സെലിനിയം: ഇടപെടലുകൾ

മറ്റ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകളുമായുള്ള സെലിനിയത്തിന്റെ ഇടപെടൽ (പ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങൾ):

അയോഡിൻ

സെലേനിയം കുറവ് ലക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും അയോഡിൻ കുറവ്. അയോഡിൻ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിന്റെ സമന്വയത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. അതേസമയത്ത്, സെലിനിയംഉൾക്കൊള്ളുന്നു എൻസൈമുകൾ - iodothyronine deiodinases -, പരിവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമാണ് തൈറോക്സിൻ (T4) ജൈവശാസ്ത്രപരമായി സജീവമായ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിലേക്ക് ട്രയോഡോതൈറോക്സിൻ (T3). സപ്ലിമെന്റൽ സെലിനിയം ഭരണകൂടം പ്രായമായവരിൽ T4 ന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു രക്തം ഡീയോഡിനേസ് പ്രവർത്തനം വർദ്ധിച്ചു, ഇത് T3 ലേക്ക് പരിവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.

സെലേനിയം

ഗ്ലൂട്ടത്തയോൺ പെറോക്സിഡേസുകളുടെയും തയോറെഡോക്സിൻ റിഡക്റ്റേസിന്റെയും അവശ്യ ഘടകമായ സെലിനിയം, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്വാധീനിക്കുന്ന എല്ലാ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. ബാക്കി കളത്തിന്റെ.

സെലിനിയം, ഒരു ഗ്ലൂത്തത്തയോൺ പെറോക്സിഡേസ് എന്ന നിലയിൽ, പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു വിറ്റാമിൻ ഇ (ആൽഫ-ടോക്കോഫെറോൾ) ലിപിഡ് പെറോക്സിഡേഷനിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് സെലിനിയവും വിറ്റാമിൻ ഇ പരസ്പരം ഭാഗികമായി പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ സെലിനിയത്തിന് ചില ഓക്‌സിഡേറ്റീവ് തടയാൻ കഴിയും സമ്മര്ദ്ദം അതുണ്ടാക്കുന്ന അനന്തരഫലങ്ങളും വിറ്റാമിൻ ഇ കുറവ് വിറ്റാമിൻ സി, അങ്ങനെ അതിന്റെ നിലനിർത്തുന്നു ആന്റിഓക്സിഡന്റ് പ്രവർത്തനം.