നിയാസിൻ (വിറ്റാമിൻ ബി 3): സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തൽ

യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി (EFSA) അവസാനമായി വിലയിരുത്തി വിറ്റാമിനുകൾ ഒപ്പം ധാതുക്കൾ 2006-ൽ സുരക്ഷയ്‌ക്കായി, മതിയായ ഡാറ്റ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ, ഓരോ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റിനും ടോളറബിൾ അപ്പർ ഇൻടേക്ക് ലെവൽ (UL) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ UL ഒരു മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻറിന്റെ സുരക്ഷിതമായ പരമാവധി അളവ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ദിവസവും എടുക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല.

നിയാസിൻ എന്ന പദം നിക്കോട്ടിനാമൈഡ്, എന്നീ സംയുക്തങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ്. വ്യത്യസ്ത അപകടസാധ്യതകൾ ഉള്ളതിനാൽ, നിക്കോട്ടിനാമൈഡിന്റെ പ്രത്യേക വിലയിരുത്തലും നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് ആവശ്യമാണ്.

നിക്കോട്ടിനാമൈഡിന്റെ പരമാവധി സുരക്ഷിതമായ പ്രതിദിന ഉപഭോഗം 900 മില്ലിഗ്രാം ആണ്. നിക്കോട്ടിനാമൈഡിന്റെ പരമാവധി സുരക്ഷിതമായ പ്രതിദിന ഉപഭോഗം EU ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രതിദിന ഉപഭോഗത്തിന്റെ 56 മടങ്ങാണ് (പോഷക റഫറൻസ് മൂല്യം, NRV).

ഈ മൂല്യം 19 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള മുതിർന്ന പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകമാണ്. മതിയായ ഡാറ്റ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് ബാധകമല്ല.

NVS II-ൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ (നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ സർവേ II, 2008) എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമുള്ള നിയാസിൻ പ്രതിദിന ഉപഭോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള (പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണക്രമം ഒപ്പം അനുബന്ധ) 900 മില്ലിഗ്രാം എന്ന അളവ് കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുക.

നിക്കോട്ടിനാമൈഡ് അമിതമായി കഴിച്ചാൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല ഭക്ഷണക്രമം ഒപ്പം അനുബന്ധ ഇന്നുവരെ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

NOAEL (നിരീക്ഷിച്ച പ്രതികൂല ഇഫക്റ്റ് ലെവൽ ഇല്ല) - ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഡോസ് കണ്ടെത്താനാകാത്തതും അളക്കാനാകാത്തതുമായ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രത്യാകാതം തുടർച്ചയായി കഴിച്ചാലും - EFSA നിക്കോട്ടിനാമൈഡിന് പ്രതിദിനം 1,750 മില്ലിഗ്രാം ആയി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച്, ദി ഡോസ് അതിൽ ഇല്ല പ്രത്യാകാതം സുരക്ഷിതമായ പരമാവധി ദൈനംദിന ഉപഭോഗത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്.

പ്രത്യാകാതം അമിതമായ നിക്കോട്ടിനാമൈഡ് കഴിക്കുന്നത് (പ്രതിദിനം 3,000 മില്ലിഗ്രാം നിക്കോട്ടിനാമൈഡ് വരെ) ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം അനുബന്ധ വളരെ അപൂർവമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പോലുള്ള ദഹനനാളത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഓക്കാനം (ഓക്കാനം) കൂടാതെ, ഒറ്റപ്പെട്ട കേസുകളിൽ, ഹെപ്പറ്റോട്ടോക്സിക് പ്രതികരണങ്ങൾ (നഷ്ടം കരൾ).

ഇതിനുള്ള പരമാവധി സുരക്ഷിതമായ ദൈനംദിന ഉപഭോഗം നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് 10 മില്ലിഗ്രാം.

ഈ മൂല്യം 19 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള മുതിർന്ന പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകമാണ്. മതിയായ ഡാറ്റ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും ഇത് ബാധകമല്ല.

നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡിന്റെ LOAEL (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതികൂല ഫലത്തിന്റെ അളവ്) - ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് ഡോസ് പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ - EFSA 30 മില്ലിഗ്രാം ആയി സജ്ജീകരിച്ചു.

30 മില്ലിഗ്രാം അളവിൽ ഉയർന്ന നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളിൽ ചൊറിച്ചിൽ (ചൊറിച്ചിൽ), ചൂട് അനുഭവപ്പെടൽ, ഫ്ലഷിംഗ് (പെട്ടെന്നുള്ള ചുവപ്പ് നിറം) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ത്വക്ക്) കൂടാതെ, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, തേനീച്ചക്കൂടുകൾ (തേനീച്ചക്കൂടുകൾ). കൂടാതെ, നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡിന്റെ അത്തരം അളവ് ഒരു വാസോഡിലേറ്ററി ഫലമുണ്ടാക്കുകയും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ. നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് (പ്രതിദിനം 300 മുതൽ 3,000 മില്ലിഗ്രാം വരെ) വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ കഴിക്കുന്നത് കാരണമാകാം ഓക്കാനം (ഓക്കാനം), ഛർദ്ദി, നെഞ്ചെരിച്ചില്, അതിസാരം (വയറിളക്കം), കൂടാതെ അസാധാരണവും കരൾ മൂല്യങ്ങൾ (ട്രാൻസ്മിനേസുകൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റസിന്റെ വർദ്ധനവ്) കൂടാതെ മഞ്ഞപ്പിത്തം (മഞ്ഞപ്പിത്തം).

എന്നിരുന്നാലും, ഇത്രയും അളവിൽ നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കഴിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല നേതൃത്വം അഭികാമ്യമല്ലാത്ത പാർശ്വഫലങ്ങൾ വരെ. നിക്കോട്ടിനാമൈഡിന് വലിയ അളവിൽ പോലും നേരിയ പാർശ്വഫലങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നതിനാൽ, ഇത് പലപ്പോഴും നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡിനേക്കാൾ മുൻഗണന നൽകുന്നു. നിക്കോട്ടിനാമൈഡ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സത്ത് അനുബന്ധ ഒപ്പം ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഭക്ഷണങ്ങളും.