പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുക: ഒരു നോൺ-പുകവലിക്കാരനാകുന്നത് എങ്ങനെ!

പിന്മാറല് ലക്ഷണങ്ങള്

നിക്കോട്ടിൻ ഒരു ശക്തമായ ആസക്തി പദാർത്ഥമാണ്. പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ നിക്കോട്ടിനിൽ നിന്നുള്ള ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പിൻവലിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങളെ നേരിടണം.

നിക്കോട്ടിൻ പിൻവലിക്കൽ: കോഴ്സ്

ശാരീരിക നിക്കോട്ടിൻ പിൻവലിക്കൽ സാധാരണയായി 72 മണിക്കൂറിന് ശേഷം പൂർത്തീകരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, അമിതമായി പുകവലിക്കുന്നവർക്ക് നിക്കോട്ടിൻ പിൻവലിക്കൽ 30 ദിവസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. പിൻവലിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിയുകയും അവയ്‌ക്കെതിരെ സ്വയം ആയുധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥിരമായി പുകവലി വിമുക്തരാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, പിൻവലിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ശാരീരിക തലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു:

 • ഉറക്കം തടസ്സങ്ങൾ
 • തളര്ച്ച
 • ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം
 • ഭയം
 • വിശ്രമം
 • മലബന്ധം
 • കോവിംഗ്സ്

മനഃശാസ്ത്രപരമായ പിൻവലിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങൾ

മനഃശാസ്ത്രപരമായ ആശ്രിതത്വം പ്രകടമാകുന്നു

 • പരിഭ്രാന്തി @
 • പുകവലിക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹം
 • ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുകവലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ

സ്വയമേവ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കൽ

കാരണം പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ബുദ്ധിമുട്ട് "ശീലത്തിന്റെ ശക്തി" ആണ്. ഇത് പെരുമാറ്റ രീതികൾ, പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ, സമ്മർദ്ദ നഷ്ടപരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പുകവലിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. നിർണായക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പുകവലി നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ പുകവലി നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ - അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് സമാന്തരമായെങ്കിലും എതിർ-തന്ത്രങ്ങളുടെയും ബദൽ സ്വഭാവങ്ങളുടെയും ഒരു ആയുധശേഖരം വികസിപ്പിക്കണം.

ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് പുകവലി അവസാനിപ്പിക്കുക

പുകവലി നിർത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സമഗ്രവും ഫലപ്രദവുമായ മാർഗ്ഗമാണ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പികൾ. അവ സാധാരണയായി ഗ്രൂപ്പുകളായി നടത്തപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ വ്യക്തിഗതമായും. അടിസ്ഥാനപരമായി, ഈ പുകവലി നിർത്തൽ തെറാപ്പി നാല് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

പ്രചോദനം

പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രചോദനം കണ്ടെത്തുന്നതും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്:

 • നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാകാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണ്
 • നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു ആസക്തിയുടെ കാരുണ്യത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല
 • നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ട്, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ ഭാരപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല
 • നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ കൂടുതൽ ഭാരപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല
 • നിങ്ങളുടെ പണം ഇനി കത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല

നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ദൃഢവും സിഗരറ്റില്ലാത്ത ഒരു പോസിറ്റീവായ ജീവിതം നിങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രയധികം നിങ്ങളുടെ ശ്രമം വിജയിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

സ്വയം നിരീക്ഷണം

സ്വയം നിരീക്ഷണവും അതുവഴി ഒരാളുടെ സ്വന്തം പെരുമാറ്റ രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദനവും അതിനാൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാം ആകും.

നിശിത വിരാമം

ചിലർ ഉടൻ തന്നെ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു (പോയിന്റ്-ക്ലോസ് രീതി), മറ്റുള്ളവർ ക്രമേണ സിഗരറ്റ് ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നു. അവസാന രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഭാഗിക ലക്ഷ്യങ്ങളും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിനുള്ള നിയമങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. പോയിന്റ്-ക്ലോസ് രീതി എളുപ്പമാണ്.

എതിർ തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക

പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ചതിനുള്ള പ്രതിഫലം

അതുപോലെ പ്രധാനമാണ് പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലവും. ഇനി ആരും സിഗരറ്റ് നൽകാതിരിക്കാൻ സുഹൃദ് വലയവും തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷവും ആരംഭിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒരു പന്തയം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു: "ഞാൻ സഹിഷ്ണുത പുലർത്തും".

സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആൻഡ് റിലാപ്സ് പ്രോഫിലാക്സിസ്

ഓരോ മുൻ പുകവലിക്കാരനും നിർണായക സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കണം (ഉദാ. സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള പബ് നൈറ്റ്). അതിനാൽ, നിർണായക സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പികളിൽ, ഇത് പലപ്പോഴും റോൾ പ്ലേയിംഗ് രൂപത്തിലാണ്.

ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വയം സഹായ പുസ്തകങ്ങളുമുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു സഹായകരമായ വിധത്തിൽ സഹായിക്കാനാകും. പുകവലി നിർത്തുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആധുനിക മൊബൈൽ വേരിയന്റുകൾ സ്മാർട്ട്‌ഫോണിനായുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തിഗത പ്രൊഫഷണൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലുള്ള ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി പുകവലി നിർത്തൽ പരിപാടികൾ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. പുസ്‌തകങ്ങൾക്കും ആപ്പുകൾക്കും ഇവയ്‌ക്ക് അനുബന്ധമായി നൽകാനാകും.

നിക്കോട്ടിൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ തെറാപ്പി

വിലയിരുത്തൽ: നിക്കോട്ടിൻ റീപ്ലേസ്‌മെന്റ് തെറാപ്പി (NET) യുടെ ഫലപ്രാപ്തി നിരവധി ക്ലിനിക്കൽ പഠനങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നിക്കോട്ടിൻ പാച്ചുകൾ & കോ. വിജയകരമായ പുകയില നിർത്തലിനുള്ള സാധ്യതയെ ഏകദേശം ഇരട്ടിയാക്കാം. ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിക്കോട്ടിൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ തെറാപ്പി പ്രത്യേകിച്ചും വാഗ്ദാനമാണ്.

പുകവലി വിരുദ്ധ മരുന്നുകൾ

തെറാപ്പിയുടെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ, പുകവലിക്കാരന് ഇതിനകം പുകവലി വിരുദ്ധ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ, പുകവലി തുടരാൻ അനുവാദമുണ്ട്. ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, രക്തത്തിലെ മരുന്നിന്റെ സജീവ ഘടകത്തിന്റെ അളവ് ആവശ്യത്തിന് ഉയർന്നതായിരിക്കുമ്പോൾ നിർത്തലാക്കൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

മറ്റൊരു ആന്റി-സ്‌മോക്കിംഗ് ടാബ്‌ലെറ്റിൽ വാരനിക്‌ലൈൻ എന്ന സജീവ ഘടകമുണ്ട്. നിക്കോട്ടിൻ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതേ സൈറ്റുകളിൽ ഇത് തലച്ചോറിൽ ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നു. സിഗരറ്റിനോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്

പ്ലാസിബോസുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വരേനിക്ലിൻ നിർത്തലാക്കൽ നിരക്ക് മൂന്നിരട്ടിയാക്കി, ബ്യൂപ്രോപിയോണുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പുകവലി നിർത്തൽ വിജയ നിരക്ക് ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, തലവേദന, ക്ഷീണം, ഓക്കാനം, ദഹനക്കേട് തുടങ്ങിയ പാർശ്വഫലങ്ങൾ സാധ്യമാണ്.

ഇ-സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പുകവലി നിർത്തുക

ഇ-സിഗരറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കൂടുതൽ വായിക്കുക.

പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കൽ - ഇതര മാർഗ്ഗങ്ങൾ

പലരും പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഇതര മാർഗ്ഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഇതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി സാധാരണയായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്, കുറഞ്ഞത് പ്ലാസിബോ ഇഫക്റ്റ് നന്നായി സഹായിച്ചേക്കാം.

അക്യുപങ്ചർ ഉപയോഗിച്ച് പുകവലി നിർത്തുക

പുകവലി നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ പുകവലിക്കുള്ള അക്യുപങ്ചർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ രീതിയുടെ പ്രവർത്തനരീതികൾ ഇതുവരെ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

വിലയിരുത്തൽ: പുകയില നിർത്തൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, വ്യത്യസ്ത അക്യുപങ്ചർ ടെക്നിക്കുകൾ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അക്യുപങ്‌ചർ ടെക്‌നിക്കൊന്നും പ്ലാസിബോയേക്കാൾ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

പുകവലിക്കെതിരായ കുത്തിവയ്പ്പ്

വിലയിരുത്തൽ: ഫലപ്രാപ്തിക്ക് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. പുകവലിക്കാത്ത കുത്തിവയ്പ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താത്തത് അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ ശക്തമായ ഘടകമാണ്. ഫലവും പാർശ്വഫലങ്ങളും ഒരു വിലയിരുത്തൽ സാധ്യമല്ല.

ഹിപ്നോസിസ് ഉപയോഗിച്ച് പുകവലി നിർത്തുക

മൂല്യനിർണ്ണയം: എല്ലാ നിർദ്ദേശിത രീതികളുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രൂപത്തിന്, അക്യുപങ്ചറിനും ഇത് ബാധകമാണ്. ഒരാൾക്ക് പുകവലി നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദീർഘകാല കാര്യക്ഷമത ഇതുവരെ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ട് രീതികളുടെയും പോരായ്മ: പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രലോഭന സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിടാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പുകവലിക്കാർക്ക് അവർ നൽകുന്നില്ല.

വിശ്രമ രീതികൾ

കൈകൾ, പ്രകൃതിദത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കമ്പനികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പുകവലി നിർത്തുക.

കൈകൾ വയ്ക്കൽ, പ്രകൃതിദത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ മറ്റ് രീതികൾ വിമർശനാത്മകമായി കാണണം. പലപ്പോഴും, തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ നിർദ്ദേശപരമായ സ്വാധീനം മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ.

അപകടസാധ്യതയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പുകവലി നിർത്തൽ

ദിവസേനയുള്ള പുകവലി ചില അപകടസാധ്യതയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ വലിയ അപകടസാധ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. രക്തക്കുഴലുകളുടെ രോഗമുള്ള രോഗികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തമായ ശാരീരിക ആശ്രിതത്വമുള്ള പുകവലിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണികൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക്, വിജയകരമായ പുകവലി നിർത്തൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്.

സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ

സ്ത്രീകളിൽ, പുകവലിയിൽ നിന്നുള്ള അപകടസാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്:

കുട്ടികളുണ്ടാകാനുള്ള പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത ആഗ്രഹമുള്ള സ്ത്രീകൾ, മറുവശത്ത്, സ്വീകാര്യത കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള കാരണമായി പുകവലി ഒഴിവാക്കണം.

ഗുളിക കഴിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ത്രോംബോസിസ് സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ട്യൂബിംഗൻ സർവകലാശാലയുടെ ഒരു പഠനം കാണിക്കുന്നത് പോലെ, കൂടുതൽ തീവ്രപരിചരണം വിജയനിരക്ക് ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രത്യേക ഘടകങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകൾ വ്യക്തിഗത ചികിത്സയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രയോജനം നേടുന്നു. ഗർഭിണികളായ പുകവലിക്കാർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി ഉപയോഗിച്ച്, വിജയിക്കാനുള്ള ദീർഘകാല സാധ്യത 20 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെയാണ്.

അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്ന പുകവലിക്കാർ

പുകവലി നിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക സൈക്കോതെറാപ്പിറ്റിക് സമീപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ ആശ്രിത പുകവലിക്കാർക്ക് പ്രയോജനം കുറവാണ്. അവർ അടിസ്ഥാനപരമായി കൂടുതൽ ശാരീരികമായി ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്, അതിനാൽ വലിയ അളവിൽ നിക്കോട്ടിൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇത് അവർക്ക് ഈ ശീലം ഒഴിവാക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നു. നിക്കോട്ടിൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ തെറാപ്പിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി പല പഠനങ്ങളിലും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കഠിനമായ പുകവലിക്കാർക്ക്, ദീർഘകാല, സുസ്ഥിരമായ അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിത നിക്കോട്ടിൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ തെറാപ്പി (നിക്കോട്ടിൻ ഗം അല്ലെങ്കിൽ നാസൽ സ്പ്രേ എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് നിക്കോട്ടിൻ പാച്ച്) പുനരധിവാസം തടയുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്.

പ്ലാസിബോയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വരേനിക്ലിൻ പിൻവലിക്കൽ നിരക്കുകളെ മൂന്നിരട്ടിയാക്കി, പ്രാഥമിക പഠന ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ബ്യൂപ്രിയോണിനെ അപേക്ഷിച്ച് വിജയ നിരക്ക് ഇരട്ടിയായി. നാളിതുവരെ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വരേനിക്ലിൻ കുറച്ച് പാർശ്വഫലങ്ങളോടെ ഫലപ്രദമായ ഔഷധ പിന്തുണ നൽകുന്നു*.

ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ള പുകവലിക്കാർ

പുകവലി നിർത്തുക - നുറുങ്ങുകൾ

പ്രചോദനം, ചെറിയ പ്രതിഫലം, വിശ്രമം: സിഗരറ്റിനോടുള്ള ആസക്തി ഒഴിവാക്കാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന നോൺ-സ്‌മോക്കിംഗ് ടിപ്പുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ചിത്ര ഗാലറിയിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: