേസ്. ഇവിടെയുള്ള പ്രധാന സഹഘടകങ്ങൾ വിറ്റാമിനുകൾ ബി 6 ഉം ബി 3 ഉം മഗ്നീഷ്യം.
  • സെറോട്ടോണിൻ അസറ്റൈൽ കോഎൻസൈം എ ഉപയോഗിച്ച് എൻ-അസെറ്റിലേറ്റഡ് ആണ്, കൂടാതെ എൻ-അസെറ്റൈൽസെറോടോണിൻ രൂപം കൊള്ളുന്നു (കാറ്റലിസ്റ്റ് എൻസൈം സെറോടോണിൻ എൻ-അസെറ്റൈൽട്രാൻസ്ഫെറേസ് (AANAT) ആണ്).
  • എൻ-അസെറ്റൈൽസെറോടോണിൻ, എസ്-അഡെനോസിൽമെഥിയോണിനുമായി അസറ്റൈൽസെറോടോണിൻ ഒ-മെഥൈൽട്രാൻസ്ഫെറേസ് ഉപയോഗിച്ച് മെലറ്റോണിൻ രൂപീകരിക്കുന്നു.

ഇരുട്ടിന്റെ ആരംഭത്തോടെ രാത്രിയിൽ മാത്രമാണ് മെലറ്റോണിൻ സമന്വയിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പരമാവധി രൂപീകരണം 2:00 നും 4:00 നും ഇടയിൽ എത്തുന്നു, അതിനുശേഷം അത് വീണ്ടും വീഴുന്നു. പകൽ വെളിച്ചം കണ്ണിലെത്തുന്നത് മെലറ്റോണിൻ സ്രവത്തെ തടയുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന നീല വെളിച്ചം ഉള്ള പ്രഭാത വെളിച്ചത്തിന് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമാണ്. പകൽ സമയത്ത്, നീല വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം തുടർച്ചയായി കുറയുകയും മെലറ്റോണിന്റെ അളവ് സാവധാനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മെലറ്റോണിൻ ഗാഢനിദ്രയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും വളർച്ചാ ഹോർമോണായ സോമാറ്റോട്രോപിക് ഹോർമോൺ (എസ്ടിഎച്ച്) റിലീസിന് ഉത്തേജനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. മെലറ്റോണിൻ ഉത്പാദനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സർക്കാഡിയൻ ക്ലോക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് (സൂര്യപ്രകാശം, ഇൻഡോർ ലൈറ്റിംഗ്) വഴിയുമാണ്. കൂടാതെ, മെലറ്റോണിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട് കഫീൻ, മദ്യം, പുകയില ഉപഭോഗവും അതുപോലെ സമ്മര്ദ്ദം ഒപ്പം അമിതവണ്ണം10 µg മുതൽ 80 µg വരെ മെലറ്റോണിൻ വരെയാണ് രാത്രി ഉൽപാദനം. ദി ഏകാഗ്രത മെലറ്റോണിന്റെ പ്രായം അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. ശിശുക്കളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത. അതിനുശേഷം, മെലറ്റോണിൻ ഉത്പാദനം തുടർച്ചയായി കുറയുന്നു. അതിനാൽ, പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഉറക്കത്തിന്റെ ശരാശരി ദൈർഘ്യം കുറയുകയും ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ പതിവായി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൈനൽ ഗ്രന്ഥിക്ക് പുറമേ, മെലറ്റോണിൻ ചെറിയ അളവിൽ ദഹനനാളത്തിലും (ഗ്യാസ്ട്രോഇന്റസ്റ്റൈനൽ ലഘുലേഖ) റെറ്റിനയിലും (കണ്ണിന്റെ റെറ്റിന).

ആഗിരണം

വായിലൂടെ കഴിക്കുന്ന മെലറ്റോണിൻ മുതിർന്നവർക്ക് 100% ആഗിരണം ചെയ്യും. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, ദി ആഗിരണം നിരക്ക് 50% ആയി കുറയുന്നു. മെലറ്റോണിൻ സംയോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സായാഹ്ന ഭക്ഷണം ആഗിരണം നിരക്ക് വൈകുന്നു. ദി ജൈവവൈവിദ്ധ്യത മെലറ്റോണിൻ 15% ആണ്.

ഗതാഗതവും വിതരണവും

സംശ്ലേഷണം ചെയ്ത മെലറ്റോണിൻ ഉടനടി പുറത്തുവിടുകയും രക്തപ്രവാഹത്തിൽ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്ലാസ്മ മെലറ്റോണിന്റെ അളവ് പീനൽ ഗ്രന്ഥിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇൻ ഉമിനീർ, നിലവിലുള്ള മെലറ്റോണിന്റെ 40% അളക്കാൻ കഴിയും. MT1, MT2 റിസപ്റ്ററുകളുമായി മെലറ്റോണിൻ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായാണ് ഉറക്കത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഫലം. മെലറ്റോണിൻ അതിവേഗം മെറ്റബോളിസീകരിക്കപ്പെടുന്നു കരൾ. അർദ്ധായുസ്സ് 10 മുതൽ 60 മിനിറ്റ് വരെയാണ്. മൂത്രത്തിലൂടെ വിസർജ്ജനം സംഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ അളക്കുന്ന മെറ്റാബോലൈറ്റ് 6-സൾഫറ്റോക്സിമെലാടോണിൻ (6-SMT) സെറം മെലറ്റോണിന്റെ നിലയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, ഇത് മെലറ്റോണിന്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.