ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് കെയർ: ചെലവുകൾ, ഡ്യൂട്ടികൾ എന്നിവയും മറ്റും

എന്താണ് ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് കെയർ?

വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് പരിചരണം പിന്തുണ നൽകുന്നു - ഒന്നുകിൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് വീട്ടിൽ പരിചരണം നൽകാൻ കഴിയാത്തതിനാലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാലോ. "മൊബൈൽ കെയർ" എന്ന പദം ചിലപ്പോൾ "ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് കെയർ" എന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് പരിചരണം: ചുമതലകൾ

ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് കെയർ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഹോം കെയർ സഹായം (ഒരു തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യമായി) നൽകുന്നു:

 • നഴ്‌സിംഗ് കെയർ നടപടികൾ (ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ നേരിടാനും ക്രമീകരിക്കാനും ഉള്ള സഹായം, ഉദാ. നടത്തം, കത്തുകൾ എഴുതാനുള്ള സഹായം, ഒഴിവുസമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഗെയിമുകൾ മുതലായവ)
 • വീട്ടുജോലികളിൽ സഹായിക്കുക (വീട് വൃത്തിയാക്കൽ പോലെ)
 • പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും പരിചരണ വിഷയങ്ങളിൽ ഉപദേശം, സഹായ സേവനങ്ങൾ (ചക്രങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം പോലുള്ളവ), ഗതാഗത സേവനങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളുടെ ഗതാഗതം എന്നിവയിൽ സഹായം

ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് കെയർ: ചെലവുകൾ

"ഒരു ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് കെയർ സേവനത്തിന് എത്ര ചിലവാകും?" പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള മിക്ക ആളുകൾക്കും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. കെയർ ഇൻഷുറൻസ് ചിലവുകളുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാലാണിത് - പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിയുടെ പരിചരണ നിലയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാക്കി തുക സ്വകാര്യമായി നൽകണം.

ഔട്ട്‌പേഷ്യന്റ് കെയർ സേവനത്തിന്റെ ആകെ ചെലവ് പ്രാഥമികമായി ഔട്ട്‌പേഷ്യന്റ് കെയർ സേവനം നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെയും അത് എത്ര തവണ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് പരിചരണത്തിന് സബ്സിഡി

ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് കെയർ: ഒരു ദാതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

ദീർഘകാല പരിചരണ ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ടുകൾ അംഗീകൃത പരിചരണ സേവനങ്ങളുടെ സൗജന്യ അവലോകനവും സേവനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റുകളും വില താരതമ്യങ്ങളും നൽകുന്നു. ബിസിനസ് ഡയറക്‌ടറിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ഔട്ട്‌പേഷ്യന്റ് കെയർ പ്രൊവൈഡർമാരെയും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം. പല ഔട്ട്‌പേഷ്യന്റ് കെയർ സേവനങ്ങളും നടത്തുന്നത് പള്ളികളും ചാരിറ്റികളും ആണ്, മറ്റുള്ളവ പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യ കമ്പനികളാണ്.

ഒരു ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് കെയർ സേവനം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ പരിഗണിക്കണം:

 • കമ്പനി എത്ര സ്ഥിരം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും സഹായ ജീവനക്കാരെയും നിയമിക്കുന്നു?
 • പരിചരണ സേവനത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകാൻ കഴിയുമോ, ഉദാഹരണത്തിന്, മെഡിക്കൽ കുറിപ്പടികൾ ഉൾപ്പെടെ?
 • കെയർ സ്റ്റാഫിന്റെ അസൈൻമെന്റുകൾ പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ദിനചര്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണോ?
 • ഡേ-കെയർ സൗകര്യങ്ങൾ പോലെയുള്ള മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുമായി ഈ സേവനം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ?
 • ഔട്ട്‌പേഷ്യന്റ് പരിചരണത്തിനായി വ്യക്തിഗതമായി തയ്യാറാക്കിയ പരിചരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ബന്ധുക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

വൈകല്യ പരിചരണം

നിങ്ങൾ ഒരു ബന്ധുവിന് ഔട്ട്‌പേഷ്യന്റ് പരിചരണം നൽകുകയാണെങ്കിൽ, വർഷത്തിൽ 365 ദിവസവും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ലഭ്യമായിരിക്കണം എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. അസുഖം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അർഹമായ അവധിക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വർഷത്തിൽ ആറാഴ്ച വരെ പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിക്ക് വിശ്രമ പരിചരണം (പകരം പരിചരണം) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാം.

വിശ്രമ സംരക്ഷണത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഹ്രസ്വകാല പരിചരണ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് സഹായിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഒരു പകരം വയ്ക്കൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, എന്നാൽ ഒരു ഹ്രസ്വകാല പരിചരണ സൗകര്യം ഒരു ഓപ്ഷനല്ല.

കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പരിചരണം നൽകുകയും പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിക്ക് കുറഞ്ഞത് കെയർ ലെവൽ 2 എങ്കിലും നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമ പരിചരണത്തിന് അർഹതയുള്ളൂ.

ചക്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം

പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിക്ക് പതിവായി പലതരം ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, "മീൽസ് ഓൺ വീൽസ്" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മീൽ ഡെലിവറി സേവനം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. സാമൂഹ്യക്ഷേമ കേന്ദ്രങ്ങൾ, മറ്റ് സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, സഹായ സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റികൾ എന്നിവ നൽകുന്ന സേവനമാണിത്. റെഡിമെയ്ഡ് ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു - എപ്പോൾ, എത്ര തവണ ദാതാവുമായി യോജിക്കുന്നു. നിരവധി ദാതാക്കൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾക്ക് റെഡി-ടു-സേർവ്, റീഹീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ ഭക്ഷണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

 • വിവിധ ദാതാക്കളുടെ മെനുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക. എന്താണ് ഓഫർ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചോയ്‌സുകൾ ഉണ്ട്?
 • പ്രത്യേക ഭക്ഷണക്രമം/തയ്യാറെടുപ്പുകളും (കുറഞ്ഞ ഉപ്പ്, ഗ്ലൂറ്റൻ രഹിത, പന്നിയിറച്ചി രഹിതം, ശുദ്ധമായത് മുതലായവ) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് പാനീയങ്ങളും ഓർഡർ ചെയ്യാമോ?
 • ഒരു സാമ്പിൾ മെനു ഓർഡർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കും പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണോ, അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടോ?
 • മൈക്രോവേവിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം ചൂടാക്കാമോ?
 • ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് റദ്ദാക്കാനോ പിന്നീടുള്ള തീയതിയിൽ വീണ്ടും ഓർഡർ ചെയ്യാനോ കഴിയുമോ?
 • നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥിര കോൺടാക്റ്റ് വ്യക്തിയുണ്ടോ?
 • ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ?
 • നിങ്ങൾക്ക് വാരാന്ത്യങ്ങളിലും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇതിന് അധിക ചിലവുകൾ ഉണ്ടാകുമോ?
 • മെനുകൾക്കായി ദാതാവ് എന്ത് വിലയാണ് ഈടാക്കുന്നത്, എന്ത് പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു?

ഒരു മെനുവിന്റെ വില സാധാരണയായി 4.50 മുതൽ 7 യൂറോ വരെയാണ്. അതിനാൽ വില താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് മൂല്യവത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് "ചക്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം" വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലോ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം താങ്ങാനാകുന്നില്ലെങ്കിലോ, നിങ്ങൾ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയോ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഓഫീസിലോ സബ്‌സിഡി ആവശ്യപ്പെടണം.