പെരിമെട്രി: നേത്ര പരിശോധനയുടെ പ്രക്രിയയും പ്രാധാന്യവും

എന്താണ് പെരിമെട്രി?

പെരിമെട്രി അൺ എയ്ഡഡ് ഐ (വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്) ഗ്രഹിക്കുന്ന ദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധികളും ധാരണയുടെ തീവ്രതയും അളക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിഷ്വൽ അക്വിറ്റി നൽകുന്ന സെൻട്രൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, വിഷ്വൽ ഫീൽഡിന്റെ പുറം ഭാഗം പ്രധാനമായും ചുറ്റുപാടുകളെ ഓറിയന്റേഷനും ധാരണയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പരിശോധനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള കണ്ണ് ഒരു പോയിന്റ് ഉറപ്പിക്കുകയും ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പരിശോധനയ്ക്ക് പ്രധാനമാണ്.

പെരിമെട്രിക്ക് നിരവധി രീതികളുണ്ട്:

  • ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക് പെരിമെട്രി: ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓരോ തവണയും തന്റെ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിന്റെ അരികിൽ ഒരു തിളക്കമുള്ള പോയിന്റ് കാണുമ്പോൾ രോഗി ഒരു ബട്ടൺ വഴി ഒരു സിഗ്നൽ നൽകുന്നു. ലൊക്കേഷനു പുറമേ, ഉത്തേജക ശക്തി, അതായത് തെളിച്ചം എന്നിവയും കമ്പ്യൂട്ടർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
  • ചലനാത്മക ചുറ്റളവ്: ഇവിടെ, പ്രകാശത്തിന്റെ പോയിന്റുകൾ പുറത്ത് നിന്ന് കേന്ദ്ര ദർശന മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് തന്റെ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് കണ്ടയുടനെ രോഗി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഈ മൂന്ന് രീതികളിൽ ഓരോന്നിലും, പരിശോധിക്കാത്ത കണ്ണ് മറയ്ക്കുന്നു, അതിനാൽ മറ്റേ കണ്ണിലെ കുറവുകൾ നികത്താനും അതുവഴി പരിശോധനാ ഫലത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കാനും കഴിയില്ല.

എപ്പോഴാണ് പെരിമെട്രി നടത്തുന്നത്?

വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പെരിമെട്രിക്ക് കഴിയും, പലപ്പോഴും പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ്. അത്തരമൊരു വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് വൈകല്യത്തിന്റെ (സ്കോട്ടോമ) കാരണം കണ്ണിൽ തന്നെയോ ഒപ്റ്റിക് നാഡിയിലോ കിടക്കാം, മാത്രമല്ല തലച്ചോറിന്റെ വിഷ്വൽ സെന്ററിലെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് നാഡി പാതകളുടെ മേഖലയിലും.

സെൻട്രൽ സ്കോട്ടോമ, ഹെമിയാനോപ്സിയ (അർദ്ധ-വശങ്ങളുള്ള നഷ്ടം) അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രന്റ് അനോപ്സിയ (ക്വാഡ്രന്റ് നഷ്ടം) എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് നഷ്ടം ഉണ്ട്.

പെരിമെട്രിയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ മെഡിക്കൽ കാരണങ്ങൾ (സൂചനകൾ) ഇവയാണ്:

  • വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത കാഴ്ച അസ്വസ്ഥതകൾ
  • ഗ്ലോക്കോമ
  • റെറ്റിന ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് (അബ്ലാറ്റിയോ റെറ്റിന)
  • മാക്യുലർ ഡീജനറേഷൻ
  • മസ്തിഷ്ക മുഴകൾ, സ്ട്രോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം എന്നിവ കാരണം വിഷ്വൽ പാതയുടെ നിഖേദ്
  • ഇതിനകം അറിയപ്പെടുന്ന വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് നഷ്ടത്തിന്റെ ഫോളോ-അപ്പ്
  • വിഷ്വൽ അക്വിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തൽ (ഉദാ. പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക്)

ഒരു ചുറ്റളവിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

വിരൽ ചുറ്റളവ്

രോഗി പരിശോധകന്റെ മൂക്കിന്റെ അറ്റം ശരിയാക്കുന്നു. എക്സാമിനർ ഇപ്പോൾ കൈകൾ വിടർത്തി വിരലുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് രോഗിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ, എക്സാമിനർ തന്റെ കൈകൾ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നീക്കുന്നു, അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധി കണക്കാക്കാം. ഓരോ തവണയും വിരലുകളുടെ ചലനം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ രോഗി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

സ്റ്റാറ്റിക് പെരിമെട്രി

രോഗിയുടെ തല പെരിമെട്രി ഉപകരണത്തിന്റെ താടിയുടെയും നെറ്റിയുടെയും പിന്തുണയിൽ നിൽക്കുകയും ഒരു അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു കേന്ദ്രബിന്ദു ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അർദ്ധഗോളത്തിലെ വിവിധ പോയിന്റുകളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രകാശ ബിന്ദുക്കൾ പ്രകാശിക്കുന്നു. രോഗി ഒരു ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ, ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തി ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

രോഗി ഒരു ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഉയർന്ന പ്രകാശ തീവ്രതയോടെ അതേ സ്ഥാനത്ത് പിന്നീട് ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, വിഷ്വൽ ഫീൽഡിന്റെ പരിധികൾ മാത്രമല്ല, കാഴ്ചയുടെ സംവേദനക്ഷമതയും നിർണ്ണയിക്കുകയും ഒരു വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് മാപ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചലനാത്മക ചുറ്റളവ്

തുടർന്ന്, ലൈറ്റ് മാർക്കുകളുടെ തീവ്രതയും വലുപ്പവും കുറയുന്നു, അതിനാൽ ദുർബലമായ പ്രകാശ സിഗ്നലുകൾക്കായി ഐസോപ്റ്ററുകൾ നിർണ്ണയിക്കാനാകും.

പെരിമെട്രിയുടെ അപകടസാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ചുറ്റളവ് ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു അപകടവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഉയർന്ന ഏകാഗ്രത ആവശ്യമുള്ള ഒരു പരീക്ഷാ രീതിയായതിനാൽ, കഠിനാധ്വാനം കാരണം തലവേദനയും കണ്ണുകൾ കത്തുന്നതും ഉണ്ടാകാം.

പെരിമെട്രി സമയത്ത് ഞാൻ എന്താണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്?

ഈ പരിശോധനയുടെ ഫലങ്ങൾ രോഗിയുടെ സഹകരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ചുറ്റളവിൽ ഉണർന്നിരിക്കുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ, വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് മാപ്പ് ശേഖരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന വിഷ്വൽ ന്യൂനതകൾ നികത്തേണ്ടതുണ്ട്, അതിനാൽ മൂല്യങ്ങൾ വികലമാകില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് വിഷ്വൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റിക്ക്.