ഫിസിയോതെറാപ്പിറ്റിക് ഇടപെടൽ | റോട്ടേറ്റർ കഫിനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ

ഫിസിയോതെറാപ്പിറ്റിക് ഇടപെടൽ

ദി റൊട്ടേറ്റർ കഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലെ ചില വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ പരിശീലിപ്പിക്കാം. ഇതിൽ പരിശീലനം ഉൾപ്പെടുന്നു ബാഹ്യ ഭ്രമണം ടെറസ് മേജർ, ഇൻഫ്രാസ്പിനാറ്റസ്, സുപ്രാസ്പിനാറ്റസ് പേശികൾ, സബ്സ്കാപ്പുലാരിസ് പേശികൾക്കുള്ള ആന്തരിക ഭ്രമണത്തിൽ പരിശീലനം. കൂടാതെ, പിന്തുണാ വ്യായാമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണ് റൊട്ടേറ്റർ കഫ്.

ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത സജീവമാക്കൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ചില ഏകോപന വ്യായാമങ്ങളുണ്ട് തോളിൽ ജോയിന്റ് അസ്ഥിരതയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഫിക്സേഷൻ പേശികൾ. വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം ബാഹ്യ ഭ്രമണം ആന്തരിക ഭ്രമണത്തേക്കാൾ പലപ്പോഴും പ്രധാനമാണ്, കാരണം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തോളുകൾ മുന്നോട്ട് വലിക്കുകയും ബാഹ്യ ഭ്രമണം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ സാഷ്ടാംഗ ഭാവത്തിലാണ് നാം പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത്. പോലുള്ള വ്യായാമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക കൈത്തണ്ട പിന്തുണ, നാലടി സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്-അപ്പ് സ്ഥാനം എന്നിവയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു റൊട്ടേറ്റർ കഫ്.

വ്യായാമ വേളയിൽ ഒരു നല്ല ഭാവം നിലനിർത്തേണ്ടത് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രധാനമാണ്, കൂടാതെ നിഷ്ക്രിയ സംയുക്ത ഘടനകളിൽ അമിതമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തരുത്, മറിച്ച് പേശികളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള രീതിയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. സപ്പോർട്ട് തൂണുകൾ ഉയർത്തുകയോ ഭാരം മാറ്റുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യായാമങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാക്കുകയും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്തുണാ വ്യായാമങ്ങൾ ലേഖനത്തിൽ കാണാം ഫിസിയോതെറാപ്പി വ്യായാമങ്ങൾ തിരികെ.

ഏകോപനം വ്യായാമങ്ങളും പലപ്പോഴും സഹായകരമാണ്. മാനുവൽ ഉത്തേജനത്തിലൂടെയും തോളിൽ നേരിട്ട് പ്രതിരോധത്തിലൂടെയും തല തെറാപ്പിസ്റ്റിന്, രോഗിക്ക് തന്റെ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ സജീവമാക്കാൻ പഠിക്കാനും സാധ്യമായ സംയുക്ത അസ്ഥിരത മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും. പിന്നീട്, അത്തരം വ്യായാമങ്ങൾ ഒരു പന്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും എയ്ഡ്സ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ ഫിക്സേഷൻ നൽകുന്നതുവരെ ജോയിന്റിലെ ഏകാഗ്രതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന ലേഖനത്തിൽ തോളിനുള്ള കൂടുതൽ മൊബിലൈസേഷൻ വ്യായാമങ്ങൾ കാണാം ഏകോപനം ഒപ്പം ബാക്കി പരിശീലനം. റൊട്ടേറ്റർ കഫിന്റെ പേശികൾ നീങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു മുകളിലെ കൈ ചലനത്തിന്റെ വിവിധ ദിശകളിൽ, എന്നാൽ തോളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ് തല സോക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യുക. റൊട്ടേറ്റർ കഫിന്റെ സാധാരണ ക്ലിനിക്കൽ ചിത്രങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് വിള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സം എന്നിവയാണ്.

യുവാക്കളിൽ, ആദ്യത്തേത് സാധാരണയായി ഒരു പരിക്ക് മൂലമാണ്, അതേസമയം പ്രായമായവരിൽ, തേയ്മാനവും കണ്ണീരും കാരണമാകാം ടെൻഡോണുകൾ കീറാൻ റൊട്ടേറ്റർ കഫ്. ഇംപിംഗ്മെന്റ് ഷോൾഡർ സ്റ്റെനോസിസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ദി തല തോളിൻറെ സോക്കറ്റിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നവയ്ക്ക് താഴെയായി മുകളിലേക്ക് സ്ഥാനചലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അക്രോമിയോൺ, ഘടനകളുടെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഫലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവിടെ.

സുപ്രാസ്പിനാറ്റസ്, ഇൻഫ്രാസ്പിനാറ്റസ് പേശികളുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടെൻഡോൺ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ രോഗത്തിൽ, കൈയുടെ വ്യാപനം പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് വേദനാജനകവും പരിമിതവുമാണ്. ഇവിടെയും, സംയുക്തത്തിൽ കോശജ്വലന മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം, ആത്യന്തികമായി തോളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ആർത്രോസിസ്.