ആർത്തവചക്രം - ഒരു സർക്കിളിൽ 40 വർഷം

ആദ്യത്തെ ആർത്തവ രക്തസ്രാവത്തിനും ആർത്തവവിരാമത്തിനും ഇടയിൽ ഏകദേശം 40 വർഷം കടന്നുപോകുന്നു. എല്ലാ മാസവും, സ്ത്രീ ശരീരം ഗർഭധാരണത്തിന് സ്വയം തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ശരാശരി, സൈക്കിൾ 28 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും. എന്നിരുന്നാലും, സ്ത്രീ ശരീരം ഒരു യന്ത്രമല്ല, 21 ദിവസവും 35 ദിവസവും ദൈർഘ്യം സാധാരണമാണ്. മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും, വർഷങ്ങളായി ഈ പരിധിക്കുള്ളിൽ ചക്രം ചാഞ്ചാടുന്നു.

ഹോർമോണുകളുടെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ

“പ്രൊലിഫെറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ്-അപ്പ് ഘട്ടം: ഹോർമോണായ FSH ന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ, അണ്ഡാശയത്തിൽ നിരവധി ഫോളിക്കിളുകൾ പാകമാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. ചട്ടം പോലെ, ഒരു ഫോളിക്കിൾ ഉടൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ഒരേയൊരു ഫോളിക്കിൾ വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. പാകമാകുന്ന ഫോളിക്കിൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈസ്ട്രജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രീ ഹോർമോൺ ഗര്ഭപാത്രത്തിന്റെ പാളി വളരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

പ്രായപൂർത്തിയായ മുട്ടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 24 മണിക്കൂർ ബീജസങ്കലനം നടത്താൻ കഴിയും.

“സ്രവണം അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയം ഘട്ടം: അണ്ഡോത്പാദനത്തിനുശേഷം, ശൂന്യമായ ഫോളിക്കിൾ അണ്ഡാശയത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയം ഇപ്പോൾ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം മാറ്റുകയും കൂടുതൽ പ്രോജസ്റ്ററോൺ സ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദൂതൻ പദാർത്ഥം ബീജസങ്കലനം ചെയ്ത മുട്ടയ്ക്കായി ഗർഭാശയത്തെ തയ്യാറാക്കുന്നു: പോഷകങ്ങൾ കഫം മെംബറേനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതേസമയം, ശരീരത്തിലെ ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് കുറയുന്നു.

“ആർത്തവം: ആർത്തവ രക്തസ്രാവ സമയത്ത് ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നുള്ള അധിക ടിഷ്യു ചൊരിയുന്നു.

ആർത്തവത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം പുതിയ ചക്രത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം കൂടിയാണ്: ഫോളിക്കിളുകൾ വീണ്ടും പക്വത പ്രാപിക്കുന്നു, ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഗർഭാശയ പാളി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ആർത്തവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പഴയ ഗർഭാശയ പാളി നീക്കം ചെയ്യുകയും അടുത്ത ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും ഗർഭധാരണം സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പാളിക്ക് ഇടം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

ഹോർമോൺ ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വാഭാവിക ചക്രം ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ, അത് സ്വന്തം മെസഞ്ചർ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നു. അണ്ഡാശയങ്ങൾ "പക്ഷാഘാതം" ആണ്, മുട്ടയും എൻഡോമെട്രിയവും ഇനി പക്വത പ്രാപിക്കുന്നില്ല.

എസ്ട്രജൻസ് - 21 + 7 ദിവസം

പ്രോജസ്റ്റോജൻസ് - 28 ദിവസം

പ്രോജസ്റ്റിൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ (പുതിയ മിനി-പിൽ, മിനി-പിൽ, ഗർഭനിരോധന സ്റ്റിക്കുകൾ, മൂന്ന് മാസത്തെ കുത്തിവയ്പ്പ്) എൻഡോമെട്രിത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കുന്നു. ഈസ്ട്രജൻ ചേർക്കാത്തതിനാൽ (സംയോജിത ഗുളിക പോലെ), മ്യൂക്കോസയുടെ ചാക്രിക രൂപീകരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. രക്തസ്രാവം കുറയുകയും ദുർബലമാവുകയും ചെയ്യുന്നു, ചില സ്ത്രീകളിൽ രക്തസ്രാവം തീരെയില്ല.