സാക്രം: ഘടനയും പ്രവർത്തനവും

എന്താണ് സാക്രം?

നട്ടെല്ലിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് സാക്രം (ഓസ് സാക്രം). അതിൽ അഞ്ച് സംയോജിത സാക്രൽ കശേരുക്കളും അവയുടെ വാരിയെല്ലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവ ഒരുമിച്ച് വലുതും ശക്തവും കർക്കശവുമായ അസ്ഥിയായി മാറുന്നു. ഇതിന് ഒരു വെഡ്ജ് ആകൃതിയുണ്ട്: ഇത് മുകളിൽ വീതിയും കട്ടിയുള്ളതും ഇടുങ്ങിയതും അടിയിലേക്ക് നേർത്തതുമായി മാറുന്നു. സാക്രം പിന്നിലേക്ക് വളഞ്ഞതാണ് (സാക്രൽ കൈഫോസിസ്).

സാക്രത്തിന്റെ മുൻ ഉപരിതലം

സാക്രത്തിന്റെ ഡോർസൽ ഉപരിതലം

ഓസ് സാക്രത്തിന്റെ കുത്തനെയുള്ള, പരുക്കൻ, ബാഹ്യമായി വളഞ്ഞ വശം പിന്നിലേക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഇതിന് അഞ്ച് രേഖാംശ വരമ്പുകൾ ഉണ്ട്: മധ്യഭാഗം കുത്തനെയുള്ളതും സാക്രൽ കശേരുക്കളുടെ സ്പിന്നസ് പ്രക്രിയകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ഇതിന് സമാന്തരമായി, ഒരു ഞരമ്പുകൾ ഓരോന്നും വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് ആർട്ടിക്യുലാർ പ്രക്രിയകളുടെ സംയോജനത്തിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു.

സാക്രൽ വെഡ്ജിന്റെ താഴത്തെ അറ്റം ഒരു ഇന്റർവെർടെബ്രൽ ഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് താഴെയുള്ള കോക്സിക്സുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

സാക്രോലിയാക്ക് ജോയിന്റും പെൽവിക് വളയവും

ഓസ് സാക്രം അതാത് ഇലിയത്തിന്റെ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഉച്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് സന്ധികളെ സാക്രോയിലിക് സന്ധികൾ (ISG, sacroiliac സന്ധികൾ) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇറുകിയ ലിഗമെന്റുകളാൽ അവ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ചലനം കുറവാണ്. സജീവമായി, ISG നീക്കാൻ കഴിയില്ല.

സാക്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്?

സാക്രം നട്ടെല്ലിനെ ഹിപ് അസ്ഥികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, തുടയുടെ ഭാരം തുടകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു.

സാക്രം എവിടെയാണ്?

ലംബർ നട്ടെല്ലിനും ടെയിൽബോണിനും ഇടയിൽ പെൽവിക് ഏരിയയിലാണ് സാക്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

സാക്രം എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും?

ഒരു സാക്രം അക്യുറ്റത്തിൽ (എസ്. ആർക്യുറ്റം), സാക്രം അതിന്റെ താഴത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് അരക്കെട്ടിന് ഏതാണ്ട് ലംബമായി വളയുന്നു.

സ്‌പോണ്ടിലാർത്രൈറ്റൈഡുകൾ (സ്‌പോണ്ടിലോ ആർത്രോപതിസ്) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ, നട്ടെല്ലിന്റെയും സാക്രോലിയാക്ക് സന്ധികളുടെയും വീക്കം എന്നിവയുമായി പ്രാഥമികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത റുമാറ്റിക് രോഗങ്ങളാണ്. അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, ബെഖ്റ്റെറെവ്സ് രോഗം (അങ്കൈലോസിംഗ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ്).