മയോസൈറ്റുകൾ: ഘടന, പ്രവർത്തനം, രോഗങ്ങൾ

മയോസൈറ്റുകൾ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് പേശി കോശങ്ങളാണ്. അവർ മേക്ക് അപ്പ് എല്ലിൻറെ പേശികൾ. സങ്കോചത്തിന് പുറമേ, എനർജി മെറ്റബോളിസം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിധിയിലും ഉൾപ്പെടുന്നു.

എന്താണ് മയോസൈറ്റുകൾ?

സ്പിൻഡിൽ ആകൃതിയിലുള്ള പേശി കോശങ്ങളാണ് മയോസൈറ്റുകൾ. അവയുടെ ശരീരഘടനയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് മയോസിൻ. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആന്റണി വാൻ ലീവൻഹോക്ക് പേശി കോശങ്ങളെ ആദ്യമായി വിവരിച്ചത്. അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേശികളും ഈ അടിസ്ഥാന സെല്ലുലാർ യൂണിറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പേശി കോശങ്ങളെ പേശി നാരുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. അവയവങ്ങളുടെ സുഗമമായ പേശികൾ മയോസൈറ്റുകൾ അടങ്ങിയതല്ല. മസിൽ സെല്ലുകൾ സംയോജിപ്പിച്ച മയോബ്ലാസ്റ്റുകളാൽ നിർമ്മിതമാണ്, അങ്ങനെ മൾട്ടിന്യൂക്ലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇത് മസിൽ സെൽ എന്ന പദത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ, ഒരു പേശി കോശത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നിലധികം കോശങ്ങളും അണുകേന്ദ്രങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സെൽ സംയുക്തങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത കോശങ്ങൾ ഇനി മുതൽ വ്യത്യസ്തമല്ല മസിൽ ഫൈബർ, എന്നാൽ വ്യാപകമായി ശാഖിതമായ ഒരു സിൻസിറ്റിയം രൂപീകരിക്കുന്നു. അസ്ഥികൂടത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തരം നാരുകൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു മ്യൂക്കോസ എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ ഗ്രൂപ്പുചെയ്തിരിക്കുന്നു ജനറിക് പദം myocytes. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാരുകൾ എസ്-ഫൈബറുകളും എഫ്-ഫൈബറുകളുമാണ്. എസ്-ഫൈബറുകൾ എഫ്-ഫൈബറുകളേക്കാൾ സാവധാനത്തിൽ ചുരുങ്ങുന്നു. എഫ്-ഫൈബറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അവ തളര്ച്ച സാവധാനം, തുടർച്ചയായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു സങ്കോജം.

ശരീരഘടനയും ഘടനയും

യുടെ വിപുലീകരണങ്ങൾ സെൽ മെംബ്രൺ ട്യൂബുലാർ ഫോൾഡുകളിലേക്ക് വിപരീതമാക്കുക മസിൽ ഫൈബർ, തിരശ്ചീന ട്യൂബുലുകളുടെ ഒരു സംവിധാനം രൂപീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, പ്രവർത്തന സാധ്യതകൾ സെൽ മെംബ്രൺ യുടെ ആഴത്തിലുള്ള സെൽ പാളികളിലേക്ക് എത്തുക മസിൽ ഫൈബർ. പേശി നാരുകളുടെ ആഴത്തിൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലം പ്രോട്രഷനുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ അറ സിസ്റ്റം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കാൽസ്യം രേഖാംശ ട്യൂബുലുകളുടെ ഈ സംവിധാനത്തിലാണ് അയോണുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. പാർശ്വസ്ഥമായി, Ca2+ അറകൾ ട്യൂബ്യൂൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു മടക്കിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ വ്യക്തിഗത സ്തരങ്ങൾ മടക്കിക്കളയുന്നു. സെൽ മെംബ്രൺ. ഈ മെംബ്രണുകളുടെ റിസപ്റ്ററുകൾക്ക് പരസ്പരം നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയും. ഓരോ മസിൽ ഫൈബറും അതിന്റെ അനുബന്ധ ന്യൂറൽ ടിഷ്യുവുമായി ചേർന്ന് ഒരു മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നു, അതിന്റെ മോട്ടോണൂറോൺ മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ നാരുകളുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, അവയിൽ ചിലത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ- പിഗ്മെന്റുകൾ, ഗ്ലൈക്കോജൻ, പ്രത്യേകം എന്നിവ സംഭരിക്കുന്നു എൻസൈമുകൾ പേശികൾക്കായി എനർജി മെറ്റബോളിസം. കൂടാതെ, നൂറുകണക്കിന് മയോഫിബ്രിലുകൾ ഒരു പേശി നാരിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ myofibrils പേശികളുടെ സങ്കോച യൂണിറ്റുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാൻ സിസ്റ്റമാണ്. എ ബന്ധം ടിഷ്യു പാളി പേശി നാരുകളെ ഒരു ടെൻഡോണുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ നിരവധി പേശികളെ ഒരു ലോഡ്ജിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ചേക്കാം.

പ്രവർത്തനവും ചുമതലകളും

മയോസൈറ്റുകൾ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എനർജി മെറ്റബോളിസം അതുപോലെ പൊതു മോട്ടോർ പ്രവർത്തനം. മയോസൈറ്റുകളുടെ ചുരുങ്ങാനുള്ള കഴിവാണ് മോട്ടോർ പ്രവർത്തനം നൽകുന്നത്. മസിൽ നാരുകൾ അവയുടെ രണ്ടിന്റെയും ആശയവിനിമയ ശേഷിയിലൂടെ ചുരുങ്ങാനുള്ള ഈ കഴിവ് നിലനിർത്തുന്നു പ്രോട്ടീനുകൾ, ആക്ടിൻ, മയോസിൻ. ഇവ രണ്ടിലൂടെ പ്രോട്ടീനുകൾ, ഒരു എല്ലിൻറെ പേശി നാരുകൾ കേന്ദ്രീകൃത സങ്കോചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ നീളം കുറയ്ക്കും. എന്നിരുന്നാലും, പ്രതിരോധത്തിനെതിരെ നീളം നിലനിർത്താനും ഇതിന് കഴിയും, ഇത് ഐസോമെട്രിക് സങ്കോചം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അവസാനമായി, പ്രതിരോധത്തോടെ നീളം കൂട്ടുന്നതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. ഈ തത്ത്വം എക്സെൻട്രിക് സങ്കോചം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. മയോസിൻ ആക്റ്റിനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കഴിവിൽ നിന്നാണ് സങ്കോചം ഉണ്ടാകുന്നത്. പേശികൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ട്രോപോമിയോസിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിംഗ് തടയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എപ്പോൾ ഒരു പ്രവർത്തന സാധ്യത എത്തിച്ചേരുന്നു, കാൽസ്യം ബൈൻഡിംഗ് സൈറ്റുകളെ തടയുന്നതിൽ നിന്ന് ട്രോപോമിയോസിൻ തടയാൻ അയോണുകൾ പുറത്തുവിടുന്നു. ഫിലമെന്റ് സ്ലൈഡിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സങ്കോചം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തന സാധ്യത ഒരു എല്ലിൻറെ പേശികൾ ഞെരുക്കാൻ മാത്രമേ കാരണമാകൂ. പേശി നാരുകളുടെ ശക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചെറുതാക്കാൻ, പ്രവർത്തന സാധ്യതകൾ ദ്രുതഗതിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. വ്യക്തിഗത ഇഴയലുകൾ ക്രമേണ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയും സങ്കോചത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മോട്ടോണൂറോണുകളുടെ വ്യത്യസ്ത പൾസ് ആവൃത്തികളാൽ നാരുകളിൽ പേശി ബലം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. പേശികളുടെ ഊർജ്ജ ഉപാപചയം വിവരിച്ച പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിന് പ്രസക്തമാണ്. ഊർജ്ജ വിതരണക്കാരനായ എടിപി ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഊർജ്ജ വിതരണം ഒന്നുകിൽ ഉപഭോഗം കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ. എപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, എടിപി ക്ഷയിക്കുകയും പുതിയ എടിപി പേശികളിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ച്രെഅതിനെ ഫോസ്ഫേറ്റുകൾ. ഊർജ്ജ വിതരണത്തിന്റെ വേഗതയേറിയ രൂപമാണ് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത രൂപമാണ്, അത് ഉപഭോഗത്തിന് കീഴിൽ നടക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ്. എന്നിരുന്നാലും, അതിനുശേഷം ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ പ്രക്രിയയിൽ പൂർണ്ണമായും വിഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഊർജ്ജ വിളവ് കുറവാണ്.രണ്ട് എ.ടി.പി തന്മാത്രകൾ ഒന്നിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്ര. ഓക്സിജന്റെ സഹായത്തോടെ ഇതേ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പൂർണ്ണമായ 38 എ.ടി.പി തന്മാത്രകൾ ഒന്നിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് പഞ്ചസാര തന്മാത്ര. ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി കൊഴുപ്പുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

രോഗങ്ങൾ

പല രോഗങ്ങൾക്കും മയോസൈറ്റുകളെ ബാധിക്കുന്നു. ഊർജ്ജ ഉപാപചയത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, പേശി നാരുകളുടെ മോട്ടോർ പ്രവർത്തനം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. മൈറ്റോകോണ്ട്രിയോപതികളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, എടിപിയുടെ കുറവ് ഉണ്ട്, ഇത് മൾട്ടിഓർഗൻ രോഗത്തിന് കാരണമാകും. മൈറ്റോകോണ്ട്രിയോപതിക്ക് വിവിധ കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ജലനം കാരണമാകും മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കേടുപാടുകൾ ആകാൻ. എന്നിരുന്നാലും, മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സമ്മര്ദ്ദം, പോഷകാഹാരക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ ആഘാതം എടിപിയുടെ വ്യവസ്ഥയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും കഴിയും. തൽഫലമായി, ഒരു അസ്വസ്ഥമായ ഊർജ്ജ ഉപാപചയമാണ്. ഊർജ്ജ ഉപാപചയത്തിലെ അത്തരം അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് പുറമേ, രോഗങ്ങൾ നാഡീവ്യൂഹം മയോസൈറ്റുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ നാഡീ കലകളുടെ കേടുപാടുകൾ മൂലം സിഗ്നൽ സംപ്രേക്ഷണം തടസ്സപ്പെട്ടാൽ, ഇത് പക്ഷാഘാതത്തിന് കാരണമാകും. ചില പേശികളെ അറ്റാക്സിയായി മാത്രമേ ചലിപ്പിക്കാനാകൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയും ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, കാരണം സിഗ്നലുകൾ ഉടൻ തന്നെ മോട്ടോർ യൂണിറ്റുകളിൽ വരുന്നത് കുറഞ്ഞ ചാലക പ്രവേഗത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, അതിനാൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും കഴിയില്ല. മാംസപേശി ട്രംമോർ ഈ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായും സംഭവിക്കാം. പേശി നാരുകളും രോഗം ബാധിച്ചേക്കാം. പാരമ്പര്യ നക്സോസ് രോഗത്തിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, മയോസൈറ്റുകളുടെ വിപുലമായ നഷ്ടം ഉണ്ട്. മസിൽ ഫൈബർ വിള്ളൽ ആണ് കൂടുതൽ പരിചിതമായ ഒരു പ്രതിഭാസം. ഈ പ്രതിഭാസം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രകടമാകുന്നു വേദന പേശികളിൽ. ബാധിച്ച പേശികൾക്ക് പരിമിതമായ ചലനശേഷി ഉണ്ട്, വീക്കം സംഭവിക്കുന്നു. അണുബാധകൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ വൈകല്യങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മസിൽ ഫൈബർ വീക്കം സാധാരണമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയേണ്ടത് പേശികളുടെ കാഠിന്യമാണ്, ഇത് സാധാരണയായി മാറുന്ന പേശി മെറ്റബോളിസം കാരണം തുടർച്ചയായ ആയാസത്തിന് ശേഷം വികസിക്കുന്നു, എന്നാൽ അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം. പേശികളുടെ വീക്കം.