ന്യൂട്രോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ: അവ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

ന്യൂട്രോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്?

ന്യൂട്രോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ സഹജമായ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. അവ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ഉറങ്ങുകയാണ്. വിദേശ ശരീരങ്ങളോ രോഗകാരികളോ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ന്യൂട്രോഫിലുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. ഇവ പിന്നീട് രക്തപ്രവാഹം ഉപേക്ഷിച്ച് ടിഷ്യുവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അവിടെ അവർ ഫാഗോസൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്കാവെഞ്ചർ സെല്ലുകളായി അവരുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നു: അവ രോഗകാരികളെ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ന്യൂട്രോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ: വർഗ്ഗീകരണം

അവയുടെ അണുകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച്, വടി-ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ്, സെഗ്മെന്റ്-ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ന്യൂട്രോഫുകൾ എന്നിവ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു: പ്രായപൂർത്തിയായ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, അതിനാൽ അവയെ സെഗ്മെന്റ്-ന്യൂക്ലിയേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വടി-ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾക്ക് ഒരു നീളമേറിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ന്യൂട്രോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകളുടെ പക്വതയില്ലാത്ത രൂപമാണിത്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ബ്ലഡ് കൗണ്ടിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളുടെയും അഞ്ച് ശതമാനം വരെ മാത്രമേ അവ സാധാരണയായി കണക്കാക്കൂ.

ന്യൂട്രോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകളുടെ സാധാരണ മൂല്യങ്ങൾ പ്രായത്തെയും ലിംഗത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂല്യങ്ങൾ ഒരു ശതമാനമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു (മൊത്തം ല്യൂക്കോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അനുപാതം):

ന്യൂട്രോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ

പ്രായം

പെണ്

ആൺ

14 ദിവസം വരെ

15,2 - 66,1%

20,2 - 46,2%

15 - XNUM ദിവസം

10,6 - 57,3%

14,0 - 54,6%

XNUM മുതൽ NEXT വരെ

8,9 - 68,2%

10,2 - 48,7%

XNUM മുതൽ NEXT വരെ

14,1 - 76,0%

10,9 - 47,8%

0.5 മുതൽ 1 വർഷം വരെ

16,9 - 74,0%

17,5 - 69,5%

XNUM മുതൽ XNUM വരെ

22,4 - 69,0%

22,4 - 69,0%

XNUM മുതൽ XNUM വരെ

29,8 - 71,4%

28,6 - 74,5%

XNUM മുതൽ XNUM വരെ

32,5 - 74,7%

18 വർഷം മുതൽ

34,0 - 71,0%

34,0 - 67,9%

വടി-ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകളുടെ സാധാരണ മൂല്യങ്ങളും ഒരു ശതമാനമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു (മൊത്തം ല്യൂക്കോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അനുപാതം):

പ്രായം

വടി ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂല്യങ്ങൾ

XNUM മുതൽ NEXT വരെ

0,0 - 18,0%

XNUM മുതൽ NEXT വരെ

0,0 - 15,0%

XNUM മുതൽ NEXT വരെ

0,0 - 14,0%

14 ദിവസം മുതൽ 5 മാസം വരെ

0,0 - 12,0%

എട്ടു മുതൽ എട്ടു മാസം വരെ

0,0 - 8,0%

XNUM മുതൽ XNUM വരെ

3,0 - 6,0%

14 വർഷം മുതൽ

3,0 - 5,0%

സെഗ്മെന്റ്-ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂല്യങ്ങളും ഒരു ശതമാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു (മൊത്തം ല്യൂക്കോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അനുപാതം):

പ്രായം

എട്ടു മാസം വരെ

17,0 - 60,0%

XNUM മുതൽ XNUM വരെ

25,0 - 60,0%

14 വർഷം മുതൽ

50,0 - 70,0%

എപ്പോഴാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ ഉയരുന്നത്?

 • വൈറൽ അണുബാധ, ഫംഗസ് അല്ലെങ്കിൽ പരാന്നഭോജികൾ
 • ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ
 • ഗർഭം
 • ശരീരത്തിന്റെ അസിഡിഫിക്കേഷൻ (അസിഡോസിസ്)
 • ഹൈപ്പർതൈറോയിഡിസം (തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു)
 • അക്യൂട്ട് മൈലോയ്ഡ് ലുക്കീമിയ പോലുള്ള മാരകമായ ഹെമറ്റോളജിക്കൽ രോഗങ്ങൾ ("രക്ത കാൻസർ")
 • അസ്ഥി മജ്ജ തകരാറിനു ശേഷമുള്ള ശാരീരിക വീണ്ടെടുക്കൽ ഘട്ടം (ഉദാഹരണത്തിന്, റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പിക്ക് ശേഷം)

എപ്പോഴാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ കുറയുന്നത്?

ന്യൂട്രോഫിലുകളുടെ അഭാവത്തെ ന്യൂട്രോപീനിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് വളരെ അപകടകരമാണ്. ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ ഇല്ലാതെ, ആക്രമണകാരികളായ രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെ ശരീരം പ്രതിരോധശേഷിയില്ലാത്തതാണ്, മാത്രമല്ല അണുബാധകളോടും പോരാടാൻ കഴിയില്ല.

ന്യൂട്രോഫിൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിന് ജന്മനാ കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ന്യൂട്രോപീനിയയുമായുള്ള അപൂർവ അപായ വൈകല്യങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് രൂപീകരണത്തിന്റെ അപായ വൈകല്യങ്ങൾ
 • ഫാൻകോണി വിളർച്ച
 • ജന്മനായുള്ള രോഗപ്രതിരോധശേഷി രോഗങ്ങൾ

പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ന്യൂട്രോപീനിയയുടെ കാരണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • സിസ്റ്റമിക് ല്യൂപ്പസ് എറിത്തമറ്റോസസ് പോലുള്ള സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ രോഗങ്ങൾ
 • ഇൻഫ്ലുവൻസ അല്ലെങ്കിൽ വരിസെല്ല (ചിക്കൻപോക്സ്, ഷിംഗിൾസ്) പോലുള്ള അണുബാധകൾ
 • പ്ലാസ്മസൈറ്റോമ പോലുള്ള അസ്ഥിമജ്ജ രോഗങ്ങൾ
 • ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് (ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ഇൻഹിബിറ്ററുകൾ, ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇബുപ്രോഫെൻ പോലുള്ള വിരുദ്ധ ബാഹ്യാവിഷ്ക്കാര മരുന്നുകൾ)