പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ - ഇതര ചികിത്സകൾ

ഭേദപ്പെടുത്താനാവാത്തതും പുരോഗമനപരവുമായ രോഗത്തിനുള്ള സാന്ത്വന പരിചരണം മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ബാധിച്ച വ്യക്തിക്കും വളരെയധികം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. രോഗത്തെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാ ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാനും തെറാപ്പി സമയത്ത് ധാർമ്മിക അതിരുകൾ നിരീക്ഷിക്കാനും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് ചുമതലയുണ്ട്. മറുവശത്ത്, ബാധിച്ചവർ ഭയവും നിസ്സഹായതയും കൊണ്ട് വലയുന്നു - പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നുവരുന്ന രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഭേദമാക്കാനാവാത്ത ട്യൂമർ രോഗങ്ങൾ. കൂടാതെ, കീമോതെറാപ്പിയുടെയും റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിയുടെയും ചിലപ്പോൾ ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരുപോലെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു.

അതിനാൽ, പല രോഗികളും - പലപ്പോഴും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും - "പരമ്പരാഗത വൈദ്യം", അതായത് ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥാപിതമായ (തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള) വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പുറത്തുള്ള തെറാപ്പി രീതികൾ തേടുന്നത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

ഇതരവും പൂരകവുമായ ചികിത്സകൾ

എന്നിരുന്നാലും, മിക്ക രോഗികളും പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടും പിന്മാറുന്നില്ല, പകരം മറ്റ് തരത്തിലുള്ള തെറാപ്പി പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കോംപ്ലിമെന്ററി തെറാപ്പി എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്. അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയമായി വേണ്ടത്ര തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം രീതികളുമായി നിരവധി വർഷത്തെ നല്ല അനുഭവം അവരുടെ ഉപയോഗത്തിന് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുന്നു.

ക്ലാസിക്കൽ (ഓർത്തഡോക്സ്), കോംപ്ലിമെന്ററി തെറാപ്പി രീതികൾ എന്നിവയുടെ സംയോജനം അതിനാൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാകും. താൽപ്പര്യമുള്ള രോഗികൾ തീർച്ചയായും പങ്കെടുക്കുന്ന ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സംയോജിത ചികിത്സാ ആശയം രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും - ആവശ്യമെങ്കിൽ, പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല, കോംപ്ലിമെന്ററി മെഡിസിനും പരിചയമുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായി. കാരണം പരസ്പര പൂരക രീതികൾ കൂടുതലും സൗമ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളാണെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

കോംപ്ലിമെന്ററി തെറാപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച് പരാതികൾ ലഘൂകരിക്കുന്നു

അത്തരം പരാതികൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് (ഹാജരായ ഡോക്ടറുമായി കൂടിയാലോചിച്ച്) പരമ്പരാഗത വൈദ്യചികിത്സയ്ക്ക് അനുബന്ധമായ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വ്യക്തിഗത കേസുകളിൽ സഹായകമായേക്കാവുന്ന പൂരക രീതികളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

  • പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് മെഡിസിൻ (TCM): TCM-ന്റെ ഒരു ശാഖയായ അക്യുപങ്ചർ വേദന, ഉറക്ക അസ്വസ്ഥതകൾ, ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി എന്നിവ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ക്വിഗോങ്, തായ് ചി, അക്യുപ്രഷർ എന്നിവയും ചില രോഗികളിൽ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
  • ഫൈറ്റോതെറാപ്പി: ചില ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ വിശപ്പ് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവ വാക്കാലുള്ള കഫം ചർമ്മത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവ ബലഹീനത, ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, ഉറക്ക തകരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദാവസ്ഥ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ സഹായിക്കുന്നു. മുന്നറിയിപ്പ്: ചില ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ മരുന്നുകളുടെ ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കും (ഉദാ. സെന്റ് ജോൺസ് വോർട്ട്) അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം!
  • അത്തരം പരാതികൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് (ഹാജരായ ഡോക്ടറുമായി കൂടിയാലോചിച്ച്) പരമ്പരാഗത വൈദ്യചികിത്സയ്ക്ക് അനുബന്ധമായ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വ്യക്തിഗത കേസുകളിൽ സഹായകമായേക്കാവുന്ന പൂരക രീതികളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:
  • പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് മെഡിസിൻ (TCM): TCM-ന്റെ ഒരു ശാഖയായ അക്യുപങ്ചർ വേദന, ഉറക്ക അസ്വസ്ഥതകൾ, ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി എന്നിവ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ക്വിഗോങ്, തായ് ചി, അക്യുപ്രഷർ എന്നിവയും ചില രോഗികളിൽ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
  • ഫൈറ്റോതെറാപ്പി: ചില ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ വിശപ്പ് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവ വാക്കാലുള്ള കഫം ചർമ്മത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവ ബലഹീനത, ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, ഉറക്ക തകരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദാവസ്ഥ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ സഹായിക്കുന്നു. മുന്നറിയിപ്പ്: ചില ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ മരുന്നുകളുടെ ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കും (ഉദാ. സെന്റ് ജോൺസ് വോർട്ട്) അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം!
  • ചിരി തെറാപ്പി: തെറാപ്പി എന്ന നിലയിൽ ചിരിക്ക് ശക്തിയുടെ കരുതൽ തുറക്കാനും വൈകാരികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വേദന കുറയ്ക്കാനും കഴിയും. ശാസ്ത്രീയമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും, പാലിയേറ്റീവ് ഘട്ടത്തിൽ നർമ്മം വളരെ ആരോഗ്യകരമാണ്.
  • കലയും സംഗീത ചികിത്സയും: ഉത്കണ്ഠ പോലുള്ള വിഷമകരമായ വികാരങ്ങളെ സർഗ്ഗാത്മകത സഹായിക്കും. സംഗീതത്തിനും ഇത് ബാധകമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഗീതം. മരിക്കുന്ന രോഗികൾ ഇത് വളരെക്കാലമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, അവരുടെ വൈകാരികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
  • ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിയും ലോഗോതെറാപ്പിയും: ഈ ചികിത്സകളുടെ സഹായത്തോടെ മാനസികവും മോട്ടോർ റിസർവുകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാകും. വിഴുങ്ങൽ തകരാറുകൾ, രുചിയുടെ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവ് എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെയും വ്യായാമങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.
  • ടച്ച് തെറാപ്പി: ചർമ്മത്തിൽ അടിക്കുക, ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥാനം പതിവായി മാറ്റുക, മസാജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ കൈകളിൽ വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുക എന്നിവ ക്ഷേമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും മരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും.

രോഗശാന്തിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക

മരിക്കാനുള്ള ഭയം അകറ്റുന്നു

റേഡിയേഷൻ, കീമോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല വെന്റിലേഷൻ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത വൈദ്യചികിത്സകൾ ഇനി ഉപയോഗപ്രദമാകാതെ വരുമ്പോൾ രോഗിയെ അറിയിക്കുന്നതും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഫിസിഷ്യന്റെ ചുമതലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വേദനയോ ഉത്കണ്ഠയോ പോലുള്ള പരാതികൾ ലഘൂകരിക്കാൻ മരുന്നുകളോ സൌമ്യമായ ചികിത്സകളോ സഹായിക്കുന്നു. അവസാനമായി, സ്പർശനം, കാഴ്ച, കേൾവി, മണം എന്നിവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു. സൗമ്യമായ ലാളനകൾ, പ്രിയപ്പെട്ട പെയിന്റിംഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, മനോഹരമായ സംഗീതം, പ്രകൃതിദത്ത മുറിയിലെ സുഗന്ധങ്ങൾ എന്നിവ മരണത്തിന് മാന്യമായ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇത് ജനനം പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.