സമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി | ഗർഭാവസ്ഥയിൽ സമ്മർദ്ദം

സമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വളരെ സഹായകമാകും. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അമ്മയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദം ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, വളരുന്ന വയർ കാരണം മിക്ക ഗർഭിണികൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ ചലന രീതിയോ വ്യത്യസ്ത ഭാവമോ ഉണ്ട്.

വലിയ വയറ്, തിരികെ കാരണമാകും വേദന, കഴുത്ത് ടെൻഷൻ ഒപ്പം തലവേദന. ഫിസിയോതെറാപ്പി ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളെ കൃത്യമായി സഹായിക്കുക എന്നതാണ്. പോസ്ചർ പരിശീലനത്തിലൂടെയും പ്രത്യേക വ്യായാമങ്ങളിലൂടെയും, ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ ശരീരത്തിന് നല്ല ഭാവം സ്വീകരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഗര്ഭം പ്രശ്നങ്ങളുടെ വികസനം തടയുന്നതിന്.

അറിയപ്പെടുന്ന പെൽവിക് ഫ്ലോർ വരാനിരിക്കുന്ന ജനനത്തിനായുള്ള ഒരു നല്ല തയ്യാറെടുപ്പ് കൂടിയാണ് പരിശീലനം. പ്രത്യേക പരിശീലനമുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്കും പ്രത്യേകം അപേക്ഷിക്കാം ഗര്ഭം അധികമായി നൽകാൻ ഗർഭിണികൾക്ക് മസാജ് ചെയ്യുന്നു അയച്ചുവിടല്. കൂടാതെ അക്വാ ജിംനാസ്റ്റിക്സും നല്ലതാണ് ബാക്കി ദൈനംദിന സമ്മർദ്ദത്തിന്.

സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഗര്ഭം, ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും ഫിസിയോതെറാപ്പിക് കുറിപ്പടി നൽകുന്നു. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ സാധാരണയായി ആഴ്ചയിൽ 2-3 തവണ ഫിസിയോതെറാപ്പിക് ചികിത്സയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ:

  • ഗർഭിണികൾക്കുള്ള യോഗ
  • ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അക്യൂപങ്‌ചർ
  • ഓട്ടോജനിക് പരിശീലനം
  • നെഞ്ചുവേദന വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു

കുട്ടിയിൽ പ്രഭാവം

ഇതിന്റെ പ്രഭാവം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ സമ്മർദ്ദം കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസപ്പെടാം. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അമ്മയുടെ സമ്മർദ്ദ നില വർദ്ധിക്കുകയും, ഉദാഹരണത്തിന്, അവളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ, ഇത് പിഞ്ചു കുഞ്ഞിലേക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അവരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് നല്ലതല്ലെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഊഹിക്കാം. ഓടുക. ദി സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഗർഭകാലത്ത് കുട്ടിയുടെ ശാരീരിക വികസന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും, അത് വളരെ നേരത്തെ ജനിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം കുറവാണ്.

മാനസിക വികസനം പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ADHD or പഠന ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. അമ്മമാർ വളരെ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ സമ്മർദ്ദം കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നൈരാശം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാനസിക രോഗങ്ങൾ. തുടർന്നുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ബാല്യം, ആസ്ത്മ അല്ലെങ്കിൽ അമിതഭാരം സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ വൈകിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ആകാം. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തുടർച്ചയായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സമ്മർദ്ദം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ശ്വാസകോശം പോലെയുള്ള ഘടനകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു തലച്ചോറ് വളരെ വേഗത്തിൽ പക്വത പ്രാപിക്കുന്നു, ഇത് വളർച്ചയുടെയും കോശവിഭജനത്തിന്റെയും ചെലവിലാണ്. അതിനാൽ, ജീവിതത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഗതിയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.