ഫിസിയോതെറാപ്പി | മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് (എംഎസ്) വ്യായാമങ്ങൾ

ഫിസിയോതെറാപ്പി

ഫിസിയോതെറാപ്പി മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചികിത്സയിലും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ടോക്ക് തെറാപ്പി ആണ്, ഇത് ഒരു സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെയും ബാധിക്കുന്നു. രോഗിക്ക് അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉത്കണ്ഠയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാനും അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും കഴിയണം. നൈരാശം ഒഴിവാക്കുന്നു.

രോഗിക്ക് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം ഉണ്ട്, അസുഖത്തിന്റെ ഗതി കൂടുതൽ വഞ്ചനാപരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ കൂടുതൽ വായിക്കുക:

 • ഹൈപ്പർടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പസ്തിചിത്യ് പേശികളിൽ, തെറാപ്പിയുടെ ഫോക്കസ് പൊട്ടിത്തെറിക്കലാണ്. പകരമായി, രോഗിക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ വഴി രോഗാവസ്ഥ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും നീട്ടി.

  കാലുകളുടെ സഹായത്തോടെ ലാറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പൈൻ സ്ഥാനത്ത് പെൽവിസിന്റെ മൊബിലൈസേഷൻ പെൽവിക് ഏരിയയിലെ ചലനശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, അങ്ങനെ കാലുകൾ ചലിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. ലാറ്ററൽ നീട്ടി മുഴുവൻ ഒരേസമയം മൊബിലൈസേഷൻ കൊണ്ട് കാലുകൾ പേശികളുടെ കാല് ടോണസ് കുറയ്ക്കുന്നു. ചലനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുഗമമാക്കുന്നതിനുമായി പിഎൻഎഫിൽ നിന്നുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ്.

  പെൽവിക് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ പാറ്റേണുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച്, പെൽവിസിന്റെ ചലനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശ്രേണിയും രോഗി പഠിക്കുന്നു. തോളിൽ ബ്ലേഡ്, ശരിയായതും അന്തിമവുമായ ചലന നിർവ്വഹണത്തിന് ഇത് പ്രധാനമാണ്. മുഴുവൻ പിഎൻഎഫ് പാറ്റേണും രോഗിയുമായി നടത്തുന്നതിലൂടെ, പേശികളുടെ ശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

 • രോഗിക്ക് ഇതിനകം തളർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ, ബാധിച്ച പേശികളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ടാപ്പിംഗ്, സ്ട്രോക്കിംഗ്, കോൾഡ് തെറാപ്പി എന്നിവ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

  കൂടാതെ, പേശികളിൽ ഒരു ഉത്തേജക കറന്റ് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, ഇത് പേശികളെ നേരിട്ട് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. കാൽ ലിഫ്റ്റർ സ്പ്ലിന്റ് രോഗിയെ നടക്കാൻ സഹായിക്കുകയും വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകോപനം ഒപ്പം ബാക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വ്യായാമങ്ങൾ വഴി ഇവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. രോഗം വളരെ വൈവിധ്യപൂർണ്ണമായതിനാൽ, ഒരു ചികിത്സ അപൂർവ്വമായി മറ്റൊന്നിന് സമാനമാണ്. പലപ്പോഴും രോഗികൾ വ്യത്യസ്തമോ നിശിതമോ ആയ പരാതികളുമായി വരുന്നു, അത് അതിനനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കാം.

 • മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസിനുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി
 • ക്രയോതെറാപ്പി / കോൾഡ് തെറാപ്പി
 • വിഷാദരോഗത്തിനുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി
 • പോപ്പ്
 • മൊബിലിറ്റി പരിശീലനം - നട്ടെല്ല്, തോളിൽ, കാൽമുട്ട്, ഹിപ്