സ്പൈറോമെട്രി: നിർവ്വചനം, കാരണങ്ങൾ, നടപടിക്രമം, വിശകലനം

സ്പൈറോമെട്രി: എപ്പോഴാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളത്?

സ്പൈറോമെട്രിക് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസതടസ്സം (ശ്വാസതടസ്സം) എന്നിവയുടെ കാരണം വ്യക്തമാക്കൽ
  • ശ്വാസകോശ ലഘുലേഖ, ശ്വാസകോശം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം എന്നിവയുടെ രോഗങ്ങളുടെ സംശയം
  • ശ്വാസകോശ പേശികളുടെ രോഗങ്ങളുടെ സംശയം
  • വിട്ടുമാറാത്ത പുകയില ഉപയോഗം
  • ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ് ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തന പരിശോധന
  • പൊതുവായ പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം
  • തൊഴിൽ രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും രോഗനിർണയത്തിനുമായി തൊഴിൽ ആരോഗ്യ പരിശോധന

സ്പൈറോമെട്രി: നിർവ്വഹണം

സ്പൈറോമെട്രി സമയത്ത്, രോഗിക്ക് ഒരു മൗത്ത്പീസ് നൽകുന്നു, അത് അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമായി മാറുന്നു, അത് രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ടും മുറുകെ പിടിക്കണം. അവന്റെ മൂക്ക് ഒരു മൂക്ക് ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, രോഗി ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വായ്മൊഴിയിലൂടെ ശ്വസിക്കുകയും പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു: കഴിയുന്നത്ര ആഴത്തിൽ ശ്വസിച്ച ശേഷം, രോഗി കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിലും ശക്തമായും ശ്വാസം വിടണം.

കണ്ടെത്തലുകൾ അർത്ഥപൂർണ്ണമാകുന്നതിന്, പരിശോധനയ്ക്കിടെ രോഗി ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും നന്നായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ബ്രോങ്കോസ്പാസ്മോലിസിസ് ടെസ്റ്റ്

ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ (ഉദാ. COPD അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ത്മ രോഗനിർണ്ണയത്തിനായി) വൈദ്യൻ മറ്റൊരു അളവുകോലുമായി സ്പിറോമെട്രി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു:

മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള വായനകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗനിർണയം കുറയ്ക്കാൻ ഡോക്ടറെ സഹായിക്കുന്നു. ആദ്യ അളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അളവെടുപ്പിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ശേഷി ഒരു പരിധിവരെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രോങ്കോഡിലേറ്റർ മുമ്പ് ഇടുങ്ങിയ ശ്വാസനാളങ്ങൾ വിശാലമാക്കി - രോഗി ആസ്ത്മ ബാധിച്ചിരിക്കാം.

സ്പൈറോമെട്രി: വിലയിരുത്തൽ

ഇടുങ്ങിയ ശ്വാസനാളങ്ങളുള്ള രോഗങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, ദീർഘവും കുറഞ്ഞതുമായ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കാണിക്കുന്നു. ടിഫെനോ സൂചിക (= ഒരു സെക്കൻഡ് ശേഷിയും സുപ്രധാന ശേഷിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം) പിന്നീട് താഴ്ത്തുന്നു.

സുപ്രധാന ശേഷി കുറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ (നിയന്ത്രണം) അല്ലെങ്കിൽ പൾമണറി ഹൈപ്പർഇൻഫ്ലേഷൻ (എംഫിസെമ) കുറയുന്നത് മൂലമാകാം. ഈ രണ്ട് സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

സ്പൈറോമെട്രി: അപകടസാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

സ്പൈറോമെട്രി ലളിതവും ഫലത്തിൽ അപകടരഹിതവുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ആഴത്തിലുള്ള ശ്വസനം ചിലപ്പോൾ പ്രകോപിതമായ ചുമയ്ക്കും വരണ്ട വായയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തലകറക്കത്തിനും കാരണമാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഇവ രണ്ടും പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.