തോളിൽ ഇം‌പിംഗ്‌മെന്റ് സിൻഡ്രോം വേദന

തോൾ impingement സിൻഡ്രോം ഒരു വിട്ടുമാറാത്തതാണ് വേദന താഴെയുള്ള ഘടനകളുടെ എൻട്രാപ്മെൻറ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന തോളിൻറെ സിൻഡ്രോം അക്രോമിയോൺ. കൂടുതലും സുപ്രസ്പിനാറ്റസ് പേശിയുടെ ടെൻഡോണും അവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബർസയും ബാധിക്കുന്നു. ദി വേദന പ്രധാനമായും ഭുജം 60° നും 120° നും ഇടയിൽ വശത്തേക്ക് പരത്തുമ്പോൾ, ഓവർഹെഡിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭാരങ്ങൾ ഏൽക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു.

രോഗത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഗതിയിൽ, ചലന നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. മിക്ക കേസുകളിലും, ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിയും ഉള്ള യാഥാസ്ഥിതിക തെറാപ്പി തുടക്കത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. തോൾ impingement സിൻഡ്രോം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയും ചികിത്സിക്കാം, അതിനടിയിലെ ഇടുങ്ങിയ ഇടം വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം അക്രോമിയോൺ വീണ്ടും. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, ചികിത്സയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് സജീവ തെറാപ്പി വേദന പ്രവർത്തന പരിമിതികളും. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ ലേഖനത്തിൽ കാണാം: ഷോൾഡർ ഇംപിംഗ്മെന്റ് സിൻഡ്രോം

വേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ

തോളിൽ വേദനയുടെ കാരണം impingement സിൻഡ്രോം ഇത് സാധാരണയായി ഒരു തടവറയും സുപ്രാസ്പിനാറ്റസ് പേശിയുടെ ടെൻഡോണിന്റെ നിരന്തരമായ ഘർഷണവുമാണ് അക്രോമിയോൺ. അവിടെ കിടക്കുന്ന ബർസയും ബാധിക്കുകയും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഘടനകൾ വേദനയോട് സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവയാണ്, അവ വഴക്കമില്ലാത്തതായിത്തീരുകയും നിരന്തരം അമിത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും തടവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽസിഫൈഡ് പോലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഇത് അക്രോമിയോണിന് കീഴിലുള്ള ഇടം കൂടുതൽ ഇടുങ്ങിയതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇത് വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓവർഹെഡ് വർക്കുകളിലും സ്‌പോർട്‌സുകളിലും സപ്രാസ്പിനാറ്റസ് പേശികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നു, അവിടെ ആയുധങ്ങൾ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, നീന്തൽ, ടെന്നീസ്, ഹാൻഡ്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളും കായിക വിനോദങ്ങളും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഹോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്‌മെന്റ് സിൻഡ്രോം ബുദ്ധിമുട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഷോൾഡർ ഇംപിംഗ്മെന്റ് സിൻഡ്രോം സാധാരണയായി മധ്യവയസ്സിലും വാർദ്ധക്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്, പേശികളുടെയും ടെൻഡോണുകളുടെയും ഘടനകൾ ഇലാസ്തികത നഷ്ടപ്പെടുകയും ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ളതായിരിക്കാം: കാൽസിഫൈഡ് ഷോൾഡർ

ലക്ഷണങ്ങൾ

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം ഹോൾഡർ ഇം‌പിംഗ്‌മെന്റ് സിൻഡ്രോം വേദനയാണ്, ഇത് സാധാരണയായി രോഗം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. സാധാരണ വേദന പ്രധാനമായും താഴെപ്പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്: പ്രത്യേകിച്ച് ഷോൾഡർ ഇംപിംഗ്‌മെന്റ് സിൻഡ്രോമിൽ, കൈ 60 ° നും 120 ° നും ഇടയിൽ വശത്തേക്ക് പരത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ്, ഇത് ഭുജം കൂടുതൽ ഉയർത്തുമ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും. വേദന സിൻഡ്രോം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു പോസ്ചർ പലപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുകയും സംയുക്തം എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും കുറച്ച് നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് തോളിന്റെ ചലന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും കാരണമാകും, പ്രത്യേകിച്ച് സമയത്ത് ബാഹ്യ ഭ്രമണം ഒപ്പം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ.

  • ഓവർഹെഡ് വർക്ക്
  • കനത്ത ഭാരം ഉയർത്തുമ്പോൾ
  • കൈ വിടർത്തുമ്പോൾ